Opleiding Organisatienetwerken

Samen brengen, samen werken, verbinden, delen en verstreken om vooruit te gaan. Het vat het idee van organisatienetwerken bevattelijk samen. We berichtten hierover reeds uitvoerig  in een vorige post: Opleidingstraject ‘organisatienetwerk’ in de kijker – VIVEL

Het hervormingstraject ‘Slagkrachtige zorgraden’ legt veel nadruk op de zorgraad als organisatienetwerk. En dus zette VIVEL in samenwerking met Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Over de Muur een opleidingstraject op poten.

Wij liepen een voormiddag mee met de opleiding, waar handvaten en methodieken de revue passeren.

Bekijk hier de reportage:

VIVEL aanwezig op International Conference on Integrated Care (ICIC) 2023

We namen deel aan de International Conference on Integrated Care (ICIC) 2023, die dit jaar plaatsvond op 22-24 mei te Antwerpen. Dit belangrijke evenement brengt zorgprofessionals en experts van over de hele wereld samen om kennis en inzichten te delen over geïntegreerde zorg. De conferentie biedt niet alleen een platform voor kennisuitwisseling, maar ook voor waardevolle netwerkmogelijkheden.  

5 thema’s werden als leidraad vooropgesteld:

 • Verandermanagement op alle niveaus
 • Persoonsgerichte zorg met focus op doelen en noden
 • Samenwerking als succesfactor voor geïntegreerde zorg
 • Iedereen zorgt mee: zorg verankeren in de buurt
 • Bevolking als hefboom om geïntegreerde zorg te ondersteunen

De conferentie wordt inhoudelijk gevuld aan de hand van ingediende abstracts. 280 van de 782 abstracts, ofwel 36%, werden ingezonden vanuit België.

Team VIVEL aan het woord

Onze directeur, Caroline Verlinde, opende mee de debatten tijdens de plenaire openingssessie.

Daarnaast was zij als co-chair een actieve deelnemer aan volgende 3 sessies:

 • End of Life Care and Palliative Care as a model of person-centred integrated care – In collaboration with Palliative Care SIG (Live Streamed to Virtual Platform)
 • Better mental health care and support services
 • Valuing Evaluation in the Implementation Process

It's all about convincing different levels at the same time. De geesten rond doelgerichte zorg zijn gerijpt op het terrein en in het beleid, nu is het zaak om de processen hier mee op te enten.

Ook onze onafhankelijke bestuurder Prof. De Maeseneer leidde de eerste plenaire sessie in  en gaf een historische kijk op de evolutie naar persoonsgerichte en geïntegreerde zorg. Hierbij maakte hij linken naar de sociale beweging uit ‘69, impact op patiënten(rechten), het ontstaan van de biopsychosociale visie op zorg, het belang van buurtgerichte zorg en finaal het ontstaan van doelgerichte zorg met Jim Mold als grondlegger.

Collega’s Sjoert en Karel zaten op hun beurt een workshop voor.

Zo deelde Sjoert de ervaringen uit Vlaanderen met de Scirocco Maturity Matrix.

Karel begeleidde samen met Artevelde Hogeschool, Steunpunt Thuiszorg I-Mens en ELZ Brugge de workshop rond de participatie van de PZON in het bestuur en projecten van de zorgraad. ELZ Brugge stelde de betrokkenheidstool voor. Karel sloot af met de voorstelling van de ‘Handleiding: Participatie van de persoon met zorg- en ondersteuningsnood in de werking van de zorgraad.’

Vlaanderen op de kaart van geïntegreerde zorg

Meer dan 500 deelnemers uit Vlaanderen lieten zich inspireren en gaven via hun vele lezingen en workshops ook inspiratie aan de rest van de wereld, want Vlaanderen doet het niet slecht op vlak van geïntegreerde zorg! Ministers Crevits en Vandenbroucke op de tandem zetten de interfederale samenwerking extra in de verf. We kijken dan ook hoopvol uit naar het interfederaal plan geïntegreerde zorg waar momenteel hard aan gewerkt wordt.

Dat werd ook duidelijk bij de uitreiking van de IFIC awards. Ri de Ridder schoot de hoofdvogel af met zijn Lifetime Achievement Award als vurig pleitbezorger voor geïntegreerde zorg. Pijnpunt vzw kreeg de prijs van het jaar met zijn voorstelling van Doelzoeker als tool voor doelgerichte zorg en LUCAS kreeg de prijs voor hun samenwerking met PZON en mantelzorgers bij de ontwikkeling van digitale tools die ingezet worden in ‘blended care’ en hulp bieden in de uitdagingen naar meer geïntegreerde zorg.

Team VIVEL als aandachtige toeschouwer

Het was een inhoudelijk boeiend en prachtig georganiseerd congres. Onze welgemeende felicitaties aan het Agentschap Zorg en Gezondheid! De intensieve voorbereidingen in samenwerking met IFIC, Visit Flanders en de vele stakeholders op het terrein (waaronder VIVEL) hebben voor een congres gezorgd waar zowel beleid, onderzoek als werkveld meer dan zijn gading kon vinden. Het evenement bood een overvloed aan leerzame presentaties, boeiende discussies en interactieve workshops. Onze collega’s waren enthousiast om hun inzichten te delen en te leren van anderen.

Update toolbox ‘RIZIV-conventie: psychologische zorg in de eerste lijn’

Naar aanleiding van het afgelopen webinar ‘Psychologische zorg in de eerste lijn – de kracht van samenwerking’ heeft de toolbox ‘RIZIV-conventie: psychologische zorg in de eerste lijn’ een update gekregen.

Wat is het doel van deze toolbox?

In deze toolbox verzamelen we alle info die je als zorg- en welzijnsprofessional helpt bij de implementatie van de RIZIV-conventie psychologische zorg in de eerste lijn.

Je komt te weten:

 • wat RIZIV-conventie psychologische zorg in de eerste lijn en de rol van de netwerken geestelijke gezondheidszorg en de zorgraden hierin is.
 • welk communicatiemateriaal er beschikbaar is per Netwerk GGZ rond de conventie, op maat van burgers, psychologen/orthopedagogen en verwijzers
 • waar we eind april 2023 staan met betrekking tot de uitrol van de conventie en hoe de samenwerking tussen zorgraden en de netwerken verloopt
 • hoe je de zorg voor jouw patiënten/cliënten die nood hebben aan psychologische zorg op de eerste lijn kan versterken
 • wat de contactgegevens van lokale coördinatoren zijn

Zodra er nieuwe info beschikbaar is, vullen we deze toolbox aan.

Als je een medewerker of bestuurder bent van de zorgraad, dan heb je ook toegang tot onze toolbox over de RIZIV-conventie specifiek voor zorgraden.

Kristof Vanden Berghe volgt Gerrit Rauws op als voorzitter VIVEL

Vandaag, 5 mei, werd Kristof Vanden Berghe als nieuwe voorzitter verkozen van het Bestuursorgaan van VIVEL.

VIVEL vzw is een erkende partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid en heeft een Algemene Vergadering en een Bestuursorgaan. Beide zijn samengesteld uit een vertegenwoordiging vanuit:

 • zorg
 • welzijn
 • lokale besturen
 • personen met een zorg- en ondersteuningsnood
 • mantelzorgers
 • Vlaamse Kennis- en expertisecentra
 • de ziekenhuizen.

Het voorzitterschap van het bestuursorgaan en de algemene vergadering is in handen van een onafhankelijke voorzitter, wat de neutraliteit van VIVEL garandeert.

Gerrit Rauws, directeur van de Koning Boudewijnstichting, nam deze taak op zich sinds de oprichting van VIVEL begin 2019. Hij kondigde in het Bestuursoverleg van december 2022 aan zijn mandaat neer te leggen. Daarop werd door het Bestuursorgaan een procedure opgestart om het profiel van de ideale voorzitter op te stellen en vervolgens een nieuwe voorzitter te zoeken.

Kristof Vanden Berghe werd aangezocht om deze opdracht op te nemen en werd vervolgens met unanimiteit verkozen door het bestuursorgaan. Hij zetelde tot heden reeds in het Bestuursorgaan van VIVEL als vertegenwoordiger van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) in de cluster Lokale Besturen. Aangezien in het Besluit van de Vlaamse Regering op VIVEL beschreven staat dat een onafhankelijk lid een lid is dat niet afkomstig is uit de lid-organisaties of uit de Vlaamse overheid, legde Kristof zijn mandaten binnen de VVSG en ook als vertegenwoordiger van de VVSG binnen VIVEL neer.

Bedanking Gerrit Rauws

Vanuit het Bestuursorgaan en team VIVEL danken we de gepassioneerde gids die Gerrit was tijdens zijn mandaat. Hij loodste VIVEL met brio door zowel de opstart als door de woelige coronastorm. Gerrit werkte daarbij steeds verbindend met het voltallige bestuursorgaan, en complementair met directeur Caroline Verlinde. 

We wensen Kristof Vanden Berghe heel veel succes met de nieuwe uitdaging als voorzitter van VIVEL.