De vernieuwde sociale kaart: stand van zaken

De sociale kaart is een applicatie van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG). Het is een databank waarin gegevens opgenomen worden over zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers (= zorgaanbieders) in Vlaanderen en Brussel. Ze is bereikbaar via de www.desocialekaart.be en op www.eerstelijnszone.be is de zoekmodule geïntegreerd.

Deze databank en website worden volledig vernieuwd en het ontwikkelingstraject loopt momenteel volop. VIVEL neemt deel aan dit traject en zetelt in de stuurgroep. Ook verschillende zorgraden zijn betrokken en nemen oa deel aan de demo’s en testings. In een latere fase zal het Departement WVG een online infosessie organiseren over de vernieuwde Vlaamse sociale kaart.

Wat is er zoal nieuw?

Met de vernieuwde sociale kaart is het zo dat individuele zorgverleners en welzijnspartners vlot hun eigen gegevens zullen kunnen updaten, ondersteund door een communicatiecampagne om hun gegevens na te kijken en aan te passen. De oproep om deze gegevens te controleren en updaten zal periodiek ingebed worden.

Waar staan we nu?

Na een lange periode van ontwikkelen, willen we ten volle inzetten op het testen van de website. We willen immers een kwalitatieve sociale kaart lanceren, wat betekent dat we genoeg tijd moeten nemen om grondige acceptatietesten uit te voeren op een stabiele acceptatieomgeving. Daarom is het belangrijk om een omgeving te hebben waarop de juiste gegevens uit de huidige sociale kaart opgenomen zijn en waar de koppeling met CoBRHA werkt, enz. Momenteel is die acceptatieomgeving er nog niet, dus kan er nog niet gestart worden met de finale gebruikersacceptatie-testen.

Er volgt na de inproductiestelling in het najaar een communicatiecampagne met een kick-off infomoment specifiek naar zorgraden en beroepsgroepen toe.

Communicatie

Samen met een extern communicatiebureau wordt een communicatiestrategie en stappenplan uitgewerkt, gekoppeld aan de lancering van de nieuwe website.

Die heeft tot doel:

  • Bewustwording: zorgaanbieders kennen het belang van de sociale kaart en nemen hun verantwoordelijkheid om eigen gegevens aan te vullen / aan te passen.
  • Bekendmaking: veelgebruikers (hulpverleners, doorverwijzers,…) kennen en gebruiken de vernieuwde website en de mogelijkheden ervan.
  • Herkenbaarheid: de communicatie van de sociale kaart heeft een uniforme stijl. Het wordt duidelijk wat de sociale kaart precies is.

 Stappenplan najaar 2021, na lancering?

In grote lijnen voorzien ze 3 grote fases:

  1. Eerste communicatie naar ELZ, beroepsverenigingen, en andere prioritaire partners.
  2. Oproep zorgaanbieders: hen overtuigen om hun gegevens te updaten en up-to-date te houden, via ‘what’s in it for me?’.
  3. Campagne naar de veelgebruikers, (nog) niet naar de burgers, die komen in een latere fase aan de beurt.

Belangrijk instrument

Voor VIVEL is de sociale kaart een belangrijk instrument naar een duurzame en toegankelijke database. Uit de ervaringen in de prioritaire vaccinatiestrategie van de zorgprofessionals eerste lijn, blijkt nogmaals het belang hiervan. Lees hierover meer (artikel: Vaccinatie bij zorgprofessionals eerste lijn: hoe we het aanpakten)

Heb je nog vragen? 

Met vragen en opmerkingen kan je steeds terecht bij de de regiobeheerders van de sociale kaart of via desocialekaart@vlaanderen.be