Nieuw in de toolbox ‘RIZIV-conventie: psychologische zorg in de eerste lijn’: communicatiemateriaal op maat

In de toolbox ‘RIZIV-conventie: psychologische zorg in de eerste lijn’ op de VIVEL Academie vind je info die je als zorg- en welzijnsprofessional helpt bij de implementatie van de RIZIV-conventie psychologische zorg in de eerste lijn.

Wat vind je terug in deze toolbox?

  • wat de RIZIV-conventie psychologische zorg in de eerste lijn is, en de rol van de netwerken geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijnszones hierin;
  • hoe je de zorg voor jouw patiënten/cliënten die nood hebben aan psychologische zorg op de eerste lijn kan versterken.

Sinds kort vind je in de toolbox ook communicatiemateriaal voor de implementatie rond de conventie. Via social media posts en flyers op maat van burgers, psychologen/orthopedagogen en verwijzers, kan je nu helpen sensibiliseren over het aanbod eerstelijnspsychologische zorg in jouw regio.

Bekijk de toolbox op de VIVEL Academie. Opgelet, om de opleiding te volgen moet je je aanmelden op VIVEL Academie en eenmalig inschrijven.

Wil jij ook een lokale multidisciplinaire samenwerking rond psychologische zorg in de eerste lijn opzetten?

We werken vanaf januari 2023 met Domus Medica, de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) en CAW aan nieuw opleidingsmateriaal. We ontwikkelen een lokale module, waarin een duo huisarts-klinisch psycholoog/orthopedagoog samen exploreren hoe psychologische zorg in de eerste lijn vorm kan krijgen. Naast het leren kennen van elkaars denkkaders, rollen en verwachtingen, zet de module in op vaardigheden om samen met de patiënt een traject uit te werken. Wordt vervolgd!