Inspiratienota: op zoek naar een aangepaste vaccinatiestrategie voor mensen in kwetsbare situaties

De komende weken wordt de vaccinatie van de 65+ers en risicogroepen afgerond, en zal de vaccinatiecampagne zich stilaan richten op de brede bevolking. Dit brengt uitdagingen met zich mee, vooral bij het bereiken van mensen in kwetsbare situaties.

 

Deze groepen vergen vaak een aanpak op maat, en verschillend van de lokale context.

Zorgnet-Icuro, Domus Medica, SOM en VAN werkten, met ondersteuning van VIVEL, het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede en SAM vzw een inspiratienota uit voor de populatiemanagers van de eerstelijnszones en voor de zorg- en welzijnsorganisaties. Het doel van deze nota is hen handvaten te geven om in nauwe samenwerking de meest kwetsbare groepen toe te leiden naar vaccinatie.