VIVEL draagt bij tot preventie in de eerste lijn

Het preventielandschap heeft er met VIVEL een nieuwe partner bij!

 

 

VIVEL neemt sinds dit jaar een preventie-opdracht op, met als doel preventie meer ingang te doen vinden in de brede eerste lijn. Dit doen we in nauwe samenwerking met de partnerorganisaties preventie, de Vlaamse Logo’s, beroepsgroepen en organisaties met terreinwerking. Bestaande preventiemethodieken die hun effectiviteit reeds hebben bewezen, willen we zo breder implementeren in de eerste lijn. We vinden het daarbij cruciaal dat deze methodieken vanuit een multidisciplinair perspectief worden benaderd. VIVEL betrekt dus niet alleen profielen binnen de medische zorg, maar het brede scala aan actoren binnen de eerste lijn.

 

Het bestuursorgaan van VIVEL besloot, met goedkeuring van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG), om in de eerste plaats te werken rond een doorgedreven voltrekking van Halt2Diabetes (H2D) en Bewegen op Verwijzing (BOV). Daarnaast zullen we onder andere inzetten op de methodiek Onder 4 Ogen van Sensoa 

 

Om deze preventie-opdracht vorm te geven, verwelkomden we in september drie nieuwe stafmedewerkers. Elien Geeraerts, Hannah Verlooy en Hannelore Storms zetten samen hun schouders onder het traject, met als doel een verruimde en meer doeltreffende implementatie van de methodieken vanuit een brede bril. Onderaan dit artikel vind je welke preventiethema’s zij opvolgen, en hoe je hen kan contacteren.  

Verbinden

Verbindingen leggen, dat doen de drie stafmedewerkers onder andere door deelname aan werk-, stuur-, advies- en -evaluatiegroepen. Dat is belangrijk voor de inhoudelijke opvolging, om signalen op te vangen en om het perspectief van de eerste lijn in te brengen. Intern wordt eveneens de link gelegd tussen thema’s zoals gezondheidsvaardigheden, diversiteit en populatiemanagement.  

 

Ook inclusie is binnen preventie een relevant thema. Zo hebben we bijzondere aandacht voor het bereiken van kwetsbare groepen. ‘Equity’ is dan ook een belangrijke component van de Quintuple Aim, het kompas dat VIVEL hanteert. Binnen preventie wordt er gewerkt volgens het principe van het Proportioneel Universalisme (PU). Onder andere tijdens de vaccinatiecampagne merkten we hoe belangrijk het is om hier aandacht voor te hebben. 

 

"We zullen vertrekken vanuit de noden die er zijn op het (eerstelijns)terrein én vanuit de goede praktijken. Het is zeker niet de bedoeling om het warm water te gaan uitvinden. Als netwerkorganisatie ligt onze expertise vooral in het verbindende. We willen vooral een katalysator zijn."

Hannelore Storms
Quintuple Aim
Faciliteren

"Het is niet onze bedoeling om dé expert te worden in elk preventiethema. Er zijn al tal van partnerorganisaties die daarin expertise hebben opgebouwd. We willen vooral faciliteren, ervoor zorgen dat 1 plus 1 gelijk is aan 3"

Elien Geeraerts

“Via het netwerk dat vanuit VIVEL werd opgebouwd, willen we methodieken dichter bij

de eerstelijnszones brengen, samen met de verschillende preventieactoren.” vertelt
Hannah. 

 

In eerste instantie neemt VIVEL een faciliterende rol op bij de implementatie van Bewegen op Verwijzing (BOV) en Halt2Diabetes (H2D). Om deze methodieken verder ingang te doen vinden in de brede eerste lijn, tekenen we samen met de betrokken stakeholders een optimalisatie-traject uit. Vanuit VIVEL willen we eerstelijnszones ondersteunen bij de verdere implementatie van beide methodieken. Dit betekent concreet dat we eerstelijnszones met elkaar in contact willen brengen, zodat ze goede praktijken kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren.   

 

Om zicht te krijgen op (ondersteunings)noden, op succesfactoren en barrières voor de realisatie van BOV en H2D, gaan we aan de slag met data die reeds voorhanden is: uit de omgevingsanalyses, beleids- en actieplannen van eerstelijnszones, werkgroepen van methodieken, signalen vanuit de Vlaamse Logo’s,…  We zullen ook bijkomende informatie verzamelen, via een eigen bevraging. 

 
Aan de slag

Onze stafmedewerkers mochten de afgelopen weken met tal van organisaties kennismaken. Ondertussen werden ook de eerste verkennende en inventariserende stappen gezet. Zo worden er binnenkort allerlei initiatieven georganiseerd voor de eerstelijnszones en zijn we op 3 december te gast op de inspiratiedag rond HALT2Diabetes. Deze dag wordt georganiseerd door de Diabetesliga die momenteel ook bezig is met de campagne ‘1 op 10 personen heeft diabetes. 1 op 3 weet het nog niet’ om bewustmaking te creëren rond diabetes.

 

Contacteer onze stafmedewerkers preventie voor de volgende thema’s

Elien Geeraerts

 • Alcohol, drugs, tabak, valpreventie, bevolkingsonderzoeken
  naar kanker, milieugezondheid (vanuit de insteek schadelijke stoffen) en
  Bewegen op Verwijzing.  
 • E-mail: elien.geeraerts@vivel.be 

Hannah Verlooy

 • Geestelijke gezondheidsbevordering, relaties
  & seksuele gezondheid, voeding, HALT2Diabetes 
 • E-mail: hannah@vivel.be

Hannelore Storms:  

 • Mondgezondheid, epidemiologie/infectieziekten
  en vaccinatie, populatiemanagement, lokaal preventiebeleid  
 • E-mail: hannelore@vivel.be 

 

Netwerkevent VIVEL ‘Altijd in beweging – samen de eerste lijn verbinden en versterken’: Preregistreer je nu voor een stand als partnerorganisatie

Op donderdag 30 maart 2023 vindt de tweede editie van ons netwerkevent ‘Altijd in beweging – samen de eerste lijn verbinden en versterken’ plaats in Area 42 te Brussel. Hét netwerkevent van én voor de eerstelijnszones. Tijdens de plenaire informatiesessie zal moderator Karolien Debecker (Radio 2) in gesprek gaan met verschillende gasten. Aansluitend zullen er allerlei workshops plaatsvinden. We voorzien een uitgebreide dynamische netwerklunch met beursstanden van onze partners.

Wil jij een stand op het netwerkevent als partnerorganisatie?

Heb jij interessante informatie te vertellen over jouw organisatie die je graag wil delen met de eerstelijnszones? Dan is nu het moment om een stand aan te vragen

Je hebt de keuze tussen:

 • Een minipakket (enkel een stand)
 • Een maxipakket (een stand + actief participeren)

Het aanvragen van een stand kan ten laatste tot en met 23 december 2022.

Meer informatie over het volledige programma van dit netwerkevent volgt binnenkort. Houd de volgende nieuwsbrieven alvast goed in de gaten!

Netwerkevent 'Altijd in beweging - samen de eerste lijn verbinden en versterken'

Recap: Symposium Doelgerichte Zorg

Op 17 november vond het Symposium Doelgerichte Zorg plaats in het Flageygebouw te Brussel. VIVEL, de Koning Boudewijnstichting, de Academie Voor De Eerste Lijn, BeHive en het Fonds Dr. Daniël De Coninck sloegen de handen in elkaar voor dit event. Een leerrijke dag met verschillende interessante sprekers en workshops.

 

Bekijk hier de aftermovie voor een korte terugblik

Er zijn zoveel "champions" doelgerichte zorg op het terrein die in hun werk focussen op wat belangrijk en betekenisvol is voor de persoon zelf. Is dat altijd gemakkelijk? Nee, maar de eerste stap is écht luisteren naar de persoon. En dat is eigenlijk heel eenvoudig.

Pauline Boeckxstaens (spreker Symposium – huisarts en Doctor Tenure Track)

Ga zelf aan de slag met doelgerichte zorg

Doelgerichte zorg is een belangrijk thema binnen VIVEL. Wij bieden bijvoorbeeld een basistraining aan waarin je leert wat doelgerichte zorg is en hoe je er mee aan de slag kan als persoon, mantelzorger of zorgaanbieder en met welke tools. Deze opleiding is online beschikbaar voor iedereen en vrij toegankelijk op onze VIVEL Academie. 

Let op: eenmalig inschrijven is noodzakelijk om de opleiding te volgen. 

Wil jij meer weten over doelgerichte zorg? Dan is dit de opleiding die je zoekt!

Interview: Fien Ost vertelt over traject eerstelijnszone.be

De vernieuwde website eerstelijnszone.be werd op 1 november gelanceerd. De website was er niet van de ene dag op de andere. Het is het resultaat van een intensief en participerend traject waar verschillende personen aan werkten. Fien Ost, stafmedewerker en communitymanager en Geert Vanhorenbeeck, hoofd communicatie bij VIVEL, hebben het project getrokken. Samen zorgden zij ervoor dat alles in goede banen verliep. Wij gingen het gesprek aan met Fien waarin zij vertelt over haar ervaringen en indrukken tijdens dit traject. 

Fien, kan jij het project eerstelijnszone.be in drie woorden omschrijven?
 
Uitdagend, participatief en samenwerking.
 
Kan jij kort vertellen over het traject van dit project?
 
Ik ga het proberen kort te houden (lacht). Wij beslisten in 2021 om een nieuwe website voor eerstelijnszone.be te ontwikkelen omwille van technische redenen. Een website van én voor de 60 eerstelijnszones. Het was voor ons van begin af aan teamwork waarbij er een samenwerking ontstond met interne medewerkers van de eerstelijnszones en externe
experten.
 
Vanuit VIVEL namen wij als communicatieteam het project in handen. Voor ons was het belangrijk om het traject te begeleiden, faciliteren en de focus te behouden. Wij stelden samen met de externe partners ook opleidingen voorop om het traject te begeleiden, zoals over het achterliggend gebruikersbeheer van de website, cijfers analyseren en schrijven voor web.
 
Het traject duurde ongeveer anderhalf jaar. We zijn op 10 augustus 2021 gestart. De huidige website zou op 31 oktober 2022 definitief offline gaan. Op 1 november moest er dus een nieuwe website staan!
 
Hoe is dat concreet verlopen?

Wij zijn gestart met één werkgroep van 19 personen met een vertegenwoordiging uit alle provincies. De bedoeling was om samen beslissingen te nemen, een klankbord te creëren tijdens het traject en ambassadeurschap te realiseren. We beseften ook al snel dat de opdrachten voor deze nieuwe website alsmaar groter werden. Daarom splitsten we de werkgroep op in verschillende deelwerven en maakten van de werkgroep een maandelijkse coördinerende hoofdwerkgroep. Om zo snelheid in het traject te kunnen behouden. Of zoals het spreekwoordelijke gezegde gaat: “om zo de olifant in stukjes te eten”.

Het project bestond uit verschillende fases. De eerste stap was logischerwijze een uitgebreide cijferanalyse maken, zoals het onderzoeken door middel van bevragingen en cijfers analyseren van de verouderde website. Dat gaf ons een beeld van wat wel en niet goed werkte. Op basis van die resultaten werd er een webstrategie ontwikkeld en de vernieuwde website opgesteld. Het klinkt allemaal appeltje-eitje, maar dat was het zeker
niet (lacht).

Je beschrijft het project als uitdagend. Op welke manier?

Het is een evenwichtsoefening om een website te bouwen voor alle 60 eerstelijnszones, die ieder eigen noden en behoeften hebben. Het belangrijkste is dat in elke fase elke eerstelijnszone in meer of mindere mate zich kan vinden in de uiteindelijke beslissing. Dat is wel gelukt. Ik kan met een gerust hart zeggen dat we met de vernieuwde website tot een gemeenschappelijk eindresultaat zijn gekomen.

 

Enkele eerstelijnszones aan het woord

Wat was het doel van de nieuwe website?


We wilden een nieuwe website die duidelijker en meer gebruiksvriendelijk is dan de oude. De focus was een overzichtelijke structuur brengen. Zo werd elk onderdeel van de website onder handen genomen, zoals design, functionaliteiten, en achterliggend gebruikersbeheer.  

Hoe verliep de samenwerking met zowel de eerstelijnszones als de externe partners?

Transparant, constructief en met wederzijds respect. Het was voor ons belangrijk om ruimte te creëren voor ieders mening en elke partner, zowel intern als extern, als gelijke te behandelen.

 

We merkten al snel dat we allemaal hetzelfde doel voor ogen hadden: iedereen was bereid een steentje bij te dragen om een duidelijkere en gebruiksvriendelijkere website tot stand te brengen. Dat helpt natuurlijk. Wij zijn ook tevreden over het werk dat onze externe partners leverden.

 

Welk moment is je bijgebleven?

D-day, de dag van de lancering op 1 november. Het voelde als een ontknoping met toch een tikkeltje stress (lacht). Die stress was uiteindelijk voor niets nodig, want de dag zelf verliep heel vlot. Het magische waarop ik had gehoopt ontbrak wel. Plots was de website online en dat was het dan. Desalniettemin ben ik opgelucht dat grote struikelblokken uitbleven. Ik zal mij deze dag in elk geval nog lang herinneren. 

 

Ben je blij met het resultaat?

Ik ben enorm blij met hoe de website er nu uitziet! Er ligt een mooie gedragen basis waarop we kunnen verder bouwen en kunnen verbeteren en bijsturen.

 

Wat zijn de volgende stappen na 1 november?

 

Een website is nooit echt ‘af’. 1 november is eerder een start dan een eindpunt. De volgende stappen zijn een optimalisatietraject, het bijsturen, het analyseren en evalueren van de website. Rekening houdend met het dynamisch landschap waarbinnen eerstelijnszones functioneren. We bouwen enerzijds voort op kennis en expertise die we hebben opgebouwd. Anderzijds op de samenwerkingen die uit dit traject zijn ontstaan. We blijven dus werken aan een duidelijke en gebruiksvriendelijke website, nu en in de toekomst.

De Sociale Kaart is vernieuwd

De vernieuwde Sociale Kaart is er! Je vindt hier sinds 18 oktober de actuele data online terug van het volledig zorg- en welzijnsaanbod in Vlaanderen en Brussel. De databank kreeg een update en een nieuwe look. 

Voor wie en waarom? 

Je kan in deze databank als eerstelijnsprofessional gericht zoeken, doorverwijzen of contacten leggen met andere eerstelijnsprofessionals. De databank is ook te gebruiken door burgers en lokale besturen. 

Hoe is VIVEL betrokken bij de Sociale Kaart?

Dit is een applicatie van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG). VIVEL maakt onderdeel uit van de stuurgroep. Dit wil zeggen dat VIVEL de brug vormt tussen het team Sociale Kaart en de zorgraden. 

Partnerorganisatie Ondersteuning Settinggericht Werken verbindt de preventieve gezondheidszorg

Werken aan een vitale leefstijl, een betere levenskwaliteit en een gezonde leefomgeving? Dat doen we niet alleen. VIVEL maakt daarom deel uit van de Partnerorganisatie Ondersteuning Settinggericht Werken (PO OSW). Meer bepaald de netwerkgroep Zorg en Welzijn. 

Wat is het?
PO OSW is een partnerorganisatie die verschillende spelers binnen de preventieve gezondheidszorg samenbrengt. Zij zijn de verbinding tussen de partnerorganisaties, organisaties met terreinwerking, de Vlaamse Logo’s en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Met welk doel?
Een versterkte samenwerking tussen partners in preventie om samen met een breed netwerk aan actoren te zorgen voor meer gezonde(re) Vlamingen.

Concreet? 
Gezamenlijke actieplannen opstellen met de verschillende partners per levensdomein: lokale besturen, onderwijs, zorg en welzijn, vrije tijd, gezin en werk. Zo ontstaat een betere stroomlijning van het aanbod uit de preventiesector naar die verschillende levensdomeinen op vlak van kennis, communicatie en uitvoering.

De grote ambitie?
Samen meer impact creëren en dus nog meer gezonde(re) Vlamingen! 

Wat doet VIVEL op vlak van preventie?
Ook binnen VIVEL wordt er ingezet op preventie. Zo is er een werking preventie opgericht met drie nieuwe medewerkers. Met als opdrachten om preventiemethodes uit te dragen naar de brede eerste lijn, te netwerken tussen stakeholders en allerlei projecten rond preventie op te volgen.

>> Benieuwd naar meer? Stuur gerust een mailtje naar Hannah via hannah@vivel.be

Tool ‘Levenswensen’ maakt levenseinde en zorgplanning bespreekbaar

In de basistraining doelgerichte zorg ontdek je nu een nieuwe kennisclip over de tool ‘Levenswensen’. Dit kaartspel verlaagt de drempel voor zowel zorgprofessional als patiënt om het gesprek aan te gaan over thema’s als levenseinde en vroegtijdige zorgplanning. 

Doelgericht spreken met het kaartspel ‘Levenswensen’

Doelgerichte zorg verlegt de aanpak van ziekte- en probleemgerichte zorg naar zorg die vertrekt van de Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON), en welke levensdoelen voor die persoon belangrijk zijn. Het principe van doelgerichte zorg is dus bijzonder relevant in de context van vroegtijdige zorgplanning en het levenseinde. Met ‘Levenswensen’ gaan zorgverleners op een laagdrempelige manier deze gesprekken aan. Ze leren met behulp van de kaarten de persoon beter kennen, met diens waarden, verwachtingen en wensen.

Deze kaarten werden ontworpen in de Verenigde Staten door Coda Alliance. CM en de End-of-Life Care onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent pasten ze aan de Belgische context aan

‘Levenswensen’ kan worden gebruikt door zorg- en welzijnsprofessionals, maar ook door de personen zelf en hun naasten. In de kennisclip op de VIVEL Academie leer je hoe je als zorgprofessional met de kaarten aan de slag gaat.

Het kaartspel ‘Levenswensen’ is verkrijgbaar in de Goed thuiszorgwinkel.

Volg nu de opleiding

Wil je de kennisclip over ‘Levenswensen’ (tool 7) ontdekken? Dan kan je online de kennisclip nu bekijken in onze VIVEL Academie.

Opgelet, om de opleiding te volgen moet je aanmelden op VIVEL Academie en eenmalig inschrijven.

Ontdek de PZON toolbox met methodieken voor meer betrokkenheid

Vraag jij je af hoe je de Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood het best kan betrekken in jouw team of organisatie? Zoek je gerichte methodieken over hoe je hen doet participeren? De PZON toolbox is wat je zoekt! Je vindt er kennisclips, handvaten en tools om aan de slag te gaan. Deze is nu online beschikbaar op de VIVEL Academie.

Voor wie?
Alle eerstelijnsprofessionals en zorgraden.

Traject PZON bij VIVEL
De Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON) staat bij VIVEL centraal.
VIVEL kreeg signalen vanuit de zorgraden dat er nood was aan ondersteuning om de PZON te betrekken in hun werking. Zo startte VIVEL samen met Hefboom vzw, Arteveldehogeschool en UAntwerpen een onderzoek over PZON betrokkenheid. 

Resultaat? Een handleiding met inzichten en tips & tricks om die betrokkenheid te realiseren. Er bestaat daarnaast ook een poster die ideeën aanreikt om de Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood te betrekken in je dagelijkse werking. 

Je vindt deze tools en alle informatie over hoe VIVEL de PZON centraal stelt op www.vivel.be/pzon.

Suggesties?
Heb je de cursus bekeken en heb je suggesties? Dan kan je deze via de cursus in de Academie doorgeven (feedback).

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) in de woorden van Peter Cousaert

Peter Cousaert staat aan het hoofd van de afdeling Samenleven en Beleven bij de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten). Peter focuste zich de voorbije jaren sterk op de ontwikkeling van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO).
Hij gaf hierover een presentatie op onze zomercursus in juli op de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met de Academie Voor De Eerste Lijn.

 

In dit interview gaan we dieper in op de essentie van het Geïntegreerd Breed Onthaal. Waar staat het voor? En wat is het nu eigenlijk? Peter Cousaert licht dit toe en geeft concrete voorbeelden. Met een kritische blik vertelt hij over de succesfactoren en uitdagingen van het GBO en de belangrijke rol van de zorgraden.

Geïntegreerd Breed Onthaal klinkt als een complex begrip. Hoe zou jij het omschrijven in je eigen woorden? 

Het is een samenwerking tussen drie partners: het CAW, het OCMW en het DMW (Diensten Maatschappelijk Werk, de maatschappelijke werkers van de mutualiteiten). Wij willen ervoor zorgen dat de drempel voor kwetsbare groepen verlaagd wordt, zodat ze effectief gebruik maken van allerlei rechten, zowel van financiële als van sociale aard.

De bedoeling van het GBO is om enerzijds samen onderbescherming tegen te gaan én anderzijds de toegankelijkheid van de dienstverlening vergroten. 

Het is ook belangrijk om te zeggen wat het GBO niét is. Het is géén orgaan of nieuwe structuur, voor alle duidelijkheid. Het wordt een samenwerkingsverband genoemd. Dat wil zeggen dat de partners vanop het terrein op een laagdrempelige manier samenwerken om deze doelstellingen realiseren. Elk vanuit hun eigen expertise. Hierbij kunnen faciliterende actoren of brugfiguren zoals bijvoorbeeld Samenlevingsopbouw, huisartsen of buurthuizen zeker bij helpen. 

Hoe groot is het Geïntegreerd Breed Onthaal?

Het GBO bestaat sinds 2018. Ondertussen zijn er over heel Vlaanderen samenwerkingsverbanden actief, hoewel ze zich niet allemaal in dezelfde fase bevinden en niet op dezelfde manier worden georganiseerd natuurlijk. Dat hangt ook af van de noden in een bepaalde regio. Sommigen zitten nog in de beginfase, terwijl anderen al aan het nadenken zijn om de samenwerking in de dagelijkse werking te integreren. 

Wat is onderbescherming?

We spreken van onderbescherming wanneer bepaalde groepen van mensen hun sociale rechten niet gebruiken. Ofwel omdat ze niet weten dat ze die hebben, ofwel omdat ze die bewust niet gebruiken. Vaak gaat het ook om kwetsbare doelgroepen.

Een goed voorbeeld is het samenwerkingsverband in Diksmuide. Er werd vastgesteld dat landbouwers nauwelijks een klevertje bij het ziekenfonds binnenbrengen. Zij maakten dus geen gebruik van hun rechten, ondanks de vaak precaire situatie waarin ze zitten. Het OCMW, CAW en DMW zijn gaan onderzoeken wat het probleem precies was. Wat bleek? Veel landbouwers ervaarden schaamte en durfden niet om hulp te vragen.

Als oplossing werd een strategie ontwikkeld tussen de drie kernpartners. Eerst werd er contact gelegd met de landbouwraad: dit is concreet een vergadering waarbij de kernpartners in contact komen met lokale partners, belangrijke figuren en verenigingen die dicht bij de landbouwers staan om te bekijken hoe de onderbescherming het best aan te pakken. Na dit eerste contact werd de stap gezet om proactief langs te gaan op de boerderijen of een infosessie te geven op een zondagvoormiddag (het vrije moment voor landbouwers) om het hulpaanbod kenbaar te maken. Het was geen eenrichtingsverkeer. Er werd ook geluisterd naar de landbouwers wat zij te vertellen hadden over andere zaken om zo ook het vertrouwen op te bouwen en niet enkel te focussen op het probleem. Het resultaat? Een stijging in de vraag naar hulp[1].


[1] https://www.weliswaar.be/outreachend-werken-diksmuide

 

Hoe kan je het Geïntegreerd Breed Onthaal herkennen? Is er effectief een fysiek onthaal?

Het GBO is geen merk of logo dat mensen herkennen. Het is ook nooit bedoeld als concept om naar de burger te communiceren. Hier en daar gebeurt dat wel, maar in se is er geen sprake van een fysiek onthaal. Mensen komen terecht bij het CAW, OCMW of het DMW om geholpen te worden. Voor hen maakt het niet uit of dat nu het GBO is, of een andere instantie. Het samenwerkingsverband verloopt op het niveau van de kernpartners waarbij de burger niet direct is betrokken. Als burger zou je vooral iets moeten merken aan de toegankelijkheid en zo ook de kwaliteit van de dienstverlening.

 

"De succesfactor voor een geslaagd Geïntegreerd Breed Onthaal?
Blijf proberen. Lukt het niet? Begin terug opnieuw en durf het anders aan te pakken. De eerste stap is luisteren naar de gebruiker!"

Peter Cousaert

Er is de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de coronacrisis.
Wat is de impact van deze crisissen op de werking van de samenwerkingsverbanden? 

De impact hiervan is groot. De CAW’s, OCMW’s en DMW’s worden overspoeld door bijkomende psychosociale en administratieve vragen. De druk is voor sommigen zelfs zo hoog dat ze amper de dagelijkse werking rond krijgen. Laat staan dat ze de tijd en ruimte vinden om aan nieuwe praktijkontwikkeling te doen. Dit wil niet zeggen dat er niets is gedaan. Ook in moeilijke omstandigheden zijn ze blijven samenwerken om onderbescherming tegen te gaan en de dienstverlening te optimaliseren.

“Als we kansen willen grijpen met het Geïntegreerd Breed Onthaal, moeten we de koppeling maken tussen zorg en welzijn. Dit is ook wat een groeiend aantal zorgraden vandaag al doen.”

Peter Cousaert

Wat is de rol van zorgraden hierin? 

De zorgraden leggen linken tussen zorg en welzijn. Voor het GBO is dit een interessante insteek. Niet vanuit de discussie “is de zorg belangrijker dan welzijn?”, maar vanuit het standpunt “hoe kunnen we door samenwerking maatschappelijke problemen oplossen?”. Daar zijn wel kansen te grijpen.

Welke succesfactoren kunnen helpen om tot een beter Geïntegreerd Breed Onthaal te komen?

In plaats van te praten, doen! Bezoek de persoon, luister naar wat het probleem is, denk vanuit het perspectief van de persoon. Luisteren is dus belangrijk. Lukt het niet? Blijf proberen. Begin desnoods terug opnieuw en durf het anders aan te pakken. Het lukt niemand vanaf de eerste keer. Uit dat doen moeten we leren over de hulp- en dienstverlening, daaraan sleutelen en meer laten aansluiten op de noden van de gebruiker.

Het vertrouwen wordt daardoor opgebouwd zowel met de gebruiker als tussen de kernpartners. Zo kan er veel meer worden gedaan en kom je tot een waardevolle aanpak binnen het GBO. De capaciteit van de eerste lijn speelt hierin wel een grote rol. Er zijn hiervoor meer middelen nodig. De crisissen maken het hier ook niet makkelijker op. 

Wil je meer weten over het Geïntegreerd Breed Onthaal?

> Surf naar de website van het GBO.

> De syllabus en de presentatie van de zomercursus over het Geïntegreerd Breed Onthaal bieden ook nog heel wat informatie over dit samenwerkingsverband.

Nieuwsbrief Vlaams Mantelzorgplatform

De gemeenschappelijke nieuwsbrief van de zes erkende mantelzorgverenigingen rolde zonet van de persen.

Jij kan helpen

VIVEL werkt momenteel samen met het Vlaams Mantelzorgplatform aan het Vlaams Mantelzorgplan 2022-2024. Hierin staat het (h)erkennen en ondersteunen van mantelzorgers centraal. Eerstelijnsprofessionals kunnen daarbij helpen door mantelzorgers bewust te maken van het (lokale) ondersteuningsaanbod. Daarom nodigen we je uit om deze nieuwsbrief en de relevante informatie binnen jouw netwerk mee te verspreiden!

In deze nieuwsbrief?

In deze nieuwsbrief vind je een overzicht van aankomende (online) ontmoetings- en informatiesessies. De verenigingen zetten projecten op rond psychosociale ondersteuning voor diverse groepen van mantelzorgers. Zo is er een aanbod voor o.m. jonge mantelzorgers, mantelzorgers in zelfstandige of vrije beroepen, en mantelzorgers die zorgen voor een naaste in een woonzorgcentrum.