Bevraging power to care

Power to care

Werk je in de zorg- of welzijnssector of ben je mantelzorger? Neem vóór 25 maart (verlengd met 1 dag) deel aan de enquête POWER TO CARE over jouw welzijn en nood aan ondersteuning. 

Wat?

POWER TO CARE is de nationale opvolger van de Vlaamse ZorgSamen Barometer. De enquête peilt naar het mentale welzijn van iedereen actief in zorg en welzijn, ongeacht functies of beroepsgroep.

Waarom deelnemen?

Het is vandaag overduidelijk dat de druk op zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers vaak hoog is. Ze hebben hun kracht nodig en daarom verdienen ze al onze steun. Enkel met kracht kunnen ze zorg dragen. Kracht om elke dag de zorg te geven die hun patiënten, bewoners en familieleden verdienen. Kracht om onder collega’s zorg te dragen voor elkaar.

Deze tweede nationale “POWER TO CARE” studie verzamelt objectieve informatie over het welzijn van zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers en brengt hun nood aan ondersteuning in kaart. Beleidsmakers en managers kunnen deze informatie gebruiken om het welzijn te verhogen door middel van gerichte acties.