De Sociale Kaart is vernieuwd

De vernieuwde Sociale Kaart is er! Je vindt hier sinds 18 oktober de actuele data online terug van het volledig zorg- en welzijnsaanbod in Vlaanderen en Brussel. De databank kreeg een update en een nieuwe look. 

Voor wie en waarom? 

Je kan in deze databank als eerstelijnsprofessional gericht zoeken, doorverwijzen of contacten leggen met andere eerstelijnsprofessionals. De databank is ook te gebruiken door burgers en lokale besturen. 

Hoe is VIVEL betrokken bij de Sociale Kaart?

Dit is een applicatie van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG). VIVEL maakt onderdeel uit van de stuurgroep. Dit wil zeggen dat VIVEL de brug vormt tussen het team Sociale Kaart en de zorgraden.