COVID-19 Eerste Lijn Barometer

De monitoring tool van de eerste lijn

Ook nu blijft het verder invullen van de barometer belangrijk!

Invullen als het goed gaat is belangrijk om te kunnen detecteren wanneer het niet meer goed gaat en er dus een opflakkering zou zijn; wat we natuurlijk niet hopen… De eerste lijn detecteert reeds de eerste klachten en symptomen alvorens ziekenhuizen dit kunnen doen. Zo kan er sneller actie ondernomen worden.

De belangrijkste bevindingen en evoluties uit de COVID-19 Eerste Lijn Barometer bij de huisartsen en apotheken worden opgelijst in een weekrapport, terug te vinden op onze website.

Instructiefilmpjes om de rapporten uit de COVID-19 Eerste Lijn Barometer te kunnen interpreteren voor de kringbestuurders en beroepsorganisaties vind je hier. Deze voor de eerstelijnszonecoördinatoren, vind je hier.

VIVEL organiseerde verschillende webinars voor eerstelijnszonecoördinatoren. Ervaringen werden uitgewisseld en hieruit werden de veelgestelde vragen uitgeschreven in de FAQ op de website van VIVEL.

Lees meer over het project