Digitaal platform Vitalink

Het Departement Zorg zet samen met haar partners in op een herlancering van Vitalink inzake het elektronisch medicatieschema. Voor de niet kenners: Vitalink is een digitaal platform voor het delen van gezondheidsinformatie. Hiermee kunnen zorgverleners o.a. vaccinatiegegevens, medicatieschema’s en samenvattingen van medische dossiers veilig delen. Het resultaat? Betere samenwerking en een betere zorg. En als burger krijg je meer controle over je eigen gegevens en over je behandeling. Het hoofddoel van het herlanceringsproject is om het vertrouwen in en het gebruik van het Vitalink medicatieschema te vergroten.

VIVEL kreeg dan ook van het Departement Zorg de opdracht om een methodologie uit te werken om het vertrouwen in het Vitalink medicatieschema op het terrein te herstellen. Voor fase 1 van dit project sloot VIVEL een overeenkomst af met het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) .

Fase 1 – Ketentesten

In fase 1 van het project werden ketentesten (lees: de verschillende schakels actief in een “keten”) uitgevoerd om de interoperabiliteit tussen verschillende softwarepakketten met betrekking tot het medicatieschema te testen. Interoperabiliteit verwijst naar het vermogen van verschillende softwaretoepassingen om met elkaar te werken en informatie uit te wisselen op een effectieve en naadloze manier, zodat artsen en  apothekers gemakkelijk toegang hebben tot de juiste informatie over de medicatie van een patiënt.

De conclusies hiervan zijn dat de meeste medicatielijnen goed functioneerden, maar er waren aandachtspunten met afwijkende posologieën en complexe schema’s in sommige softwarepakketten. Anders gezegd leidde dit tot problemen in bepaalde situaties waarbij de voorgeschreven doseringen of schema’s voor het innemen van medicatie niet standaard waren.

Bijgevolg werden vier vuistregels vooropgesteld:

  1. (Acute of chronische) medicatie die ‘dagelijks’ genomen wordt, wordt normaal ingevoerd.
  1. Indien er een afwijkende posologie is, dient één vast tekstvenster gebruikt te worden om deze te beschrijven.
  1. Magistrale bereidingen worden via datzelfde venster ingebracht.
  1. Zeer complexe posologieën (met name complex afbouwschema’s) worden best via een apart instructieblad meegegeven, waarbij in het tesktveld hiernaar verwezen wordt.

Overschakeling naar fase 2: clusterfase

De volgende stappen omvatten overleg met softwarevendors en beroepsverenigingen. (Domus Medica, VAS, VAN, AFB) om tot een akkoord te komen voor deze aanpak.

Dit wordt gevolgd door het starten van ‘clusters’ om het gebruik van het medicatieschema in de dagelijkse praktijk te testen. Daarbij werken we samen met VAN en Domus Medica, met als ambitie zoveel mogelijk gangbare softwarepakketten te includeren in deze fase. Voor deze clusterfase worden gericht huisartsen en apothekers aangeschreven om te garanderen dat er een grote variatie is in softwarepakketten.

Het doel van fase 2 is het gebruik van het medicatieschema in de dagelijkse praktijk te testen. Praktisch starten we met één avond ‘virtual classroom’. Waarna gedurende 2 maanden wekelijks elke deelnemer wordt opgevolgd met een korte vragenlijst. Resultaat zal een eindverslag en een handleiding zijn. De volgende stappen zullen dan ook bepaald worden op basis van het eindverslag.

Als alles daarbij positief verloopt, zullen we het herlanceringstraject vastleggen. Daarin voorzien we een breed informatie- en opleidingsluik en staan we voldoende stil bij de duiding van de problemen en genomen acties. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd!