Ontmoet de Participatiegroep Vaccinatie

De vaccinatiestrategie loopt momenteel op volle toeren. Dat vraagt om constante monitoring en bijsturing op het terrein zelf (lees de vaccinatiecentra), maar ook in beleid en aanpak.

Om de signalen van én het werkveld én de beleidsbeslissingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, werd een klankbord in het leven geroepen. De klankbord kreeg ondertussen de gepaste naam “Participatiegroep Vaccinatie” en is samengesteld uit verschillende profielen van verschillende vaccinatiecentra en eerstelijnszones in Vlaanderen. Zo heeft iedere provincie minstens 3 vertegenwoordigers.

Reinout Remmery
Coördinator en Programmamanager Vaccinatiecentra ELZ Dender

"Van het laagste niveau, ELZ, tot het hoogste niveau, VIVEL... samen vertegenwoordigen we alle Eerstelijnszones, alle lokale besturen en alle vaccinatiecentra. Want alle schakels aan elkaar zijn we zoveel sterker als verbonden partners voor onze Vlaamse en Federale overheid."

 

Kort op de bal

In een wekelijks voorbereidend overleg waaraan de leden participeren, worden ervaringen en uitdagingen gedeeld en geven ze signalen, advies en aandachtspunten door. De belangrijke adviezen nemen we mee naar het wekelijks overleg met het beleid. Hierdoor kan er kort op de bal gespeeld worden, en waar nodig, kijken we ook volop vooruit ifv de middellange termijn.

"Met het Team Eerste Lijn willen we lokaal engagement en ondernemerschap met zorg verbinden met het Vlaams beleid.
De participatiegroep is de perfecte match met deze doelstelling."

Thomas Boeckx
Team eerste lijn - AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID

 

VIVEL en VVSG ism het Agentschap Zorg & Gezondheid 

De Participatiegroep Vaccinatie heeft als doel praktijk en beleid zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen om de vaccinatiestrategie zo accuraat mogelijk te realiseren.

Deze klankbord wordt in goede banen geleid door VIVEL en VVSG, in samenwerking met het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid.

Zit je met een vraag of ben je op zoek naar meer info? Neem contact op met je zorgraad binnen je eerstelijnszone, en je vraag komt ongetwijfeld goed terecht. Alle info van de eerstelijnszones vind je hier.

Joachim De Paepe
Stafmedewerker en Programmamanager vaccinatiecentra ELZ Meetjesland

"Samen denken, samen werken, samen doen. Een verbinding tussen Vlaams beleid en lokale praktijk."

 

Finaliteit: samen werkt

In maart ging VIVEL op bezoek in het vaccinatiecentrum Houthalen-Helchteren. Rani Peeters (programmamanager) en Wim Haest (centrumverantwoordelijke) lichten in deze reportage de goede samenwerking op het terrein tussen de eerstelijnszones en de lokale besturen toe.