Skip to content

Archieven: Agenda

Opleidingen

Psychologische Zorg in de eerste lijn: de kracht van samenwerking

25/04/2023

Na het webinar is het voor iedereen duidelijk tot welke doelgroepen de RIZIV-conventie psychologische zorg in de eerste lijn zich richt en hoe men gepast met de juiste informatie kan toeleiden naar psychologische zorg in de eerste lijn. Daarnaast krijg je een update van waar we staan met de uitrol van de conventie en reflecties vanuit de praktijk van o.a. eerstelijnspsychologen en huisartsen.

Lees meer

Webinar ‘Van voorschrijven tot afleveren’ – middagsessie

15/12/2022

In dit webinar tonen we het volledige proces van voorschrijven tot het afleveren van medicatie. We belichten wat er veranderd is sinds september 2021, zoals: de confidentialiteit (VISI-flag), reservaties, de verschillende mogelijkheden om een voorschrift af te halen (waaronder papierloos). Vervolgens tonen we hoe het voorschrijven en afleveren in enkele softwarepakketten voor voorschrijvers, patiënten en apothekers is geïmplementeerd. Hierbij leggen we de nadruk op de goede registratie van medicatie en de impact daarvan op het gedeeld medicatieschema.

Lees meer

VIVEL Academie

Het leerplatform dat kwalitatieve opleidingen (e-learnings, webinars,…) en activiteiten (intervisies, evenementen…) aanbiedt, georganiseerd door VIVEL en/of organisaties waarmee VIVEL samenwerkt.

VIVEL Academie

Webinar ‘Van voorschrijven tot afleveren’

13/12/2022

In dit webinar tonen we het volledige proces van voorschrijven tot het afleveren van medicatie. We belichten wat er veranderd is sinds september 2021, zoals: de confidentialiteit (VISI-flag), reservaties, de verschillende mogelijkheden om een voorschrift af te halen (waaronder papierloos). Vervolgens tonen we hoe het voorschrijven en afleveren in enkele softwarepakketten voor voorschrijvers, patiënten en apothekers is geïmplementeerd. Hierbij leggen we de nadruk op de goede registratie van medicatie en de impact daarvan op het gedeeld medicatieschema.

Lees meer

Webinar intrafamiliaal geweld: verdiepende sessie ouderenmisbehandeling (sessie 4)

23/11/2022

We starten met een plenaire sessie van Vlaams ondersteuningscentrum voor ouderenmisbehandeling (VLOCO) Wat is ouderenmisbehandeling? Wat zijn de signalen, hoe herken je het? Wat kan jij zelf doen als professional? Welke zijn de actoren op het terrein die jou kunnen ondersteunen? Aansluitend splitsen we op in verschillende breakoutrooms, te kiezen bij registratie.

Lees meer

Symposium doelgerichte zorg

17/11/2022

Deze dag zal gevuld zijn met zowel een plenair gedeelte als workshops. De focus op implementatie staat centraal in het programma. Vragen als ‘Hoe praat je over levensdoelen? Hoe krijg je meer gelijkwaardigheid in de relatie persoon-professional? Hoe maak je ruimte om naast professionele kennis ook ervaringskennis te benutten?’ en veel meer, komen tijdens dit symposium aan bod. Tenslotte zullen ook theoretische kaders en handvaten voor implementatie worden gedeeld.

Lees meer

Webinar intrafamiliaal geweld: verdiepende sessie partnergeweld en seksueel geweld (sessie 3)

16/11/2022

Deze sessie focust zich op partnergeweld en seksueel geweld. Eerst neemt het CAW je mee in de basics rond partnergeweld: we bespreken verschijningsvormen, signalen die je als professional kan herkennen en de belangrijkste actoren op het terrein en hun rol. Het Instituut voor Gelijkheid voor Vrouwen en Mannen (Igvm) en de Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) bespreken hun werking inzake seksueel geweld.

Lees meer

Webinar intrafamiliaal geweld: verdiepende sessie kindermishandeling (sessie 2)

08/11/2022

In deze webinar leggen we de focus op kindermishandeling, in samenwerking met Vlaams Expertisecentrum voor Kindermishandeling (VECK) en Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK).

Lees meer

Hoe versterk je de zorg voor jouw patiënten/cliënten die nood hebben aan psychologische zorg in de eerste lijn?

28/06/2022

Wat kan jouw rol zijn als arts, psycholoog, orthopedagoog of welzijnswerker? Wil jij meewerken aan het versterken van de zorg voor patiënten/cliënten die nood hebben aan psychologische zorg in de eerste lijn? Zit je nog met tal van vragen bij de interdisciplinaire samenwerking die hiervoor nodig is? Of weet je niet goed wat men van jou als arts, psycholoog, orthopedagoog of welzijnswerker verwacht binnen de samenwerking van de nieuwe RIZIV Conventie psychologische zorg in de eerstelijn? Feit is: vroegdetectie en vroeginterventie bij psychische problemen bevorderen, vraagt om samenwerking op de eerste lijn. Daarom nodigen we je graag uit voor dit webinar!

Lees meer