#CAVAsa project met 1 jaar verlengd

#CAVAsa is een samenwerkingsproject tussen het CAW (Centrum Algemeen Welzijn) en VAN (Vlaams Apothekers Netwerk) met als doel dat apothekers mensen met psychosociale hulpvragen vlotter door te verwijzen naar de diensten van het CAW of elders. Dit kan gaan over allerhande psychosociale hulpvragen zoals stress, financiële moeilijkheden en gezinsproblemen. Tijdens de coronacrisis bleek dat apothekers soms het aanspreekpunt waren voor burgers die niet altijd de weg vonden naar gepaste hulp, en met dit project spelen de partners hierop in.

Wat houdt het project in?

Concreet informeert de huisapotheker de persoon over de werking van het CAW en kan deze de persoon ook rechtstreeks in contact brengen met het CAW. Het gaat erom de vraag te detecteren, de persoon correct door te verwijzen en informatie te verstrekken.

#CAVAsa met 1 jaar verlengd

Afgelopen jaar waren er bijna 250 interventies vanuit de apotheken en werden er verschillende praktijkavonden georganiseerd. Daarom wordt het project in maart voor 1 jaar verlengd, daar maakt minister Crevits een nieuw budget voor vrij. De bedoeling is om het project verder uit te breiden naar meerdere apothekers en zorgraden die interesse hebben hierin. Er wordt nog bekeken of er andere focussen gelegd kunnen worden.