Lancering communicatieplatform

Digitaal communicatie, deel- en leerplatform voor de zorgraden

Hartelijk dank aan de enthousiaste deelnemers van de focusgroepen en de infosessies over het digitale platform voor de zorgraden. Was je niet aanwezig? hierbij vind je de opname van de vorige versie. Ondertussen is het platform geëvolueerd.

Op basis van jullie feedback hebben we beslist de volgende stappen te nemen. Zoals besproken gaan we voor een gefaseerde uitrol met begeleiding.

Wat biedt het digitaal platform?

Het platform is een geïntegreerd digitaal platform voor interne communicatie, delen en leren ten diensten van (in eerste instantie) de zorgraden in Vlaanderen en Brussel. Eén plek voor alle communicatie, bestanden en mensen 

 • Private samenwerking, chat en online meetings binnen Microsoft Teams 
 • Snel bereik via 1 sociaal netwerk met alle collega’s
 • Het exclusieve communicatiekanaal vanuit VIVEL 
 • Veiligheid en privacy gegarandeerd
 • Softwarelicenties, technische opzet en begeleiding gefinancierd door VIVEL

Wie krijgt wanneer een uitnodiging voor het digitaal platform?

Op volgende momenten ontvangen onderstaande groepen een uitnodigingsmail met hun inloggegevens:

 • Op dinsdag 1 september om 14u: voorzitters en medewerkers van de zorgraden (130-tal)
 • Op maandag 7 september om 14u: bestuursleden, leden van dagelijks bestuur en leden van het COVID-19-team (1800-tal)

Welke begeleiding wordt er voorzien?

Om de lancering van het digitaal platform op een goede manier te kunnen doen, voorzien we enkele begeleidende sessies via het platform. Hier wordt de opbouw, het gebruik en de begeleiding van het platform toegelicht.

 • Eerste week van september: 3 lanceringssessies 
  • Voor wie? Voorzitters en medewerkers
  • Wanneer?
   • Woensdag 2 september, 10u-10u45
   • Donderdag 3 september 14u-14u45
   • Vrijdag 4 september, 12u-12u45
 • Tweede week van september:  5 lanceringssessies 
  • Voor wie? Voorzitters, medewerkers, bestuursleden, dagelijks bestuur van de zorgraad en leden van het COVID-19-team
  • Wanneer?
   • Maandag 7 september, 11u-11u45
   • Dinsdag 8 september, 14u-14u45
   • Woensdag 9 september, 20u-20u45
   • Donderdag 10 september, 12u-12u45
   • Vrijdag 11 september, 10u-10u45
 • Inschrijven kan nadat je bent ingelogd op het platform. De webinar wordt opgenomen en later ter beschikking gesteld op het platform.
 • Doorlopend kan je hulp inroepen via de community “Ondersteuning gebruik platform” (beschikbaar op het platform).

Wij vinden het alvast spannend!! Jullie ook?

Focusgroepen en verdere stappen van het digitaal netwerk

Digitaal communicatie, deel- en leerplatform voor de zorgraden

Bevindingen focusgroepen

In de week van 17 augustus heeft VIVEL vier focusgroepen georganiseerd voor medewerkers, voorzitters en bestuursleden van de zorgraad. Centraal stond het toekomstig digitaal communicatie-, deel- en leerplatform. Alle focusgroepen waren volzet met in totaal 32 deelnemers, met diverse profielen.

De focusgroepen hadden 2 doelen:

 1. een gesprek aangaan over jullie ervaringen met betrekking tot communicatie, samenwerken, delen en leren in de afgelopen 6 maanden.
 2. het tonen van een concreet voorstel voor een digitaal platform, en hoe dit eruit zou kunnen zien en jullie feedback hierop te krijgen.

Hieronder vind je de samenvatting van de bevindingen uit deze focusgroepen.

 • Communicatie, samenwerking, delen en leren binnen één eerstelijnszone:
  • Mail wordt erg veel gebruikt voor interne communicatie maar informatie geraakt daardoor versnipperd. Bovendien is het niet zeker dat alle mails gelezen worden.
  • Met verschillende groepen/actoren worden verschillende tools gebruikt waardoor het overzicht van wat waar staat verloren gaat.
 • Communicatie, samenwerking, delen en leren tussen eerstelijnszones:
  • Er wordt vaak samengewerkt met naburige eerstelijnszones om werk efficiënter aan te pakken en te leren van elkaar.
  • Er is er niet veel uitwisseling van kennis tussen verschillende eerstelijnszones behalve via structureel ingeplande overlegmomenten.
  • Er is een drempel voor verdere samenwerking omdat dit opzetten tijd kost die er niet is.
  • Naar een externe website gaan om goede praktijken te vinden (zoals VIVEL Verbindt) is een drempel omdat dit buiten de omgeving is waarin men iedere dag werkt.
 • Communicatie, samenwerking, delen en leren tussen eerstelijnszones en VIVEL:
  • Wordt soms gepercipieerd als éénrichtingscommunicatie omwille van de formats (email, website, nieuwsbrief).
  • Nood aan één plaats met daarop alle up –to-date informatie vanuit VIVEL.
  • Het is niet altijd duidelijk welke informatie gedeeld moet worden en met wie.
 • Feedback op de tijdens de focusgroepen op voorstel van het digitaal platform:
  • Goed dat er een manier is om snel collega’s te contacteren.
  • Ziet er op het eerste zicht gebruikersvriendelijk uit.
  • Kan helpen om communicatie vlotter te laten verlopen.
  • Goed dat alles op één platform verzameld wordt.
  • Er moet aandacht zijn voor de begeleiding van de gebruikers.
  • Dit moet snel gecommuniceerd worden want lokaal worden nu eigen oplossingen geïmplementeerd.

In het algemeen werd de demo van het voorgestelde platform  door de deelnemers aan de focusgroepen erg goed ontvangen. Hierdoor voelen we ons gesterkt  om op het ingeslagen pad verder te gaan: één  platform dat alle functionaliteiten aanbiedt (o.a. samenwerken aan en delen van bestanden, online meetings, een sociaal netwerk voor de eerstelijn, instant messaging, een leercentrum) , dat veilig en gebruikersvriendelijk  is via zowel desktop als mobiele toestellen.

Wat zijn de verdere stappen, wanneer en voor wie?

Door de heropflakkering van COVID-19 willen we snel een communicatieplatform ter beschikking stellen dat jullie dagelijkse activiteiten ondersteunt. Hiermee kan je chatten, documenten delen en samen bewerken binnen jullie zorgraad, tussen de zorgraden en met VIVEL. Tegelijk willen we  begeleiding aanbieden waar nodig.

Daarom opteren we voor een gefaseerde uitrol, startend met:

 • Week van 31 augustus: eerste versie van het communicatieplatform voor de voorzitters en medewerkers van de zorgraden.
 • Week van 7 september: eerste versie van het communicatieplatform uitbreiden naar alle bestuursleden van de zorgraden.

Demo van de eerste versie van het communicatieplatform

De komende weken organiseren we webinars. We geven een demo van de eerste versie van het digitale communicatieplatform zodat jullie dit al eens gezien hebben en vragen kunnen stellen.

Voor wie? Voorzitters, medewerkers en bestuursleden van de zorgraad (die nog niet deelnamen aan de focusgroepen).

Wanneer?

Inschrijven kan door op de data te klikken. Na inschrijving ontvang je een bevestiging met de zoomlink. De webinar wordt opgenomen en later ter beschikking gesteld.

Op de verdere uitrol en begeleiding komen we binnenkort uitgebreid terug.

VIVEL bouwt een digitaal netwerk

Digitaal communicatie-, leer- en deelplatform voor de zorgraden
– schrijf in voor één van de focusgroepen (derde week augustus)

Digitaal platform: noodzaak voor zorgraden

Een digitaal communicatie-, leer- en deelplatform, dat is waar de zorgraden nood aan hebben. Een eigen kanaal om snel en efficiënt te communiceren en informatie met elkaar en met VIVEL te kunnen delen. Om samen aan bestanden te werken, van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen. 

Dit alles blijkt uit de kick-of dagen van het lerend netwerk (2019), de bevraging die VIVEL deed in januari van dit jaar, en vooral uit de vele gesprekken die we regelmatig met jullie voeren. Dankzij die veelvuldige contacten hebben we gemerkt dat door de coronacrisis deze nood nog acuter is geworden.

Eerst communicatie, dan leren en delen

VIVEL bouwt dit platform in fases. De eerste fase omvat het communicatiedeel. De vraag vanuit de zorgraden is hoog. Mede omwille van de coronacrisis moet de communicatie snel en adequaat gebeuren. We begrijpen dat jullie willen overleggen, vragen kunnen stellen en ervaringen uitwisselen met collega’s. En ook snel antwoorden van VIVEL verwachten.

Lancering eind augustus

De lancering van het communicatieplatform was voorzien in november maar juist omdat de nood zo groot is, werkt VIVEL nu hard om jullie dit luik tegen eind augustus al ter beschikking te kunnen stellen. Daarna volgt het deel voor leren- en delen..

Focusgroepen met de zorgraden

Dit digitaal platform wordt het werkinstrument van de zorgraden. Jullie mening over de invulling ervan is dus cruciaal. Daarom staan er in de derde week van augustus focusgroepen op de agenda. We moedigen jullie aan om hier actief aan deel te nemen. Tijdens deze focusgroep kan je je eigen inbreng en feedback op onze voorstellen geven. Zo creëren we samen een platform op maat van jullie noden.

Voorstelling verschillende platformen – inbreng van de zorgraden

VIVEL selecteerde al enkele platformen en stelt deze graag aan jullie voor tijdens de focusgroep. 

En we luisteren dus heel graag naar jullie voorstellen, bezorgdheden, ideeën, ervaringen … in het kader van dit platform. 

Zo willen we een diepgaander inzicht krijgen over hoe en met wie jullie vandaag communiceren, leren en delen. Aan de hand daarvan kunnen we de belangrijkste communicatie- leer en deelnoden specifiek uitwerken.

Neem deel aan een focusgroep

We begrijpen dat medewerkers en voorzitters op bepaalde punten andere noden kennen. Daarom voorzien we telkens één focusgroep exclusief voor hen maar evengoed hebben we twee gemengde sessies voorzien. Zo kan je het moment kiezen dat jou het beste past. 

Het aantal deelnemers is beperkt, per focusgroep minimaal 4 en maximaal 8 personen. Snel inschrijven is dus de boodschap! Na inschrijving ontvang je een Zoomlink voor de sessie van jouw keuze.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op als je hier nog vragen over hebt. We beantwoorden ze graag!

VIVEL zoekt een communicatiemedewerker

Deze vacature is afgesloten.

Begin 2019 startte VIVEL met de ondersteuning en de versterking van de eerste lijn in de gezondheids- en welzijnssector in Vlaanderen en Brussel. We hadden toen niet durven dromen dat we vandaag al zouden staan waar we nu staan. De fundamenten zijn gelegd en het is tijd om de volgende stappen te zetten.

Als netwerkorganisatie onderhoudt VIVEL contacten met diverse stakeholders uit zorg en welzijn en dit zowel binnen de eerste lijn als binnen de ziekenhuizen en gespecialiseerde instellingen. Ook met de diverse overheden staan de medewerkers in nauw contact.

Daarnaast kantelden de werking van eenlijn en het Vlaams Expertisecentrum Mantelzorg (VEM) in. Binnen eenlijn (www.eenlijn.be) worden opleidingen en vormingen gegeven voor professionals werkzaam binnen de eerste lijn. Het VEM staat in nauw contact met de 6 mantelzorgverenigingen en richt zich via de website www.mantelzorgers.be rechtstreeks tot de mantelzorgers.
Binnenkort breidt ons team flink uit. Dit betekent dat ook communicatie belangrijker wordt.

Je vindt er hier alles over.

Campagne #voorelkaar

Alleen samen kunnen we een tweede golf vermijden

Sinds de exitstrategie in België van start ging, waarbij de maatregelen beetje bij beetje versoepeld werden en we de cijfers weer zien stijgen, is het waakzaamheid geblazen. Want meer fysiek contact betekent ook een grotere kans op besmetting. In deze fase van de coronacrisis is dan ook een cruciale rol weggelegd voor contactopvolging. Door een goede opvolging kunnen we vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking. Vanaf 20 juli worden de Vlamingen hier nog eens aan herinnerd. Op dat moment gaat de nieuwe informatiecampagne van de Vlaamse overheid van start. Meer informatie over de campagne lees je in dit artikel.

Als zorg- of hulpverlener weet jij als geen ander hoe belangrijk het is een tweede golf te vermijden. Jij speelt een belangrijke rol in het benadrukken van het belang van contactopvolging bij de burgers. We willen jou dan ook vragen om hen te stimuleren om hieraan mee te werken, #voorelkaar!

Mogen we jullie vragen deze campagne mee te ondersteunen en het materiaal hierover te gebruiken en te verspreiden binnen jullie organisatie (websites, nieuwsbrieven, consultatieruimtes,…)?

Een A3 fiche, online banners en radiospots kan je terugvinden op https://www.zorg-en-gezondheid.be/campagne-contactopvolging-bij-covid-19.

Openstaande vacatures zorgraden

Op 1 juli 2020 werden de zorgraden officieel erkend. Heel wat medewerkers zetten de stap naar de nieuwe structuren om samen verder te bouwen aan een sterke eerste lijn.
Een aantal zorgraden zijn nog op zoek naar nieuwe medewerkers. VIVEL wil hen de kans geven om hun vacatures hieronder bekend te maken.

Eerstelijnzone Antwerpen Centrum nog tot 27/07/2020 – 1 vacature als communicatiemedewerker

Eerstelijnszone Kortrijk  nog tot 10/08/2020 – 1 vacature als stafmedewerker

Eerstelijnszone Roeselare nog tot 31/07/2020- 1 vacature als stafmedewerker

Eerstelijnszone Schelde en Leie nog tot 15/08/2020 – 1 vacature als administratief medewerker

Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen nog tot 31/07/2020 – 2 vacatures: coördinator en stafmedewerker

Heb je als zorgraad nog een openstaande vacature en staat deze niet in de lijst? Laat het ons weten en neem contact via info@vivel.be.

Zorgraden krijgen een belangrijke rol bij de heropflakkering COVID-19

Lokaal beheersen van de pandemie

Tijdens de eerste golf van COVID-19 hebben heel wat eerstelijnszones een belangrijke rol gespeeld. Door de samenstelling van de zorgraden zijn deze bij uitstek de bruggenbouwers binnen de eerste lijn, alsook met de tweede- en derdelijnsactoren.

Ook nu worden de zorgraden aangesproken om een rol op te nemen bij een mogelijke heropflakkering van COVID-19. In het Besluit van  de Vlaamse regering tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden in het kader van de bestrijding van de COVID-19 pandemie van 26 juni 2020 geeft de Vlaamse regering drie opdrachten aan de zorgraden: het  lokaal beheersen van uitbraken, solidariseren en sensibiliseren. Hiervoor dienen de zorgraden samen te werken en afspraken te maken binnen de geografische afbakening van een regionale zorgzone. Van zodra een samenwerkingsovereenkomst is opgemaakt, ontvangen de zorgraden een budget van 15.525 euro per zorgraad om deze opdrachten te kunnen uitvoeren.

Op de website van het agentschap Zorg en gezondheid kunnen de zorgraden een actuele leidraad, een model van samenwerkingsovereenkomst en een powerpoint presentatie terugvinden. De link vind je hier.

Ook VIVEL kan aangesproken worden door de zorgraden. De medewerkers van VIVEL staan waar nodig ter beschikking om een voorbereidende vergadering mee te volgen. Later zullen intervisies georganiseerd worden om informatie met elkaar te kunnen delen.

VIVEL zoekt 4 bijkomende stafmedewerkers

Deze vacatures zijn afgesloten.

Begin 2019 startte VIVEL met de ondersteuning en de versterking van de eerste lijn in de gezondheids- en welzijnssector in Vlaanderen en Brussel. We hadden toen niet durven dromen dat we vandaag al zouden staan waar we nu staan. De fundamenten zijn gelegd en het is tijd om de volgende stappen te zetten.

Daarom zijn we op zoek naar vier nieuwe collega’s, met ervaring in een of meerdere domeinen: mantelzorg, buurtgerichte zorg, digitalisering in de zorg, data- en populatiemanagement, veranderingsprocessen, participatietechnieken of opleiding en vorming.

Meer informatie kan je hier terugvinden.

Dag van de mantelzorg

Laat ons de verborgen helden van de zorg waarderen!

Naar schatting zijn ze met zo’n 680.000. Mensen die zich elke dag opnieuw inzetten voor een zorgbehoevende naaste. Elke mantelzorger is hierin uniek. Zorgen voor je partner met kanker is anders dan zorgen voor een ouder met dementie of een kind met een handicap. Mantelzorg overkomt hen. Ze rollen erin omdat iemand uit hun omgeving hulp nodig heeft. Maar ze doen dit met hart en ziel en een ongelofelijke inzet. Mantelzorgers zijn vaak onmisbaar voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood. Mantelzorgers maken de persoon voor wie ze zorg opnemen gelukkig.

De afgelopen periode hebben mantelzorgers het extra zwaar te verduren gehad. De coronacrisis heeft deze zorg niet doen stoppen.  Ze heeft ze vaak zelfs zwaarder gemaakt. Omdat bepaalde ondersteuning en diensten (bv dagopvang, oppashulp, thuisbegeleiding…) tijdelijk wegvielen, zijn mantelzorgers vaker alleen komen te staan.  Daardoor kwamen deze extra zorgen bij mantelzorgers terecht, die deze taak vaak combineren met andere gezinstaken en met werk. Zeker geen evidente opdracht en vaak onzichtbaar. Ze doen dit zonder hier veel ruchtbaarheid aan te geven.

Daarom willen we op 23 juni 2020, de dag van de mantelzorg, de mantelzorgers extra in de kijker plaatsen. We vragen aan de persoon die hulp krijgt, aan de brede bevolking, aan zorgaanbieders… om hun waardering uit te spreken. En dit kunnen ze doen door een gepersonaliseerd kaartje te sturen. Dit kaartje kan aangemaakt via www.mantelzorgers.be en zo krijgt de mantelzorger een waarderingskaartje in de bus.

Minister Wouter Beke, die mee dit initiatief ondersteunt zal persoonlijk een mantelzorger bedanken en deze actie lanceren op de dag van de mantelzorger zelf. Deze actie blijft alvast een tijdje lopen, want mantelzorger, dat ben je niet voor één dag.

De dag van de mantelzorg is een initiatief van de zes mantelzorgverenigingen en wordt ondersteund door het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg.

Vormingen voor de eerste lijn in Vlaanderen

De Academie Voor De Eerste Lijn, bundelt krachten, middelen en kennis voor de uitbouw van een sterke eerstelijnszorg in Vlaanderen. In opdracht van VIVEL onderzocht de Academie Voor De Eerste Lijn het huidige en gewenste multidisciplinaire en blended vormingsaanbod.

Benieuwd naar hun bevindingen? Een samenvatting van hun verkennende onderzoek naar het huidige en gewenste multidisciplinaire en blended vormingsaanbod kan je hier terugvinden in een handige presentatie. Het volledige rapport kan je hier terugvinden.