Lerend netwerk welzijn in de zorgraad

De zorgraden in Oost-Vlaanderen kennen naast de inkanteling van het voormalig LMN en SEL ook de inkanteling van het Regionaal Welzijnsoverleg (RWO). Dit heeft tot gevolg dat er heel wat welzijnsexpertise aanwezig is in de Oost-Vlaamse zorgraden. Om die reden wordt samen met hen gefocust op de meerwaarde en complementariteit van de integratie zorg en welzijn in de zorgraad.

Dit wordt gerealiseerd door een lerend netwerk dat maandelijks samenkomt. Deze samenkomst wordt bijgewoond door alle ELZ’s in Oost-Vlaanderen via de medewerkers die één of meerdere zones vertegenwoordigen.

Omdat het belangrijk is om ook zicht te krijgen buiten Oost-Vlaanderen, zal er weldra een bevraging worden uitgestuurd naar alle zorgraden in Vlaanderen en Brussel. Doelstelling is het opmaken van een kader waarmee alle zorgraden aan de slag kunnen die willen werken aan deze integratie.