Skip to content

Psychologische Zorg in de eerste lijn: de kracht van samenwerking

Psychologische Zorg in de eerste lijn: de kracht van samenwerking

25/04/2023

Organisatie: VIVEL

  • dinsdag, 25 april 2023 om 20u00
  • Koning Albertlaan 2
  • webinar - online
  • gratis

Doel?
Na het webinar is het voor iedereen duidelijk tot welke doelgroepen de RIZIV-conventie psychologische zorg in de eerste lijn zich richt en hoe men gepast met de juiste informatie kan toeleiden naar psychologische zorg in de eerste lijn. Daarnaast krijg je een update van waar we staan met de uitrol van de conventie en reflecties vanuit de praktijk van o.a. eerstelijnspsychologen en huisartsen.

Schrijf je nu in

Programma

  • Introductie – Sophie Liekens (VIVEL)
  • Toelichting conventie – Sarah Morsink (FOD Volksgezondheid)
  • De kracht van samenwerking zorgraden en Lokale Coördinatoren netwerken GGZ – Karen Fredrix & Els Vanlinthout (VAZG)
  • Reflecties vanuit de praktijk – reeds bevestigde sprekers: Nathalie Haeck (Eerstelijnspsycholoog ELP Academie), Dr. Bram Spinnewijn (Huisarts De Wijkpraktijk)
  • Vragen

Contact

Wens je meer informatie over opleidingen?