VIVEL bouwt een digitaal netwerk

Digitaal communicatie-, leer- en deelplatform voor de zorgraden
– schrijf in voor één van de focusgroepen (derde week augustus)

De mening van de eerstelijnszones telt en daarom willen we graag samenwerken in de creatie van een digitaal platform.

Uit de kick-off dagen van het lerend netwerk in 2019, de bevraging in januari, de vele gesprekken en de ervaringen uit de eerste COVID-19 golf,… hebben we jullie vraag en nood aan efficiënt en snel communiceren, leren en delen met elkaar en met VIVEL gehoord. We zijn hiermee aan de slag gegaan en werken aan het aanbieden van één digitaal communicatie-, leer- en deelplatform voor de medewerkers en leden van de zorgraden.

In november willen we het communicatiedeel finaliseren; in december volgt het gedeelte voor leren- en delen. We bekijken in parallel ook de mogelijkheid om sneller een ‘light’ versie beschikbaar te maken, gegeven de start van de tweede COVID-19 golf.

Om het platform echt af te stemmen op jullie noden, willen we jullie – medewerkers en bestuursleden van de zorgraad – en toekomstige gebruikers van dit platform, betrekken bij de ontwikkeling ervan. Zo hebben we al enkele medewerkers, voorzitters en experten diepgaand geïnterviewd.

Ben je bereid om actief betrokken te worden in het uitwerken van jullie digitaal platform? Dan nodigen we jou uit om deel te nemen aan één van onze digitale focusgroepen. Bekijk goed tot welke groep je behoort alvorens in te schrijven, klik op de achterliggende link voor inschrijving en blokkeer alvast dit moment in je agenda. Door de dringende nood aan een digitaal platform, vinden de focusgroepen reeds de derde week van augustus plaats.

Let wel, per focusgroep, zijn er maximaal 8 deelnemers. Dus maximaal 1 persoon per zorgraad kan deelnemen aan een focusgroep naar keuze. Stem dus op voorhand af wie er zich inschrijft en wat de digitale communicatie-, leer- en deelnoden zijn van je zorgraad.

Na inschrijving ontvang je, enkele dagen later, een bevestiging met de Zoomlink.

De vier focusgroepen hebben dezelfde agenda. Ze hebben als doel diepgaander inzicht te verwerven hoe en met wie jullie vandaag communiceren, leren en delen enerzijds en anderzijds de belangrijkste communicatie- leer en deelnoden meer specifiek uit te werken.

Opdat medewerkers en voorzitters op bepaalde punten andere noden kennen, voorzien we ook elk één focusgroep exclusief voor hen.

We kijken ernaar uit om -samen met jullie- een nuttig en bruikbaar digitaal communicatie-, leer- en deelplatform voor de zorgraden te bouwen.