Eerstelijnszone.be, meer dan een website alleen

1 jaar eerstelijnszone.be

De vernieuwde website eerstelijnszone.be bestaat op 1 november 2023 exact 1 jaar. Na een constructief traject samen met de 60 zorgraden en op basis van een evaluatie van de vorige website, kwam deze tot stand. Een website door en voor de eerstelijnszones. Na de lancering werd een duurzame werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit verschillende eerstelijnszones opgericht. Deze werkgroep komt maandelijks samen en is een essentieel onderdeel geworden van het proces om de website voortdurend up-to-date en gebruiksvriendelijk te houden.

Naast de maandelijkse inzet en voortdurende monitoring van de werkgroep, plannen ze ter gelegenheid van het eenjarig bestaan, in samenwerking met VIVEL, een evaluatie van de website. Met als doel opnieuw data-inzicht te krijgen in het gebruik van de vernieuwde website in het afgelopen jaar. Hiermee willen ze identificeren welke inhoud het meest gewaardeerd wordt, en mogelijke verbeterpunten identificeren.

Meer dan een website

Op basis van de analyse van de evaluatie zal in 2024 de duurzame werkgroep haar waakzame rol over de website blijven vervullen. Daarnaast buigt de groep zich momenteel ook al over communicatievraagstukken, om zo de communicatieve vaardigheden van zorgraden te versterken. Zo wil de werkgroep voorkomen dat communicatiegerelateerde taken 60 keer herhaald moeten worden en dat de vraagstukken vanuit collectieve expertise en kennis benaderd worden. In samenspraak met VIVEL formuleert de groep dan standpunten en worden mogelijkheden voor opleidingen verkend, waarbij we ten allen tijde respect hebben voor de autonomie van de 60 VZW’s.

Zo zorgde de werkgroep voor een verdere professionalisering met onder meer de installatie van Matomo, gepaard met de nodige opleiding. Verder was er de opmaak van nieuwe nieuwsbrieftemplates, en werden heel wat opleidingen georganiseerd zoals een schrijfopleiding en de inzet van sociale media binnen een zorgraad. Het laatste project is de uitrol van een CANVA-omgeving en opleiding om binnen de huisstijl grafische projecten te kunnen realiseren. Kortom, de werkgroep omvat meer dan de website alleen.

En wat voor de toekomst?

Samen met de duurzame werkgroep blijven we streven naar voortdurende verbeteringen voor de website en uniforme communicatiestromen. Hierbij is het onze ambitie om de kracht van gezamenlijke inspanningen optimaal te benutten en te zorgen voor een gestroomlijnde communicatie binnen de eerstelijnszones. Op de planning staan opleidingen rond pers en media, formulieren en uiteraard kijken we met volle verwachting uit naar de data-analyse van bezoekers, om tot nieuwe verbeterpunten te komen. Zo blijven we met z’n allen inzetten op een gebruiksvriendelijke en efficiënte website.