Bevraging Mantelzorgbeleid

Bevraging mantelzorg

Bevraging mantelzorg 

Ben je mantelzorger, of heb je als professional of vrijwilliger ervaring met mantelzorg? Dan willen we graag van je horen! Mis de kans niet om input te geven in het Vlaams Mantelzorgbeleid, en vul onze enquête voor 20 april in. 

Vlaams Mantelzorgplan 2.0

Het Vlaams Mantelzorgplan (2016-2020) kwam tot stand onder impuls van minister Vandeurzen. VIVEL kreeg vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid en het kabinet van minister Beke de opdracht om het Vlaams Mantelzorgplan en -beleid te evalueren, en om een nieuw Mantelzorgplan, zeg maar gerust ‘Mantelzorgplan 2.0’, mee vorm te geven. We werken hiervoor nauw samen met een gespecialiseerd onderzoeksteam verbonden aan de Academie voor de Eerste Lijn, dat zowel het traject voor de beleidsevaluatie als dat voor het nieuwe plan begeleidt.

Jouw stem is nodig!

In januari en februari organiseerden we al focusgroepen met mantelzorgers, zorg- en welzijnsprofessionals en beleidsmakers. De interessante signalen die we hieruit kregen, willen we graag aftoetsen met een zo breed mogelijk publiek. Hiermee mikken we op mensen die zowel professioneel als in hun privéleven ervaringen hebben (gehad) met mantelzorg. Elke ervaring en elke stem is waardevol en belangrijk!

Hoe meedoen?

Heb je 10 tot 15 minuten tijd? Surf dan naar deze link en vul de enquête in! 

We danken je alvast van harte voor je bijdrage!