Skip to content

Hoe versterk je de zorg voor jouw patiënten/cliënten die nood hebben aan psychologische zorg in de eerste lijn?

Hoe versterk je de zorg voor jouw patiënten/cliënten die nood hebben aan psychologische zorg in de eerste lijn?

28/06/2022

Organisatie: VIVEL in samenwerking met Domus Medica, Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP), FOD Volksgezondheid, Zorgnet Icuro en CAW

 • dinsdag, 28 juni 2022 om 20u00
 • webinar - online
 • gratis

> Herbekijk

Programma

 • Verwelkoming door VIVEL
 • Intro: de vernieuwde RIZIV conventie, het belang van geïntegreerde zorg en public mental health
 • Getuigenissen uit de praktijk: geïntegreerde zorg door interdisciplinaire samenwerking
 • Expertpanel debat
  • Concrete bouwstenen om interprofessioneel samen te werken
  • Zonder juridische/deontologische zorgen interprofessioneel gegevens delen
  • Functioneel bilan: wat en hoe?
  • Samenwerking tussen zorg & welzijn: GBO & specifiek aanbod en rol van welzijn in het kader van de conventie
 • Q&A

Partners

In samenwerking met Domus Medica, Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP), FOD Volksgezondheid, Zorgnet Icuro en CAW zetten we vanuit VIVEL in op het versterken van de lokale interdisciplinaire samenwerking in het kader van de RIZIV conventie psychologische zorg in de eerste lijn.

Contact

Wens je meer informatie over opleidingen?