De Sociale Kaart is vernieuwd

De vernieuwde Sociale Kaart is er! Je vindt hier sinds 18 oktober de actuele data online terug van het volledig zorg- en welzijnsaanbod in Vlaanderen en Brussel. De databank kreeg een update en een nieuwe look. 

Voor wie en waarom? 

Je kan in deze databank als eerstelijnsprofessional gericht zoeken, doorverwijzen of contacten leggen met andere eerstelijnsprofessionals. De databank is ook te gebruiken door burgers en lokale besturen. 

Hoe is VIVEL betrokken bij de Sociale Kaart?

Dit is een applicatie van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG). VIVEL maakt onderdeel uit van de stuurgroep. Dit wil zeggen dat VIVEL de brug vormt tussen het team Sociale Kaart en de zorgraden. 

Partnerorganisatie Ondersteuning Settinggericht Werken verbindt de preventieve gezondheidszorg

Werken aan een vitale leefstijl, een betere levenskwaliteit en een gezonde leefomgeving? Dat doen we niet alleen. VIVEL maakt daarom deel uit van de Partnerorganisatie Ondersteuning Settinggericht Werken (PO OSW). Meer bepaald de netwerkgroep Zorg en Welzijn. 

Wat is het?
PO OSW is een partnerorganisatie die verschillende spelers binnen de preventieve gezondheidszorg samenbrengt. Zij zijn de verbinding tussen de partnerorganisaties, organisaties met terreinwerking, de Vlaamse Logo’s en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Met welk doel?
Een versterkte samenwerking tussen partners in preventie om samen met een breed netwerk aan actoren te zorgen voor meer gezonde(re) Vlamingen.

Concreet? 
Gezamenlijke actieplannen opstellen met de verschillende partners per levensdomein: lokale besturen, onderwijs, zorg en welzijn, vrije tijd, gezin en werk. Zo ontstaat een betere stroomlijning van het aanbod uit de preventiesector naar die verschillende levensdomeinen op vlak van kennis, communicatie en uitvoering.

De grote ambitie?
Samen meer impact creëren en dus nog meer gezonde(re) Vlamingen! 

Wat doet VIVEL op vlak van preventie?
Ook binnen VIVEL wordt er ingezet op preventie. Zo is er een werking preventie opgericht met drie nieuwe medewerkers. Met als opdrachten om preventiemethodes uit te dragen naar de brede eerste lijn, te netwerken tussen stakeholders en allerlei projecten rond preventie op te volgen.

>> Benieuwd naar meer? Stuur gerust een mailtje naar Hannah via hannah@vivel.be

Tool ‘Levenswensen’ maakt levenseinde en zorgplanning bespreekbaar

In de basistraining doelgerichte zorg ontdek je nu een nieuwe kennisclip over de tool ‘Levenswensen’. Dit kaartspel verlaagt de drempel voor zowel zorgprofessional als patiënt om het gesprek aan te gaan over thema’s als levenseinde en vroegtijdige zorgplanning. 

Doelgericht spreken met het kaartspel ‘Levenswensen’

Doelgerichte zorg verlegt de aanpak van ziekte- en probleemgerichte zorg naar zorg die vertrekt van de Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON), en welke levensdoelen voor die persoon belangrijk zijn. Het principe van doelgerichte zorg is dus bijzonder relevant in de context van vroegtijdige zorgplanning en het levenseinde. Met ‘Levenswensen’ gaan zorgverleners op een laagdrempelige manier deze gesprekken aan. Ze leren met behulp van de kaarten de persoon beter kennen, met diens waarden, verwachtingen en wensen.

Deze kaarten werden ontworpen in de Verenigde Staten door Coda Alliance. CM en de End-of-Life Care onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent pasten ze aan de Belgische context aan

‘Levenswensen’ kan worden gebruikt door zorg- en welzijnsprofessionals, maar ook door de personen zelf en hun naasten. In de kennisclip op de VIVEL Academie leer je hoe je als zorgprofessional met de kaarten aan de slag gaat.

Het kaartspel ‘Levenswensen’ is verkrijgbaar in de Goed thuiszorgwinkel.

Volg nu de opleiding

Wil je de kennisclip over ‘Levenswensen’ (tool 7) ontdekken? Dan kan je online de kennisclip nu bekijken in onze VIVEL Academie.

Opgelet, om de opleiding te volgen moet je aanmelden op VIVEL Academie en eenmalig inschrijven.

Ontdek de PZON toolbox met methodieken voor meer betrokkenheid

Vraag jij je af hoe je de Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood het best kan betrekken in jouw team of organisatie? Zoek je gerichte methodieken over hoe je hen doet participeren? De PZON toolbox is wat je zoekt! Je vindt er kennisclips, handvaten en tools om aan de slag te gaan. Deze is nu online beschikbaar op de VIVEL Academie.

Voor wie?
Alle eerstelijnsprofessionals en zorgraden.

Traject PZON bij VIVEL
De Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON) staat bij VIVEL centraal.
VIVEL kreeg signalen vanuit de zorgraden dat er nood was aan ondersteuning om de PZON te betrekken in hun werking. Zo startte VIVEL samen met Hefboom vzw, Arteveldehogeschool en UAntwerpen een onderzoek over PZON betrokkenheid. 

Resultaat? Een handleiding met inzichten en tips & tricks om die betrokkenheid te realiseren. Er bestaat daarnaast ook een poster die ideeën aanreikt om de Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood te betrekken in je dagelijkse werking. 

Je vindt deze tools en alle informatie over hoe VIVEL de PZON centraal stelt op www.vivel.be/pzon.

Suggesties?
Heb je de cursus bekeken en heb je suggesties? Dan kan je deze via de cursus in de Academie doorgeven (feedback).