Eindmeet van de marathon verlegd – Vaccinatiecentra langer open

De voorbije maanden liep de vaccinatiecampagne om via 95 vaccinatiecentra zoveel mogelijk Vlamingen te beschermen tegen een COVID-19 infectie. Dankzij de inzet van de zorgraden, lokale besturen en talloze vrijwilligers is deze campagne uitgegroeid tot een groot  succes. Aanvankelijk werden de vaccinatiecentra voorzien tot 15 oktober 2021. De eindmeet van een marathon. Na het advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie om alle +65-jarigen te voorzien van een extra dosis én de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) die daarop volgde, is een verlenging van de vaccinatiecentra nodig.

Niet alle vaccinatiecentra blijven open 

Nabijheid en toegankelijkheid zijn de voorbije maanden kernelementen geweest in de werking van de vaccinatiecentra. Dat zal ook de komende weken essentieel blijven. Er wordt daarom gestreefd naar minstens één vaccinatiecentrum per eerstelijnszone. Dit centrum krijgt de autonomie om deze op de lokale noden te organiseren. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal niet langer waken over de gelijke tred in de verschillende centra. 

Financiering 

Voorlopig wordt de financiering en ondersteuning gegarandeerd om de vaccinatiecentra verder te zetten tot het einde van 2021. Alle informatie over hoe de vaccinatie in 2022 zal verlopen wordt via het Agentschap Zorg en Gezondheid gecommuniceerd.

Doelgroepen 

Tijdens de komende weken zullen er naast de extra prikken ook nog nieuwe vaccinatieschema’s opgestart worden. 

VIVEL blijft ondersteunen 

In de eerste plaats willen we onze zorgraden een hart onder de riem steken!  VIVEL zal de zorgraden in hun verlengde opdracht volop blijven ondersteunen en de nodige extra kilometers mee lopen.  Zo blijven we de uitwisselingssessies voor de populatiemanagers intensief begeleiden, zal de participatiegroep vaccinatie blijven doorlopen. Verder bevragen wij bij de programmamanagers en HR-managers of extra ondersteuning vanuit VIVEL nodig is. Waar er extra behoeften zijn, zullen wij steeds anticiperen.