Zorgzame buurten

Op initiatief van het kabinet Beke zal binnenkort een oproep rond Zorgzame Buurten gelanceerd worden

Er worden middelen voorzien voor 100 Zorgzame Buurten. Hierbij gaat men op zoek naar doorbraakprojecten die middelen kunnen krijgen voor een periode van 2 jaar met een maximum van 50.000 euro. Voorwaarde is dat er gewerkt wordt met cofinanciering.

Het gaat over projecten waar samenwerking centraal staat en die duurzaamheid nastreven. Daarnaast wil men initiatieven die aan de basis ontstaan, op maat van de buurt en die linken met andere domeinen. Zorgraden, lokale besturen en/of WVG voorzieningen kunnen initiatiefnemers zijn.

Alle goedgekeurde projecten kunnen rekenen op begeleiding. Hiervoor wordt, onder coördinatie van de Koning Boudewijnstichting een consortium opgericht, waaraan ook VIVEL zal participeren. Vanuit het consortium wordt coaching, procesbegeleiding en intervisie aangeboden. Het Steunpunt voor Welzijn en Volksgezondheid voorziet in wetenschappelijke ondersteuning en het samenstellen van een toolbox.