VIVEL krijgt extra opdracht preventie

Op 29/10/2021 werd een oproep gelanceerd voor de erkenning van een organisatie als ‘partnerorganisatie voor de Eerste Lijn’ door minister Beke.

Na beoordeling van de ingediende kandidaat-dossiers werd VIVEL voor een periode van drie jaar (01/01/2022-31/12/2024) erkend als ‘partnerorganisatie voor de Eerste Lijn’, op basis van het eerstelijnsdecreet.

Daar komt nu bij dat VIVEL in het kader van een meer geïntegreerd zorglandschap en het nauwer betrekken van de eerstelijnszorg in het preventief gezondheidsbeleid enkele opdrachten zal uitvoeren m.b.t. preventie.

"VIVEL draagt samenwerking en complementariteit hoog in het vaandel, en niet anders in dit traject. We vertrekken vanuit een zorgvuldige aanpak om preventie duurzaam te installeren, waarbij wij steeds met de bril van de eerste lijn zullen reflecteren."

Team Preventie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid informeerden afgelopen maand hun partnerorganisaties. De volledige communicatie en bepaling van acties waarop we ons de komende jaren zullen toeleggen kan je hier (.pdf) nalezen.

Heb je nog vragen hierover? 

Contacteer ons dan via onderstaande formulier.

Contactformulier