Skip to content

Intrafamiliaal geweld - IFG

Wat is intrafamiliaal geweld en hoe ga je er als professional mee om? Vanuit een nood aan meer kennis en competenties in eerstelijnszorg, die leiden tot een meer multi- en interdisciplinaire aanpak van intrafamiliaal geweld, organiseerden we hierover een webinarreeks. In juni 2022 gingen we van start met een algemene webinar over het thema. Met een reeks in november 2022 boden we verdieping in de drie luiken van intrafamiliaal geweld. Kindermishandeling, partner- en seksueel geweld en ouderenmisbehandeling. Alle webinars werden opgenomen en verduurzaamd in een cursus op de VIVEL Acadamie, waar je ook de opname van het algemene webinar kan herbekijken.

Herbekijk het algemene webinar 8 juni 2022

In dit webinar gaat het over wat is intrafamiliaal geweld en hoe kan ik het herkennen? Waar liggen de kansen en uitdagingen om multidisciplinair aan de slag te gaan en hoe informatie delen tussen professionals? 

Herbekijk webinar kindermishandeling 8 november 2022

Deze webinar gaat in op verschijningsvormen van kindermishandeling en geeft handvaten over ‘wanneer ongerust zijn’ en ‘wanneer actie ondernemen’. Je krijgt ook  een overzicht van de belangrijkste spelers op het veld (met een rechtstreeks aanbod) waarnaar eerstelijnsprofessionals kunnen doorverwijzen.

Herbelijk webinar partnergeweld en seksueel geweld 16 november 2022

In het eerste deel gaat men dieper in op de verschijningsvormen, signalen die professionals kunnen capteren, hoe dit bespreekbaar maken met de PZON en hoe correct doorverwijzen. Ook het bestaande hulp- en ondersteuningsaanbod wordt meegegeven.

In het tweede deel gaat het over belangrijke verschuivingen in het landschap sinds de huidige legislatuur, met focus op de taken en het perspectief van de eerstelijnsprofessional. Je krijgt een antwoord op de vraag hoe, wanneer en naar wie correct doorverwijzen? Daarnaast wordt ook de werking en het aanbod van de Zorgcentra na Seksueel Geweld belicht.

Herbekijk webinar ouderenmisbehandeling 23 november 2022

Deze webinar gaat in op de verschijningsvormen van  ouderenmisbehandeling en geeft handvaten geeft over ‘wanneer ongerust zijn’ en ‘wanneer actie ondernemen’. Je krijgt ook een overzicht van de belangrijkste actoren op het veld in functie van doorverwijzing, en waar professionals zelf terecht kunnen voor advies en ondersteuning.