Webinar: Kwetsbare groepen detecteren en bereiken in crisistijd

Mensen in kwetsbaarheid detecteren en bereiken: het vormt altijd een hele uitdaging, en in het bijzonder tijdens deze coronacrisis. Nog meer in de komende maanden, waarin een getrapte exit-strategie met wisselende boodschappen het niet altijd eenvoudiger maakt. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Onafhankelijk Leven hebben de handen in elkaar geslagen om de aandacht op deze doelgroep te vestigen. Ze kregen daarbij al snel de medewerking van diverse organisaties die actief zijn in de eerste lijn.
Aan de hand van een webinar willen ze zo concreet en praktisch mogelijk aan de slag gaan met dit thema: Wat zijn goede praktijken? Wat zijn aandachtspunten? Welke tips kunnen ze meegeven? Welke organisaties kunnen lokaal ondersteunen?…

Woensdag 13/05/2020, 11u-12u

Programma:

10.50 uur: Openstellen webinar

11.00-11.10 uur: Waarom deze oproep? Twee getuigenissen: een persoon met een handicap en een mantelzorger met psychische kwetsbaarheid

11.10-11.20 uur: Hoe bereikt en informeert stad Leuven mensen in kwetsbaarheid? Een praktijkvoorbeeld

11.20-11.30 uur: De aanpak in Aalter

11.30-11.45 uur: Concrete tips van organisaties met focus op mensen in kwetsbaarheid en organisaties actief in de eerste lijn

11.45-11.50 uur: Afsluiting

Onze oproep: Kijk in uw buurt en uw lokale netwerken wat kan, wat goed loopt en wat nodig is, en deel uw goede praktijken. Dat kan bijvoorbeeld via de websites van de VVSG en VIVELverbindt.

Volgende organisaties werken nu mee en leveren sprekers of nuttige informatie: het VAPH, de VVSG, Onafhankelijk Leven, VIVEL, Domus Medica, VOCVO/ Wablieft, diensten ondersteuningsplan, Magenta, Konekt, Agentschap voor Inburgering en Integratie, Vlaams Expertisepunt Mantelzorg,…

Het aantal deelnemers is beperkt. Na inschrijving ontvang je in jouw mailbox een link waarmee je aan de webinar kan deelnemen.  De webinar wordt opgenomen.

Inschrijven kan hier. Nadien kan je er ook terecht om de opname te bekijken.