Eénlijn wordt onderdeel van VIVEL

Het opleidingsaanbod en de opgebouwde expertise van éénlijn.be wordt ingebed in VIVEL.

VIVEL verbindt en versterkt de Eerste Lijn 

Vorming is een belangrijke kernopdracht van VIVEL. Het is een krachtig instrument om de eerste lijn te versterken en te verbinden. Daarom bouwt VIVEL zorgvuldig aan een duurzame en gebruiksvriendelijke leeromgeving: de VIVEL Academie.

Voortaan surf je naar vivelacademie.be

Alle informatie en het volledige opleidingsaanbod vind je binnenkort op vivelacademie.be: de webinars, de e-learningmodules en alle andere opleidingen en kennisdeling voor de eerstelijnsactoren.

eGezondheid in de leeromgeving

Ook het gebruik van de eGezondheidsdiensten is gecentraliseerd. Surf in de leeromgeving naar de categorie ‘eGezondheid’. Aanmelden is niet nodig, tenzij dat expliciet anders is aangegeven in de cursus.

Heb je vragen over het gebruik van onze leeromgeving? 

Vul dan het online invulformulier in.

Tot in onze VIVEL Academie!