Implementatiestrategie voor Interprofessioneel Samenwerken in de eerste lijn

In opdracht van VIVEL onderzocht de Academie Voor De Eerste Lijn in samenwerking met Domus Medica een implementatiestrategie voor Interprofessioneel Samenwerken in de eerste lijn.

Om de interprofessionele samenwerking tussen zorg- en welzijnsverstrekkers te stimuleren beoogden we met dit project een kader te bieden om op Vlaams en Brussels niveau alvast te kunnen aligneren en allen hetzelfde uitgangspunt te nemen in het begrijpen en toepassen van interprofessionele samenwerking in de eerste lijn.

Benieuwd naar de bevindingen? Het volledige rapport kan je hier terugvinden. De checklist/screening interprofessioneel samenwerken kan je hier overlopen.