Skip to content

Samen met de ‘innovatoren’ (organisaties die al erg vroeg overtuigd zijn van het nut van doelgerichte zorg) werd een training rond doelgerichte zorg ontwikkeld. Deze training is opgebouwd aan de hand van hun ervaringen en werd bijgestuurd door een eerste piloottraining die in 2021 werd georganiseerd.

Deze (fysieke) opleiding wordt via een piloottraject uitgerold in vijf eerstelijnszones. Na evaluatie wordt deze verder uitgerold over Vlaanderen.

Deze opleiding heeft tot doel zorgaanbieders op te leiden in doelgerichte zorg en het versterken van de eerste lijn in Vlaanderen.

Aanbod? Hands-on technieken en kennis wordt aangereikt om zorg rond de doelen van de PZON te organiseren en interdisciplinaire samenwerking tussen de eerstelijnsactoren te faciliteren.

Doelgroep? Voor zorgaanbieders werkzaam in de eerste lijn.

Pilootproject: 5 eerstelijnszones

De interprofessionele training zal in een testfase enkel aangeboden worden via vijf eerstelijnszones in 2021 – 2022.

Deze training is interprofessioneel, bij voorkeur wijkgericht en toegankelijk voor professionele zorgaanbieders vanuit de eerstelijnszone. Cruciaal is een variatie van eerstelijnszorg- en welzijnsaanbieders. Deze opleiding staat naast de basisopleiding (voor iedereen toegankelijk).

Vervolgens wordt het pilootproject samen met de deelnemers geëvalueerd ifv een verdere uitrol in de andere eerstelijnszones in Vlaanderen.

Samenwerking cruciaal

Om de zorgaanbieders te ondersteunen in het aanbieden van zorg rond de persoonlijke doelen van de PZON, wordt de training aangeboden aan zorgaanbieders die actief zijn in dezelfde buurt. Op die manier kan er tijdens de training worden ingezet op het interprofessioneel leren van en met elkaar als team met een gezamelijk doel.