Publicatie: Lokaal samenwerken in zorgzame buurten

Een zorgzame buurt komt er niet vanzelf! 

Dat blijkt uit de verhalen van de 35 initiatieven die het Fonds Dr. Daniël De Coninck de afgelopen twee jaar ondersteunde via open projectoproepen om lokaal werk te maken van zorgzame buurten

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck gelooft in de kracht van zorgzame buurten, om laagdrempelige zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij kwetsbare mensen te brengen, aansluitend op hun levensdoelen en hun sterktes.

De 35 beloftevolle praktijken trachten via zeer uiteenlopende benaderingen te bouwen aan een zorgzame buurt. Ze zijn divers in methode en aanpak, in doelgroep en hefbomen die ze gebruiken. Maar ze delen één overtuiging: het moet en kan anders. Hun zorgzame buurt is daarbij in de eerste plaats het resultaat van allianties, van burgers en organisaties die steeds het welzijn en de levenskwaliteit van de (mede)buurtbewoners voor ogen houden.

Het rapport ‘Lokaal samenwerken in Zorgzame Buurten’ is de neerslag van dit werk met focusgroepen en enquêtes, ter inspiratie voor andere buurten. 

Daarnaast wordt hierin ook de processen beschreven, hoe in de vele buurten te werk werd gegaan. De 35 projecten vertellen over de succesfactoren, hindernissen en randvoorwaarden om zorgzame buurten te realiseren.