Dashboards, een nieuwe tool voor populatiemanagement

Populatiemanagement bewees zijn nut tijdens de vaccinatiestrategie. Deze aanpak zorgde ervoor dat groepen, die doorgaans onder de radar bleven, toch werden bereikt.
De coronacrisis mag dan al (grotendeels) voorbij zijn, populatiemanagement blijft een essentiële manier om de zorg en het welzijn van alle mensen te verbeteren. De focus ligt niet op het individu, maar op een populatie: voor een welbepaalde groep worden de zorgnoden en het beschikbare zorgaanbod in kaart gebracht, om zo te evalueren wat beter kan in de organisatie van de zorg.   

Maar hoe doe je concreet aan populatiemanagement? Het antwoord is dashboardontwikkeling!  

Dashboards: what’s in a name?

Een dashboard populatiemanagement is een visuele tool waarin verschillende indicatoren zoals de zorgvraag, zorgbehoefte en kwetsbare groepen van een bepaalde regio visueel in kaart worden gebracht. Dit biedt een objectieve en overzichtelijke analyse om eenvoudiger tot een overzicht te komen van probleemzones. Zo worden conclusies verkregen over de zorg en gezondheidssituatie, die op hun beurt door lokale beleidsmakers kunnen worden uitgewerkt en  opgevolgd. Kortom: dashboard is een noodzakelijk instrument om aan populatiemanagement te doen. 

Ook bruikbaar voor zorgprofessionals?

Dashboards zijn niet enkel op beleidsniveau, maar ook op praktijkniveau een handige tool. Ze informeren zorgprofessionals over waar (potentiële) patiënten zich binnen de regio bevinden en welke soort hulp waar nodig is. Met deze inzichten kunnen ze aan de slag om  hun werk efficiënter, kwaliteitsvoller, en dus ook aangenamer te maken. 

Voorlopig staat dashboardontwikkeling nog in de kinderschoenen en wordt het op praktijkniveau nog uitgewerkt. Momenteel ontwikkelen Domus Medica, onderzoekers prof. dr. Sara Willems (UGent) en projectmedewerker Ilka Jacobs (UGent) en VIVEL, in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, een dashboard om het huisartsentekort op lokaal niveau in kaart te brengen. Op termijn willen we zo’n dashboard uitbreiden naar andere beroepsgroepen binnen de zorg.

1e VIVEL netwerkmeeting Data & Dashboard

Op woensdag 25 mei organiseerde VIVEL haar eerste netwerkmeeting data & dashboards. Verschillende experten zoals academici, dashboardontwikkelaars (InterMutualistisch Agentschap, Agentschap Zorg en Gezondheid) en vertegenwoordiging van het Vlaamse beleid waren aanwezig om ideeën en good practices rond dashboardontwikkeling uit te wisselen.

Dit event kadert binnen de Project- en werkgroepen data & dashboards waar VIVEL de verschillende stakeholders samenbrengt en het proces ondersteunt om d.m.v. dashboardontwikkeling populatiemanagement te bevorderen. VIVEL is hiermee het verbindende luik tussen de eerste lijn, de databanken en het beleid.

Rol VIVEL?

De rol van VIVEL bestaat erin om als netwerkorganisatie de verschillende experten rond populatiemanagement samen te brengen en de voortgang van dashboardontwikkeling te verzekeren. Om zo de nodige gegevens beschikbaar te stellen om lokaal mee aan de slag te gaan.
  
Vanuit VIVEL stopt het hier niet. We zetten in op het verduurzamen van dashboarding, door het aanbieden van opleiding en ondersteuning, en blijven daarom informeren over de realisaties van deze samenwerking. VIVEL heeft tenslotte ook een signaalfunctie naar het beleid ook omtrent populatiemanagement.

The big dream van VIVEL?

Één dashboardplatform verkrijgen met alle nuttige gegevens rond zorg en gezondheid voor de eerstelijnszorg. 

Meer informatie?

Wil jij op de hoogte blijven rond doelgerichte zorg? Volg ons dan op sociale media, of schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief.