Deel en leer van en met elkaar in tijden van Corona/COVID-19

Heb jij of jouw organisatie een goed idee? Of een goed initiatief?

VIVEL lanceert vandaag zijn digitaal communicatieplatform voor het delen van goede intersectorale ideeën en initiatieven.
Gelet op de actualiteit en de nood die we bij velen onder jullie horen, maakte VIVEL hier versneld werk van.

Heel wat zaken die evident leken te zijn, vallen weg. De solidariteit die ontstaat om de kwetsbare persoon, de eerstelijnswerker, het verzorgend personeel… te ondersteunen is groeiende.

We stellen vast dat velen onder jullie de vraag hebben om centraal een overzicht te krijgen van welke initiatieven er zijn en of er ideeën zijn die ook in de eigen eerstelijnszone toegepast kunnen worden. We denken hierbij aan buurtinitiatieven, jeugdwerking, initiatieven vanuit de eerste lijn, vrijwilligerswerk, ideeën in verband met het triagepunt en het schakelzorgcentrum… aan concrete suggesties om de (eventuele) grote instroom voor de ziekenhuizen en de eerste lijn te helpen opvangen. De uitwisseling tussen alle eerstelijnspartners en de lokale besturen, is bij uitstek een rol van de zorgraad. We vernemen met trots dat er al mooie intersectorale initiatieven zijn opgestart!

Op www.vivelverbindt.be kunnen eerstelijnswerkers, lokale besturen, … hun ideeën en initiatieven bekend maken.

Het platform is vrij te raadplegen en het team van VIVEL staat klaar om de nodige ondersteuning te bieden om de ingediende sector overschrijdende ideeën en initiatieven te publiceren.

Laten we er samen werk van maken om in deze moeilijke tijden elkaar te helpen en te ondersteunen door het delen van goede ideeën en initiatieven om zo de positieve beweging in onze samenleving mee aan te zwengelen! Dank aan jullie allen voor jullie inzet hiervoor.

Ga naar www.vivelverbindt.be