Evaluatie Vlaams mantelzorgbeleid: status en next steps

Situering

VIVEL werkt voor de methodologische uitvoering van de evaluatie van het Vlaams mantelzorgbeleid samen met de Academie voor de Eerste Lijn, promotor is prof. dr. Emily Verté & hoofdonderzoeker dr. Deborah Lambotte, die met een team van onderzoekers dit proces vormgeeft en begeleidt.

 

Het proces

Er werden 5 focusgroepen geïdentificeerd in het najaar van 2020:

  • Verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers
  • Andere verenigingen van personen met een zorgnood en familie/naasten
  • Formele zorgsector
  • Beleidsmakers
  • Mantelzorgers

Deze kwamen eind januari 2021 samen rond het thema ‘wat is een succesvol mantelzorgbeleid?’ en ontwikkelden een bevraging. Deze bevraging werd wijd binnen het zorg- en welzijnslandschap verspreid, liep tot 20 april 2021 en omvatte 12 prioritaire thema’s.

 

1062 personen vulden deze in.

De beoogde doelgroep voor de bevraging was zeer breed. Iedereen die op rechtstreekse of onrechtstreekse manier betrokken is bij mantelzorgbeleid was welkom. Zo onder meer:

  • Mantelzorgers
  • Personen met Zorg- en Ondersteuningsnood
  • Vrijwilligers (informele zorg)
  • Professionals uit het zorg- en welzijnslandschap, ook uit de gespecialiseerde zorg
  • Beleidsactoren op alle niveaus

Wat volgt?

Medio mei zullen de resultaten van de bevraging worden besproken en gevalideerd tijdens een aantal samenkomsten met beleidsactoren en experten uit het veld. Zij zullen onderzoeksrapport maken.

 

Vervolgens vat de beleidsevaluatie een nieuwe fase aan: het begeleidingstraject.

Dit traject richt zich volledig op het ontwerpen van het nieuw mantelzorgbeleid.

 

In het najaar van 2021 zal het nieuwe Vlaams Mantelzorgplan, op basis van de lijnen die in dit traject werden uitgezet, geschreven worden met oog op lancering begin 2022.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn