Skip to content

Activiteiten

Online cursus: basisopleiding doelgerichte zorg

Doelgerichte zorg – open online opleiding

Doelgerichte zorg vertrekt vanuit de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) en welke levensdoelen voor hem/haar belangrijk zijn. Een ontwikkeling in de zorg- en welzijnssector, die we vanuit VIVEL ten volle ondersteunen. Maak mee het verschil en ontdek hoe doelgerichte zorg voor jou relevant en helpend kan zijn!

Wat kan jij doen? Volg de open opleiding!

Ben je professional binnen zorg en welzijn, mantelzorgers of PZON? Dan kan je de gratis online opleiding doelgerichte zorg volgen in onze VIVEL Academie.

De basistraining vertrekt vanuit het perspectief van een persoon met een zorg- of ondersteuningsnood (PZON) zelf.  De training is opgebouwd uit kennisclips: korte videofilmpjes die telkens één onderdeel belichten. Na het volgen van deze basis cursus weet je wat doelgerichte zorg is, hoe je ermee aan de slag kan en welke tools je hiervoor kan gebruiken. De cursus omvat twee onderdelen:

 1. In het eerste deel krijg je een stevige basis over wat doelgerichte zorg betekent. Dit deel van de cursus is opgebouwd aan de hand van vier onderdelen met bijhorende kennisclips. 
 2. In het tweede deel kom je te weten welke tools er op dit moment gebruikt worden voor doelgerichte zorg. Voor elke tool kan je een kennisclip bekijken. Deze kennisclips zullen je helpen om een of meerdere tools in de praktijk te gebruiken.

Voor de realisatie van dit project gaf VIVEL via de Academie Voor De Eerste Lijn de opdracht aan het team doelgerichte zorg van UGent. De opleiding kwam tot stand en met de samenwerking van innovatoren en hun tools: Clever, Doelgerichte zorg 2.0., Doelzoeker, Positieve gezondheid, Samenspraak en Zorg-Esperanto. Deze training krijgt de steun van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Online event: Dematerialisatie

Wat betekent papierloos voorschrijven voor jou? 

Impact voor voorschrijver, apotheker en patiënt.  

De volledige dematerialisatie, zijnde de digitalisering van het proces van voorschrijven tot afleveren van het voorschrift, komt eraan!  Dit praktisch online event zoomt hier op in, vanuit verschillende oogpunten en rollen. 

Schrijf nu al in op een van onderstaande momenten! 

Wanneer?

 • Donderdag 9 september 19.30u-21u  

of

 • Woensdag 15 september 19.30u-21u  

Programma: 

 • Wat is dematerialisatie?  
 • Hoe verloopt de volledige flow over verschillende softwarepakketten?  
 • Wat met mijn huidige softwarepakket?  
 • En hoe komt dit alles tot bij de patiënt? 

EXTRA zomerwebinars ‘Dematerialisatie - Elektronisch voorschrijven en afleveren'

EXTRA – EXTRA – EXTRA

Gezien de grote interesse en vele vragen, voorzien we 2 extra webinars rond dematerialisatie. Daarbij nemen we de relevante vragen en feedback uit de 2 vorige sessies mee. Deze vinden plaats op:  

 • Dinsdag 29 juni 20u-21u
 • Donderdag 19augustus 12u-13u 

 

VIVEL organiseert i.s.m. Recip-e 2 webinars rond de volledige dematerialisatie, zijnde de digitalisering van het proces van voorschrijven tot afleveren van het voorschrift. In dit webinar leggen we uit wat dematerialisatie is en wat het concreet voor jou als zorgverlener in de praktijk betekent.  ‘Waarom werd er gekozen voor 1 product per voorschrift?’ en ‘Wat is de VISI-Flag’? 

Vanaf 15/09/2021 wordt het mogelijk om ook zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift geneesmiddelen voor te schrijven door de voorschrijver en af te leveren in de apotheek (bij de apotheker kan een gedematerialiseerde aflevering al vanaf 01/06/2021). De patiënt heeft de vrije keuze om aan de voorschrijver een papieren bewijs van elektronisch voorschrift te vragen. 

Programma

 • Wat is dematerialisatie?
 • Hoe kan ik gedematerialiseerd voorschrijven als arts
 • Hoe kan ik gedematerialiseerd afleveren als apotheker
 • Wat is de VISI-Flag (confidentialiteit)?
 • Wat betekent 1 product per voorschrift voor jou?

Voor wie?

 • Deze opleiding rond dematerialisatie richt zich voornamelijk tot apothekers, huisartsen, specialisten, tandartsen en vroedvrouwen. Daarnaast staat ze ook open voor alle eerstelijns-professionals (en studenten) binnen de gezondheidszorg. 
 • Accreditatie is aangevraagd voor artsen en apothekers en een deelname-attest is achteraf beschikbaar.  

Webinar: ‘Het eHealth-certificaat en de eHealthBox: alle tips en tricks’ - 25 mei

VIVEL organiseert een webinar rond het gebruik van de eHealthBox en de aanvraag en installatie van het eHealth-certificaat.

Programma

Volgende zaken komen aan bod:

 • Wat is een eHealth-certificaat?
 • Waarvoor dient het eHealth-certificaat?
 • Live demo van een aanvraag.
 • Wat zijn de meest voorkomende problemen en wat kun je eraan doen?
 • Hoe gebruik je de eHealthBox?

Voor wie?

Deze opleiding richt zich naar alle eerstelijns-professionals (en studenten) binnen de gezondheidszorg die graag meer willen weten over eHealth-certificaten en de eHealthBox.

Accreditatie is aangevraagd voor artsen en apothekers en een deelname-attest is achteraf beschikbaar.

 

Op 25 mei van 12u30 tot 13u30 organiseren we een derde webinar.

Webinar: ‘Sociaal werk en de vaccinatiecampagne' - 27 april

In dit webinar, georganiseerd door VIVEL, SAM, het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede en VVSG, praten we je bij over de vaccinatiestrategie, jouw rol als sociaal werker, en de samenwerkingsmogelijkheden op het terrein.

Programma?

 • Inleidend woord: Henk Van Hootegem (Coördinator Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting)
 • Vaccinatiecampagne: Wie, wanneer, waarom? & hoe verloopt dit alles praktisch? Wouter Beke (Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding) & Tom de Boeck (Afdelingshoofd Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg, Agentschap Zorg en Gezondheid)
 • Vaccinatie van mensen in kwetsbare posities: Samenwerkingsmogelijkheden op het terrein. Phd Niki Ver Donck (stafmedewerker VIVEL) en dr. Ann-Marie Morel (populatiemanager)
 • Fake News’: tips & tricks & hoe in gesprek treden? Waar vind je juiste informatie? Dr. Marleen Finoulst (arts, journalist, auteur, hoofdredacteur BodyTalk (Knack) & Gezondheid & Wetenschap)
 • Wat is de rol van sociaal werkers in de vaccinatiecampagne & hoe deze concreet vormgeven? Cis Dewaele (Stafmedewerker outreachend werken en straathoekwerk – SAM vzw)
 • Moderatie door dr. Caroline Verlinde (directeur VIVEL).

Herbekijk het webinar: Motiverend communiceren met je patiënten/cliënten over vaccinatie -15 maart '21

Hoe versterk je motivatoren? Hoe verlaag je mogelijke drempels? Hoe ga je om met vaccinatietwijfel? Welke gesprekstechnieken kan je hierbij gebruiken? Belangrijke en doorslaggevende vragen, in deze fase van de coronacrisis. 

In het webinar ‘Motiverend communiceren met je patiënten/cliënten over vaccinatie’ worden deze vragen beantwoord aan de hand van concrete tips en praktijkgerichte voorbeelden.

Sprekers

 • Dr. Leen Van Brussel, Stafmedewerker gedragsinzichten en gezondheidsongelijkheid, Vlaams Instituut Gezond Leven
 • Luc Lipkens, expert motiverende gespreksvoering, Vlaams Instituut Gezond Leven

Mantelzorg in tijden van COVID-19: bouwstenen voor ondersteuning

Bedankt voor jullie talrijke aanwezigheid op de webinar “mantelzorg in tijden van COVID-19: bouwstenen voor ondersteuning” die op 27 november doorging. We hopen dat je een inspirerende voormiddag had.

Aan hen die er niet konden bijzijn en voor de aanwezigen die alles nog eens rustig willen herbekijken en/of lezen, bezorgen we jullie onderstaand nog enkele linken:

Wil je meer weten over mantelzorgers of wat het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg (VEM) voor jou kan betekenen? Bekijk dan zeker deze PPT of surf naar www.mantelzorgers.be

Intervisie over 'Introductiepakket huisbezoekers' (Webinar) - Voor teamleiders

VIVEL organiseert – in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid- een intervisie  voor teamleiders van het COVID-19-team over het ‘Introductiepakket voor huisbezoekers’. Dit introductiepakket wordt ter beschikking gesteld op de website van VIVEL.
De nadruk tijdens deze intervisie ligt op uitwisseling van informatie, ervaringen, knelpunten en vragen. Na een korte introductie en verduidelijking wordt ingegaan op vragen en ervaringen uit de groep.

Voor wie?

Teamleiders van het COVID-19 team van de zorgraad.

Wanneer?

 • Woensdag 9 september, 15u30-17u00
 • Donderdag 10 september, 13u30-15u00
 • Vrijdag 11 september, 10u30-12u00
 • Donderdag 17 september, 10u30-12u00
 • Donderdag 17 september, 13u30-15u00

De webinars vinden plaats op 5 verschillende momenten. Het gaat telkens om dezelfde intervisie. De teamleider hoeft zich maar in één webinar in te schrijven. We voorzien max. anderhalf uur per webinar met max. 12 deelnemers.

Inschrijven kan enkel via de link die bezorgd werd aan de teamleiders of via het digitaal platform/community VIVEL.

Webinar 'Van data naar beleid' - Voor mSPOC en teamleiders

Domus Medica, ACHG en VIVEL organiseren -in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid- opleidingen over ‘Van data naar beleid’ voor teamleiders en mSPOCs van het COVID-19 team van de zorgraad.

Op de agenda staat:

 • Lokale werking contacttracing
 • Epidemiologie
 • Risicomanagement
 • Crisismanagement
 • Kwetsbaarheid
 • Populatiemanagement

Voor wie? Teamleiders van het COVID-19 team van de zorgraden
De mSPOCs ontvangen een inschrijvingsmail via Domus Medica.

Wanneer? Donderdagavond 10 september, 20u00-21u30

Kan je er niet bij zijn? De powerpointpresentatie en opname van de webinar zullen ter beschikking gesteld worden op het digitaal platform in het Team ‘Teamleiders, mSPOC en VIVEL’.

Webinar Opleiding medische SPOC en teamleider

Op 13 augustus 2020 organiseerden Domus Medica, VIVEL en het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde (ACHG) -in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid- een opleiding voor de functie medische SPOC en teamleider van het COVID-19 team van de zorgraden.

Op de agenda stond:

 • Kadering lokale contactopsporing en data-flows
 • Wie ziet welke data? Voorbeeld aan de hand van lokaal stappenplan
  • Hoe werken met de verschillende e-forms en data die binnenkomen?
  • Hoe werken met de controletoren?
  • Aandacht voor privacy
 • Wat is het uitbraakvolgsysteem?

Presentatie en opname van de webinar

Webinar Actieplan 2021 - Enkel toegankelijk voor zorgraden

Dit  najaar dienen alle zorgraden hun actieplan ter goedkeuring aan het Agentschap Zorg en Gezondheid te bezorgen (cfr. BVR van de zorgraden, Art. 14, 5°). Ondertussen werd de indiendatum via een nieuw BVR opgeschoven naar 15 november 2020.

Vanuit VIVEL willen we de zorgraden hierin ondersteunen en trachten we de werklast (na deze hectische maanden) hierrond te beperken. We reiken handvaten aan om –vertrekkend vanuit het beleidsplan en opgedane ervaringen tijdens de Corona crisis- een goed onderbouwd actieplan voor 2021 te ontwikkelen, binnen de eigen zorgraad. 

Presentatie en templates webinars

Hier kan je de presentatie en alle templates terugvinden die op de webinar worden toegelicht. Je kan ze downloaden en (laten) afdrukken. Opgelet, het formaat is soms te groot om op een A4 printer af te drukken. De instructiefilmpjes volgen nog.

Instructiefilmpjes- gebruik templates, Zoom en Miro

Gezien de het werken met het actieplan een participatief proces is, raden we sterk aan de ganse zorgraad hierbij te betrekken.
Bij voorkeur wordt fysiek samengekomen om met de templates aan de slag te gaan. Echter dienen we er rekening mee te houden dat dit niet altijd mogelijk is. Daarom geven we naast de templates ook instructies over zoom en Miro, zodat dit ook op een digitale manier kan. Deze filmpjes kan je rechts terugvinden.
Voor Zoom moet je beschikken over de betalende versie om te kunnen werken met de break-out rooms.  We hebben momenteel nog geen waardig alternatief gevonden voor organisatie en diensten die Zoom (nog) niet mogen gebruiken.  Suggesties hiervoor mogen gestuurd worden naar info@vivel.be.

Gelieve eerste het instructiefilmpje te bekijken voor je aan de slag gaat met Miro om te voorkomen dat de templates verplaatst of gewijzigd worden, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Alvast bedankt!

De link naar het  Miro-bord kan je hier terugvinden.

Webinar Kwetsbare groepen detecteren en bereiken in crisistijd

Mensen in kwetsbaarheid detecteren en bereiken: het vormt altijd een hele uitdaging, en in het bijzonder tijdens deze coronacrisis. Nog meer in de komende maanden, waarin een getrapte exit-strategie met wisselende boodschappen het niet altijd eenvoudiger maakt. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Onafhankelijk Leven hebben de handen in elkaar geslagen om de aandacht op deze doelgroep te vestigen. Ze kregen daarbij al snel de medewerking van diverse organisaties die actief zijn in de eerste lijn.
Aan de hand van een webinar wilden ze zo concreet en praktisch mogelijk aan de slag gaan met dit thema: Wat zijn goede praktijken? Wat zijn aandachtspunten? Welke tips kunnen ze meegeven? Welke organisaties kunnen lokaal ondersteunen?…

De webinar werd opgenomen. De link naar de opname en de presentaties vind je hier terug.

Kick Off VIVEL

Alle informatie rond de Kick-off dagen van het lerend netwerk van 19 november en 25 november 2019 kan je hier terugvinden.