Skip to content

Intrafamiliaal geweld - IFG

Vanuit VIVEL ontvingen we tijdens de COVID-19 pandemie signalen dat er in het eerstelijnslandschap nood is aan meer kennis en competenties die leiden tot meer multi- en interdisciplinaire aanpak van intrafamiliaal geweld. In juni organiseerden we (met experten vanuit Domus Medica en SAM vzw) een algemene webinar over het thema. Met een reeks in het najaar van 2022 bieden we verdieping in de drie luiken van intrafamiliaal geweld. 

Start webinarreeks

Dit doen we via een webinarreeks met 4 praktijkgerichte sessies. Starten deden we met een algemene webinar op 8 juni 2022. Nu volgen 3 verdiepende sessies over kindermishandeling op 8 november, partnergeweld op 16 november en ouderenmisbehandeling op 23 november. Al deze webinars zullen worden opgenomen en worden verduurzaamd in een cursus op de VIVEL Acadamie.

Webinar kindermishandeling 8 november 19u30-21u30

We starten met een plenaire sessie die ingaat op de verschijningsvormen van kindermishandeling en handvaten geeft over ‘wanneer ongerust zijn’ en ‘wanneer actie ondernemen’. Er wordt ook een overzicht gegeven van de belangrijkste spelers op het veld (met een rechtstreeks aanbod) waarnaar eerstelijnsprofessionals kunnen doorverwijzen.

Daarna splitsen we op in verschillende breakoutrooms over diverse onderwerpen aanverwant aan het thema kindermishandeling, te kiezen bij registratie.

Sprekers

 • Tim Stroobants – Directeur VECK
 • Minne De Boeck – Coördinator Stop it Now
 • Liv Leeman – Coördinator Kindreflex
 • Wim Vandevoorde – Coördinator 1712
 • Matthijs Waumans – Psycholoog VK Brussel

Webinar partnergeweld en seksueel geweld 16 november 19u30-21u30

In het eerste deel (1u) spreekt het CAW over partnergeweld. Zij gaan dieper in op de verschijningsvormen, signalen die professionals kunnen capteren, hoe dit bespreekbaar maken met de PZON en hoe correct doorverwijzen. Ze vertellen over het bestaande hulp- en ondersteuningsaanbod van henzelf en partners, de ketenaanpak, en juridische aspecten waarmee men rekening moet houden.

In het tweede deel (1u) spreken Heleen de Keyzer (Igvm) en Sarah De Schepper (ZSG Antwerpen) in duo over seksueel geweld. Zij bespreken een aantal belangrijke verschuivingen in het landschap sinds de huidige legislatuur, en focussen hierbij op de taken en het perspectief van de eerstelijnsprofessional. Thema’s als ‘hoe sporenbewarend handelen’, en hoe, wanneer en naar wie correct doorverwijzen staan hierbij op het programma. Daarnaast wordt ook de werking en het aanbod van de Zorgcentra na Seksueel Geweld belicht.

Sprekers:

 • Wim van Campenhout – Inhoudelijke directeur CAW Halle-Vilvoorde
 • Heleen De Keyzer – Attaché Zorgcentra na Seksueel Geweld
 • Sarah De Schepper – Unitverantwoordelijke Zorgcentrum na Seksueel Geweld (UZA)

Webinar Ouderenmisbehandeling 23 november 19u30-21u30

We starten met een plenaire sessie van Vlaams ondersteuningscentrum voor ouderenmisbehandeling (VLOCO) die in gaat op de verschijningsvormen van ouderenmisbehandeling en handvaten geeft over ‘wanneer ongerust zijn’ en ‘wanneer actie ondernemen’. Er wordt ook een overzicht gegeven van de belangrijkste actoren op het veld in functie van doorverwijzing, en waar professionals zelf terecht kunnen voor advies en ondersteuning.

Aansluitend splitsen we op in verschillende breakoutrooms, te kiezen bij registratie, waar gewerkt wordt rond diverse onderwerpen aanverwant aan het thema ouderenmisbehandeling.

Sprekers

  • Lily De Clerq – Coördinator VLOCO
  • Marc Koninckx – Verpleegkundige, medewerker VLOCO
  • Dr. Evi Verdonck – Lector en onderzoeker UCLL
  • Mr. Anne-Marie Six – Advocate en bewindvoerder

Herbekijk het algemene webinar - 8 juni 2022 19u30-22u00

Programma

 • Wat is intrafamiliaal geweld en hoe kan ik het herkennen?
 • Waar liggen de kansen en uitdagingen om multidisciplinair aan de slag te gaan
 • Hoe informatie delen tussen professionals? Wat zijn de aandachtspunten bij een samenwerking? De nadruk ligt op werken in en met vertrouwen.

Herbekijk de PowerPoint

Herbekijk de opname

Sprekers