VIVEL draagt bij tot preventie in de eerste lijn

Het preventielandschap heeft er met VIVEL een nieuwe partner bij!

 

 

VIVEL neemt sinds dit jaar een preventie-opdracht op, met als doel preventie meer ingang te doen vinden in de brede eerste lijn. Dit doen we in nauwe samenwerking met de partnerorganisaties preventie, de Vlaamse Logo’s, beroepsgroepen en organisaties met terreinwerking. Bestaande preventiemethodieken die hun effectiviteit reeds hebben bewezen, willen we zo breder implementeren in de eerste lijn. We vinden het daarbij cruciaal dat deze methodieken vanuit een multidisciplinair perspectief worden benaderd. VIVEL betrekt dus niet alleen profielen binnen de medische zorg, maar het brede scala aan actoren binnen de eerste lijn.

 

Het bestuursorgaan van VIVEL besloot, met goedkeuring van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG), om in de eerste plaats te werken rond een doorgedreven voltrekking van Halt2Diabetes (H2D) en Bewegen op Verwijzing (BOV). Daarnaast zullen we onder andere inzetten op de methodiek Onder 4 Ogen van Sensoa 

 

Om deze preventie-opdracht vorm te geven, verwelkomden we in september drie nieuwe stafmedewerkers. Elien Geeraerts, Hannah Verlooy en Hannelore Storms zetten samen hun schouders onder het traject, met als doel een verruimde en meer doeltreffende implementatie van de methodieken vanuit een brede bril. Onderaan dit artikel vind je welke preventiethema’s zij opvolgen, en hoe je hen kan contacteren.  

Verbinden

Verbindingen leggen, dat doen de drie stafmedewerkers onder andere door deelname aan werk-, stuur-, advies- en -evaluatiegroepen. Dat is belangrijk voor de inhoudelijke opvolging, om signalen op te vangen en om het perspectief van de eerste lijn in te brengen. Intern wordt eveneens de link gelegd tussen thema’s zoals gezondheidsvaardigheden, diversiteit en populatiemanagement.  

 

Ook inclusie is binnen preventie een relevant thema. Zo hebben we bijzondere aandacht voor het bereiken van kwetsbare groepen. ‘Equity’ is dan ook een belangrijke component van de Quintuple Aim, het kompas dat VIVEL hanteert. Binnen preventie wordt er gewerkt volgens het principe van het Proportioneel Universalisme (PU). Onder andere tijdens de vaccinatiecampagne merkten we hoe belangrijk het is om hier aandacht voor te hebben. 

 

"We zullen vertrekken vanuit de noden die er zijn op het (eerstelijns)terrein én vanuit de goede praktijken. Het is zeker niet de bedoeling om het warm water te gaan uitvinden. Als netwerkorganisatie ligt onze expertise vooral in het verbindende. We willen vooral een katalysator zijn."

Hannelore Storms
Quintuple Aim
Faciliteren

"Het is niet onze bedoeling om dé expert te worden in elk preventiethema. Er zijn al tal van partnerorganisaties die daarin expertise hebben opgebouwd. We willen vooral faciliteren, ervoor zorgen dat 1 plus 1 gelijk is aan 3"

Elien Geeraerts

“Via het netwerk dat vanuit VIVEL werd opgebouwd, willen we methodieken dichter bij

de eerstelijnszones brengen, samen met de verschillende preventieactoren.” vertelt
Hannah. 

 

In eerste instantie neemt VIVEL een faciliterende rol op bij de implementatie van Bewegen op Verwijzing (BOV) en Halt2Diabetes (H2D). Om deze methodieken verder ingang te doen vinden in de brede eerste lijn, tekenen we samen met de betrokken stakeholders een optimalisatie-traject uit. Vanuit VIVEL willen we eerstelijnszones ondersteunen bij de verdere implementatie van beide methodieken. Dit betekent concreet dat we eerstelijnszones met elkaar in contact willen brengen, zodat ze goede praktijken kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren.   

 

Om zicht te krijgen op (ondersteunings)noden, op succesfactoren en barrières voor de realisatie van BOV en H2D, gaan we aan de slag met data die reeds voorhanden is: uit de omgevingsanalyses, beleids- en actieplannen van eerstelijnszones, werkgroepen van methodieken, signalen vanuit de Vlaamse Logo’s,…  We zullen ook bijkomende informatie verzamelen, via een eigen bevraging. 

 
Aan de slag

Onze stafmedewerkers mochten de afgelopen weken met tal van organisaties kennismaken. Ondertussen werden ook de eerste verkennende en inventariserende stappen gezet. Zo worden er binnenkort allerlei initiatieven georganiseerd voor de eerstelijnszones en zijn we op 3 december te gast op de inspiratiedag rond HALT2Diabetes. Deze dag wordt georganiseerd door de Diabetesliga die momenteel ook bezig is met de campagne ‘1 op 10 personen heeft diabetes. 1 op 3 weet het nog niet’ om bewustmaking te creëren rond diabetes.

 

Contacteer onze stafmedewerkers preventie voor de volgende thema’s

Elien Geeraerts

 • Alcohol, drugs, tabak, valpreventie, bevolkingsonderzoeken
  naar kanker, milieugezondheid (vanuit de insteek schadelijke stoffen) en
  Bewegen op Verwijzing.  
 • E-mail: elien.geeraerts@vivel.be 

Hannah Verlooy

 • Geestelijke gezondheidsbevordering, relaties
  & seksuele gezondheid, voeding, HALT2Diabetes 
 • E-mail: hannah@vivel.be

Hannelore Storms:  

 • Mondgezondheid, epidemiologie/infectieziekten
  en vaccinatie, populatiemanagement, lokaal preventiebeleid  
 • E-mail: hannelore@vivel.be 

 

Netwerkevent VIVEL ‘Altijd in beweging – samen de eerste lijn verbinden en versterken’: Preregistreer je nu voor een stand als partnerorganisatie

Op donderdag 30 maart 2023 vindt de tweede editie van ons netwerkevent ‘Altijd in beweging – samen de eerste lijn verbinden en versterken’ plaats in Area 42 te Brussel. Hét netwerkevent van én voor de eerstelijnszones. Tijdens de plenaire informatiesessie zal moderator Karolien Debecker (Radio 2) in gesprek gaan met verschillende gasten. Aansluitend zullen er allerlei workshops plaatsvinden. We voorzien een uitgebreide dynamische netwerklunch met beursstanden van onze partners.

Wil jij een stand op het netwerkevent als partnerorganisatie?

Heb jij interessante informatie te vertellen over jouw organisatie die je graag wil delen met de eerstelijnszones? Dan is nu het moment om een stand aan te vragen

Je hebt de keuze tussen:

 • Een minipakket (enkel een stand)
 • Een maxipakket (een stand + actief participeren)

Het aanvragen van een stand kan ten laatste tot en met 23 december 2022.

Meer informatie over het volledige programma van dit netwerkevent volgt binnenkort. Houd de volgende nieuwsbrieven alvast goed in de gaten!

Netwerkevent 'Altijd in beweging - samen de eerste lijn verbinden en versterken'

Recap: Symposium Doelgerichte Zorg

Op 17 november vond het Symposium Doelgerichte Zorg plaats in het Flageygebouw te Brussel. VIVEL, de Koning Boudewijnstichting, de Academie Voor De Eerste Lijn, BeHive en het Fonds Dr. Daniël De Coninck sloegen de handen in elkaar voor dit event. Een leerrijke dag met verschillende interessante sprekers en workshops.

 

Bekijk hier de aftermovie voor een korte terugblik

Er zijn zoveel "champions" doelgerichte zorg op het terrein die in hun werk focussen op wat belangrijk en betekenisvol is voor de persoon zelf. Is dat altijd gemakkelijk? Nee, maar de eerste stap is écht luisteren naar de persoon. En dat is eigenlijk heel eenvoudig.

Pauline Boeckxstaens (spreker Symposium – huisarts en Doctor Tenure Track)

Ga zelf aan de slag met doelgerichte zorg

Doelgerichte zorg is een belangrijk thema binnen VIVEL. Wij bieden bijvoorbeeld een basistraining aan waarin je leert wat doelgerichte zorg is en hoe je er mee aan de slag kan als persoon, mantelzorger of zorgaanbieder en met welke tools. Deze opleiding is online beschikbaar voor iedereen en vrij toegankelijk op onze VIVEL Academie. 

Let op: eenmalig inschrijven is noodzakelijk om de opleiding te volgen. 

Wil jij meer weten over doelgerichte zorg? Dan is dit de opleiding die je zoekt!

Interview: Fien Ost vertelt over traject eerstelijnszone.be

De vernieuwde website eerstelijnszone.be werd op 1 november gelanceerd. De website was er niet van de ene dag op de andere. Het is het resultaat van een intensief en participerend traject waar verschillende personen aan werkten. Fien Ost, stafmedewerker en communitymanager en Geert Vanhorenbeeck, hoofd communicatie bij VIVEL, hebben het project getrokken. Samen zorgden zij ervoor dat alles in goede banen verliep. Wij gingen het gesprek aan met Fien waarin zij vertelt over haar ervaringen en indrukken tijdens dit traject. 

Fien, kan jij het project eerstelijnszone.be in drie woorden omschrijven?
 
Uitdagend, participatief en samenwerking.
 
Kan jij kort vertellen over het traject van dit project?
 
Ik ga het proberen kort te houden (lacht). Wij beslisten in 2021 om een nieuwe website voor eerstelijnszone.be te ontwikkelen omwille van technische redenen. Een website van én voor de 60 eerstelijnszones. Het was voor ons van begin af aan teamwork waarbij er een samenwerking ontstond met interne medewerkers van de eerstelijnszones en externe
experten.
 
Vanuit VIVEL namen wij als communicatieteam het project in handen. Voor ons was het belangrijk om het traject te begeleiden, faciliteren en de focus te behouden. Wij stelden samen met de externe partners ook opleidingen voorop om het traject te begeleiden, zoals over het achterliggend gebruikersbeheer van de website, cijfers analyseren en schrijven voor web.
 
Het traject duurde ongeveer anderhalf jaar. We zijn op 10 augustus 2021 gestart. De huidige website zou op 31 oktober 2022 definitief offline gaan. Op 1 november moest er dus een nieuwe website staan!
 
Hoe is dat concreet verlopen?

Wij zijn gestart met één werkgroep van 19 personen met een vertegenwoordiging uit alle provincies. De bedoeling was om samen beslissingen te nemen, een klankbord te creëren tijdens het traject en ambassadeurschap te realiseren. We beseften ook al snel dat de opdrachten voor deze nieuwe website alsmaar groter werden. Daarom splitsten we de werkgroep op in verschillende deelwerven en maakten van de werkgroep een maandelijkse coördinerende hoofdwerkgroep. Om zo snelheid in het traject te kunnen behouden. Of zoals het spreekwoordelijke gezegde gaat: “om zo de olifant in stukjes te eten”.

Het project bestond uit verschillende fases. De eerste stap was logischerwijze een uitgebreide cijferanalyse maken, zoals het onderzoeken door middel van bevragingen en cijfers analyseren van de verouderde website. Dat gaf ons een beeld van wat wel en niet goed werkte. Op basis van die resultaten werd er een webstrategie ontwikkeld en de vernieuwde website opgesteld. Het klinkt allemaal appeltje-eitje, maar dat was het zeker
niet (lacht).

Je beschrijft het project als uitdagend. Op welke manier?

Het is een evenwichtsoefening om een website te bouwen voor alle 60 eerstelijnszones, die ieder eigen noden en behoeften hebben. Het belangrijkste is dat in elke fase elke eerstelijnszone in meer of mindere mate zich kan vinden in de uiteindelijke beslissing. Dat is wel gelukt. Ik kan met een gerust hart zeggen dat we met de vernieuwde website tot een gemeenschappelijk eindresultaat zijn gekomen.

 

Enkele eerstelijnszones aan het woord

Wat was het doel van de nieuwe website?


We wilden een nieuwe website die duidelijker en meer gebruiksvriendelijk is dan de oude. De focus was een overzichtelijke structuur brengen. Zo werd elk onderdeel van de website onder handen genomen, zoals design, functionaliteiten, en achterliggend gebruikersbeheer.  

Hoe verliep de samenwerking met zowel de eerstelijnszones als de externe partners?

Transparant, constructief en met wederzijds respect. Het was voor ons belangrijk om ruimte te creëren voor ieders mening en elke partner, zowel intern als extern, als gelijke te behandelen.

 

We merkten al snel dat we allemaal hetzelfde doel voor ogen hadden: iedereen was bereid een steentje bij te dragen om een duidelijkere en gebruiksvriendelijkere website tot stand te brengen. Dat helpt natuurlijk. Wij zijn ook tevreden over het werk dat onze externe partners leverden.

 

Welk moment is je bijgebleven?

D-day, de dag van de lancering op 1 november. Het voelde als een ontknoping met toch een tikkeltje stress (lacht). Die stress was uiteindelijk voor niets nodig, want de dag zelf verliep heel vlot. Het magische waarop ik had gehoopt ontbrak wel. Plots was de website online en dat was het dan. Desalniettemin ben ik opgelucht dat grote struikelblokken uitbleven. Ik zal mij deze dag in elk geval nog lang herinneren. 

 

Ben je blij met het resultaat?

Ik ben enorm blij met hoe de website er nu uitziet! Er ligt een mooie gedragen basis waarop we kunnen verder bouwen en kunnen verbeteren en bijsturen.

 

Wat zijn de volgende stappen na 1 november?

 

Een website is nooit echt ‘af’. 1 november is eerder een start dan een eindpunt. De volgende stappen zijn een optimalisatietraject, het bijsturen, het analyseren en evalueren van de website. Rekening houdend met het dynamisch landschap waarbinnen eerstelijnszones functioneren. We bouwen enerzijds voort op kennis en expertise die we hebben opgebouwd. Anderzijds op de samenwerkingen die uit dit traject zijn ontstaan. We blijven dus werken aan een duidelijke en gebruiksvriendelijke website, nu en in de toekomst.