Zorgraden krijgen een belangrijke rol bij de heropflakkering COVID-19

Lokaal beheersen van de pandemie

Tijdens de eerste golf van COVID-19 hebben heel wat eerstelijnszones een belangrijke rol gespeeld. Door de samenstelling van de zorgraden zijn deze bij uitstek de bruggenbouwers binnen de eerste lijn, alsook met de tweede- en derdelijnsactoren.

Ook nu worden de zorgraden aangesproken om een rol op te nemen bij een mogelijke heropflakkering van COVID-19. In het Besluit van  de Vlaamse regering tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden in het kader van de bestrijding van de COVID-19 pandemie van 26 juni 2020 geeft de Vlaamse regering drie opdrachten aan de zorgraden: het  lokaal beheersen van uitbraken, solidariseren en sensibiliseren. Hiervoor dienen de zorgraden samen te werken en afspraken te maken binnen de geografische afbakening van een regionale zorgzone. Van zodra een samenwerkingsovereenkomst is opgemaakt, ontvangen de zorgraden een budget van 15.525 euro per zorgraad om deze opdrachten te kunnen uitvoeren.

Op de website van het agentschap Zorg en gezondheid kunnen de zorgraden een actuele leidraad, een model van samenwerkingsovereenkomst en een powerpoint presentatie terugvinden. De link vind je hier.

Ook VIVEL kan aangesproken worden door de zorgraden. De medewerkers van VIVEL staan waar nodig ter beschikking om een voorbereidende vergadering mee te volgen. Later zullen intervisies georganiseerd worden om informatie met elkaar te kunnen delen.