De geluksdriehoek

Een gelukkig leven…Dat wensen we elkaar allemaal toe. Maar je ‘gelukkig voelen’ of ‘gelukkig zijn’: wat is dat precies? Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw verzamelde alle belangrijke wetenschappelijke kennis over geluk – Wat is het? Hoe kun je eraan werken? – in de geluksdriehoek.

Een uitgebreide wetenschappelijke literatuurstudie lag aan de basis van de geluksdriehoek. Zo verzamelde het Vlaams Instituut Gezond Leven de meest recente wetenschappelijke informatie over mentaal welbevinden. Een groep onafhankelijke academische experten gaf advies en feedback bij deze onderbouwing. Bij de visuele uitwerking van de geluksdriehoek stond de burger centraal. Daarom werden de driehoeken op verschillende momenten bij een groep van 177 burgers getest op begrijpelijkheid, bruikbaarheid en vormgeving. In dat panel zaten verschillende doelgroepen zoals jongeren, ouderen, volwassenen met en zonder kinderen en mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Tenslotte lichtte het Vlaams Instituut Gezond Leven in een laatste fase de nieuwe geluksdriehoek toe aan een ruime groep van stakeholders, met als doel draagvlak te creëren.

Wil je de geluksdriehoek beter leren kennen, dan kan je terecht op www.gezondleven.be/geluksdriehoek. Daar vind je een uitgebreide toelichting van de geluksdriehoek en kan je ook volgende materialen vinden:

  • Afbeeldingen
  • Animatie filmpje
  • Basistekst
  • PowerPoint Presentatie
  • Drukwerk: folder, kaartje, steekkaart, affiche geluksdriehoek, affiche geluks-, voedings- en bewegingsdriehoek (te bestellen of te downloaden)
  • E-learning

Op deze manier kan je de geluksdriehoek mee bekend maken.

Om aan de slag te gaan met hun geluk kunnen burgers terecht op www.geluksdriehoek.be. Op dit online platform vind je informatie over veertien thema’s: o.a. geluk, veerkracht, positiviteit, stress, burn-out, verlies, ouderschap, piekeren en angst. Om praktisch aan de slag te gaan met de thema’s zijn er eenvoudige oefeningen aan gekoppeld. En elk thema wordt uitgebreid behandeld met filmpjes en tips van gerenommeerde experts en getuigenissen van gewone Vlamingen en bv’s. Er is ook een geluksmaat. Dat is een test die die je meer vertelt over hoe het gesteld is met jouw geluk. Het dashboard houdt de resultaten voor je bij. Jongeren tussen 12 en 16 jaar kunnen terecht op www.noknok.be.

De website www.geluksdriehoek.be vervangt de huidige website www.fitinjehoofd.be. Fit in je Hoofd blijft nog enkele weken online. We willen graag vragen om verwijzingen naar Fit in je Hoofd aan te passen naar de geluksdriehoek en de website www.geluksdriehoek.be. Deze week zal een mailing gebeuren naar de personen die in het laatste jaar Fit in je Hoofd gebruikt hebben, met de melding dat de website offline zal gaan en met een handleiding hoe ze hun persoonlijke gegevens kunnen downloaden (bv hun dagboek).