Derde prik zorgaanbieders

Op 30/10/2021 werd door de Interministeriële Conferentie beslist om alle zorgprofessionals met direct patiëntencontact een derde prik te geven.

Naar aanleiding van vele vragen die ons reeds bereikten van verschillende zorg- en welzijnsprofessionals en beroepsverenigingen met betrekking tot de boosterprik van de brede groep van eerstelijnszorgaanbieders, herhalen we de communicatie die het Agentschap Zorg en Gezondheid uitstuurde. Iedereen die uitgenodigd werd bij de groep zorgprofessionals voor de eerste vaccinatie, zal de komende weken uitgenodigd worden voor de boosterprik.

Vaccinatie via vaccinatiecentra

“De vaccinatie van de brede groep van eerstelijnszorgaanbieders (zorgpersoneel en niet-zorgpersoneel met direct patiëntencontact) zal verlopen via de vaccinatiecentra. De selectie van deze doelgroep is gebaseerd op de gegevens in de vaccinatiecodedatabase, eigen databronnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid en de eerder dit jaar opgestelde lijsten door de liasions.

Omdat deze lijsten geen rekening houden met nieuwe zorgaanbieders, zal het agentschap Zorg en Gezondheid een online-registratiesysteem opzetten, zodat deze doelgroep zich kenbaar kan maken wanneer zij geen uitnodiging ontvangen. Dit registratiesysteem komt ter beschikking vanaf midden december.

Al het personeel (inclusief vrijwilligers) in de vaccinatiecentra en de test- en triagecentra komt ook in aanmerking voor een vaccin. De vaccinatie van het personeel van de test- en triagecentra wordt in onderling overleg met het betrokken vaccinatiecentrum afgesproken.

Het oproepen van de zorgverleners gebeurt volgens het basiscriterium van het verstrijken van het interval met de basisvaccinatie, daarna volgens leeftijd. De boostervaccinatie komt na de basisvaccinatie en is altijd een mRNA-vaccin. De booster wordt gezet minstens 4 maanden na de tweede prik van het AstraZeneca- of de enige prik van het Johnson & Johnson-vaccin, en minstens 6 maanden na de tweede prik van het Pfizer- of Moderna-vaccin.”

Wanneer word ik als zorgaanbieder gevaccinceerd?

Veel zorgaanbieders vragen zich af of, en wanneer, ze uitgenodigd zullen worden voor de boostervaccinatie. Er is geen aparte “sta-ik-op-de-lijst-tool” en er wordt hierbij ook niet meer gewerkt met liaisons als aanspreekpunt.

Via www.myhealthviewer.be kan je zelf nakijken of je reeds in aanmerking komt voor een boostervaccin en dus om uitgenodigd te worden in het vaccinatiecentrum. Dit kan door te navigeren naar “Mijn covid-19 info”>”Uitnodigingen”.

Indien je in aanmerking komt, zie je bovenaan een tweede nieuwe activatiecode, dat is voor de extra prik. Je kan ook zien door welke bron en wanneer je werd geactiveerd. Als je status ‘Geactiveerd’ staat, zal je zodra er voldoende tijd verstreken is na jouw basisvaccinatie een uitnodiging ontvangen.

Hou er echter rekening mee dat de timing van jouw uitnodiging natuurlijk ook nog kan verschillen afhankelijk van het aantal vaccins dat het vaccinatiecentrum in jouw buurt kan verdelen en van hun planning.

Sta je niet opgegeven voor een boostervaccin maar meen je toch deel uit te maken van de doelgroep? Vanaf midden december zal er een online registratiesysteem beschikbaar komen zodat je jezelf kenbaar kan maken.