Erkenning Zorgraden en personeel

Erkenning zorgraden, beleidsplannen, inzet personeel en functieprofielen

Op 23 april 2020 vond een overleg plaats tussen het Kabinet van minister Beke, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de sociale partners. Op dit overleg werd afgesproken om te streven naar de erkenning van de zorgraden op 1 juli 2020.

Sociaal Secretariaat

Om deze datum te kunnen halen moeten er nog een aantal zaken vanuit VIVEL geregeld worden, zoals het voorzien van een sociaal secretariaat voor alle zorgraden. Momenteel lopen hierover onderhandelingen. VIVEL streeft ernaar om tegen ten laatste eind mei informatie te verschaffen over de keuze van het sociaal secretariaat en de daaraan verbonden modaliteiten.

Beleidsplan

Een aantal zorgraden dienen ook nog een nieuwe versie van het beleidsplan in te dienen voor 15 mei 2020. De meesten onder hen kregen, of krijgen, hiervoor ondersteuning van VIVEL. Zorgraden die extra ondersteuning wensen, mogen dit nog altijd aan VIVEL melden via info@vivel.be.

Medewerkers

Ten laatste in de week van 11 mei zal er een communicatie zijn vanuit  het Agentschap Zorg en Gezondheid  met betrekking tot de inzet van personeel in de verschillende zorgraden. Ook hier wordt er gezorgd dat er tijdig duidelijkheid is rond het verbinden van medewerkers aan de verschillende zorgraden.

Tot slot willen we ook vanuit VIVEL ondersteuning aanbieden met betrekking tot de functieprofielen. Hiervoor zullen we de voorlopige zorgraden binnenkort informeren over de manier waarop VIVEL dit wil aanpakken.