Doelgerichte zorg

Doelgerichte zorg?

Doelgerichte zorg wint volop aan belang. Want een zuivere medische benadering van gezondheid is belangrijk, maar wordt best aangevuld met welzijn en persoonlijke aspecten.  Door in te spelen op de behoeftes van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) en de mantelzorger,  en dit in verhouding tot de eigen mogelijkheden, kan een gerichte zorg opgestart worden. Daarbij is zowel de PZON, de mantelzorger als de hulpverlener gebaat.

Dr. Caroline Verlinde
Dr. Caroline Verlinde

directeur VIVEL

We hebben gekeken naar goede methodieken die al bestonden om de zorgprofessional te helpen om de patiënt centraal te stellen. Dat vonden we in het concept doelgerichte zorg. Met andere woorden, nagaan wat de levensdoelen zijn van de persoon en hoe je  daar als zorgprofessional naar toe kan werken om die te realiseren.

Samenspel van theorie en praktijk

VIVEL en de Academie voor de Eerste Lijn leggen momenteel de laatste hand aan een interprofessionele training rond doelgerichte zorg. Deze training zal in 5 eerstelijnszones uitgetest worden en nadien ook geëvalueerd en uitgerold indien succesvol. De training zal toegankelijk zijn voor zorgaanbieders die contact hebben met de PZON.

Wil je meer weten over doelgerichte zorg?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief of volg onze sociale media.