Geestelijke gezondheid en Eerste lijn internationaal in kaart gebracht

Recent bracht de Koning Boudewijn Stichting een rapport uit over internationale voorbeelden van geestelijke gezondheid in de eerste lijn.

KBS stelt hierin dat de eerste lijn vaak een belangrijke rol speelt bij de gezondheidspromotie, preventie, detectie, behandeling en, in ruimere zin, integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de samenleving.

Het is bekend dat psychische aandoeningen in de eerste lijn vaak ‘onder de radar’ blijven. Ze worden minder gedetecteerd en behandeld door een gebrek aan bewustzijn en/of kennis over hoe je deze aandoeningen herkent, of door een gebrek aan competenties om de betrokkenen hier het beste mee te helpen.

KBS wil met deze ‘cartografie’, aan de hand van internationale voorbeelden, tonen hoe de eerste lijn met de geestelijke gezondheidszorg en andere sectoren kan samenwerken om geestelijke gezondheidsproblemen aan te pakken. Het geeft een inkijk in een aantal goede of beloftevolle praktijken in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Nederland, Italië, Duitsland, Spanje en Noorwegen die een bijdrage leveren aan het omgaan met geestelijke gezondheid in de eerste lijn.