Save The Date – webinar: Sociaal werk en de vaccinatiecampagne

Sociale werkers op het terrein zitten met heel wat vragen over de vaccinatiecampagne. In dit webinar praten we je bij over de vaccinatiestrategie, jouw rol als sociaal werker, en de samenwerkingsmogelijkheden op het terrein.

Een gezamenlijk initiatief van VIVEL, SAM, het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede en VVSG.

Ben jij sociale werker? Blokkeer dinsdagnamiddag 27 april alvast in je agenda voor dit gratis webinar.

De acht effectiviteitsprincipes voor ‘Caring Technology’

8 leidende principes

Vanuit VIVEL onderschrijven we de acht effectiviteitsprincipes voor ‘Caring Technology’. Deze werden onlangs gelanceerd door het fonds Dr. Daniël De Coninck en de Koning Boudewijnstichting.

De acht effectiviteitsprincipes bieden een leidraad daar waar technologie wordt ingezet om de gezondheid, het welzijn en de levenskwaliteit van mensen in hun dagelijks leven te verbeteren.

Hieronder vind je alvast de 8 principes opgedeeld in 4 thema’s.

Bevorder humane technologie en burgergericht databeheer

  • Technologie ten dienste van de mens en de samenleving
  • Een geïntegreerd technologisch ecosysteem
  • Autonomie en geïnformeerde keuzes (true consent). 

Ondersteun maatschappelijke verankering

  • Eigenaarschap over eigen data
  • Technologiegeletterdheid, gezondheidscompetenties en participatie van alle burgers. 

Moedig participatieve governance aan

  •  Participatieve en adaptieve governance van het innovatiesysteem. 

Monitor op kwaliteit en systematische coherentie.

  • Kwaliteitsborging van het innovatieproces
  • Monitoren en bijsturen van de acties

In de ondersteuning van VIVEL, rond eGezondheid en eWelzijn, gaan we deze principes mee uitdragen.

Wil je meer te weten komen over deze acht effectiviteitsprincipes? Neem dan een kijkje op volgende webpagina of bekijk onderstaande animatiefilm.

Viewz-magazine

Het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn, kortweg VIVEL, heeft er al een boeiend parcours op zitten. Of COVID-19 voor een versnelling zorgde? Zeker!

Directeur Dr. Caroline Verlinde gaat in VIEWZ magazine uitgebreid in op het afgelopen jaar en kijkt ook even naar de toekomst.

Daarbij één duidelijke conclusie: de fundamenten voor een intense en duurzame samenwerking in de eerste lijn zijn gelegd.

ik ga er voor

De zorg heeft je nodig!

Een job als verpleegkundige, zorgkundige, opvoeder of kindbegeleider? Of een van de vele andere betekenisvolle en spannende jobs in de zorg?

Of zoals Vlaams Zorgambassadeur Lon Holtzer het verwoord: ‘De coronacrisis heeft voor veel mensen heel wat duidelijk gemaakt. De zorgverleners werden op handen gedragen en in de straten weerklonk applaus. In het VIA akkoord wordt gewerkt aan loon en arbeidsvoorwaarden. Maar de belangrijkste manier waarop we onze zorgverleners kunnen bedanken en verder helpen is door samen te zorgen dat voldoende mensen kiezen voor een zorgberoep en samen de strijd aangaan tegen de openstaande vacatures.’

Help alvast mee, door de boodschap te verspreiden!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Quintuple Aim – het kompas van VIVEL

Startend vanuit de Quadruple Aim, zet VIVEL in op een 5e pijler, namelijk de pijler die zich richt op sociale rechtvaardigheid en inclusie. Het is immers belangrijk om acties en strategieën aan te passen aan specifieke doelgroepen. Dit wordt ook wel proportioneel universalisme genoemd; om met dezelfde acties hetzelfde effect te bekomen bij verschillende doelgroepen moet je andere strategieën hanteren. Concreet voorbeeld is de vaccinatiestrategie. Om een vaccinatiegraad van meer dan 70% te bekomen moet je de globale populatie opdelen in verschillende doelgroepen die je op een andere manier aanpakt: ouderen, jongeren, mensen die in instellingen verblijven, bedlegerige personen, mensen die nog twijfelen, mensen die moeilijk een tekst kunnen lezen en begrijpen, niet of minder digitaal vaardige personen … indien je dit niet doet, loop je het risico een deel van de bevolking niet te bereiken. 

Bij VIVEL hanteren we deze Quintuple Aim als toetssteen voor al onze strategieën en beslissingen. Deze vijf pijlers vormen ons kompas.  De bedoeling? Met de ingezette middelen een effectievere  en efficiëntere zorg organiseren, problematieken op bevolkingsniveau aanpakken, bijdragen tot sociale cohesie, een tevredener persoon en mantelzorger en zorgaanbieders die hun job met voldoening uitvoeren. Vijf doelstellingen waar tegelijkertijd op dient te worden ingezet. En dat VIVEL dit doet is niet zonder reden. VIVEL heeft ook een strategische en innovatieve opdracht en volgt de internationale ontwikkelingen. Bovendien staan de achterliggende keuzen en waarden van de Quintuple Aim in onze missie. 

Duurzaam en geleidelijk implementeren 

We promoten en dragen de Quintuple Aim duurzaam uit in Vlaanderen en Brussel, met als doel om zoveel mogelijk strategieën binnen gezondheid en welzijn hieraan te toetsen, om finaal meer en efficiënter impact te realiseren. We zullen er de komende periodes systematisch naar refereren en ook de toepasbaarheid illustreren.  

Reportage: samenwerken is kracht

VIVEL ging op bezoek in het vaccinatiecentrum Houthalen-Helchteren. Rani Peeters (programmamanager) en Wim Haest (centrumverantwoordelijke) lichten in deze reportage de goede samenwerking tussen de eerstelijnszones en de lokale besturen toe.  

Een intense samenwerking die er voor zorgde dat op zeer korte termijn het vaccinatiecentrum tot stand kwam 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Bevraging Mantelzorgbeleid

Bevraging mantelzorg

Bevraging mantelzorg 

Ben je mantelzorger, of heb je als professional of vrijwilliger ervaring met mantelzorg? Dan willen we graag van je horen! Mis de kans niet om input te geven in het Vlaams Mantelzorgbeleid, en vul onze enquête voor 20 april in. 

Vlaams Mantelzorgplan 2.0

Het Vlaams Mantelzorgplan (2016-2020) kwam tot stand onder impuls van minister Vandeurzen. VIVEL kreeg vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid en het kabinet van minister Beke de opdracht om het Vlaams Mantelzorgplan en -beleid te evalueren, en om een nieuw Mantelzorgplan, zeg maar gerust ‘Mantelzorgplan 2.0’, mee vorm te geven. We werken hiervoor nauw samen met een gespecialiseerd onderzoeksteam verbonden aan de Academie voor de Eerste Lijn, dat zowel het traject voor de beleidsevaluatie als dat voor het nieuwe plan begeleidt.

Jouw stem is nodig!

In januari en februari organiseerden we al focusgroepen met mantelzorgers, zorg- en welzijnsprofessionals en beleidsmakers. De interessante signalen die we hieruit kregen, willen we graag aftoetsen met een zo breed mogelijk publiek. Hiermee mikken we op mensen die zowel professioneel als in hun privéleven ervaringen hebben (gehad) met mantelzorg. Elke ervaring en elke stem is waardevol en belangrijk!

Hoe meedoen?

Heb je 10 tot 15 minuten tijd? Surf dan naar deze link en vul de enquête in! 

We danken je alvast van harte voor je bijdrage!

Bevraging power to care

Power to care

Werk je in de zorg- of welzijnssector of ben je mantelzorger? Neem vóór 25 maart (verlengd met 1 dag) deel aan de enquête POWER TO CARE over jouw welzijn en nood aan ondersteuning. 

Wat?

POWER TO CARE is de nationale opvolger van de Vlaamse ZorgSamen Barometer. De enquête peilt naar het mentale welzijn van iedereen actief in zorg en welzijn, ongeacht functies of beroepsgroep.

Waarom deelnemen?

Het is vandaag overduidelijk dat de druk op zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers vaak hoog is. Ze hebben hun kracht nodig en daarom verdienen ze al onze steun. Enkel met kracht kunnen ze zorg dragen. Kracht om elke dag de zorg te geven die hun patiënten, bewoners en familieleden verdienen. Kracht om onder collega’s zorg te dragen voor elkaar.

Deze tweede nationale “POWER TO CARE” studie verzamelt objectieve informatie over het welzijn van zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers en brengt hun nood aan ondersteuning in kaart. Beleidsmakers en managers kunnen deze informatie gebruiken om het welzijn te verhogen door middel van gerichte acties.

Webinar: Motiverend communiceren met je patiënten/cliënten over COVID-19-vaccinatie – 15 maart

Hoe versterk je motivatoren in gesprekken met patiënten/cliënten? Hoe verlaag je mogelijke drempels? Hoe ga je om met vaccinatietwijfel? Welke gesprekstechnieken kan je hierbij gebruiken? Belangrijke en doorslaggevende vragen, in deze fase van de coronacrisis. In het webinar ‘Motiverend communiceren met je patiënten/cliënten over COVID-19-vaccinatie’ worden deze vragen beantwoord aan de hand van concrete tips en praktijkgerichte voorbeelden. 

Wanneer?

Maandag 15 maart 2021 van 19u30 tot 21u

Sprekers

  • Dr. Leen Van Brussel, Stafmedewerker gedragsinzichten en gezondheidsongelijkheid, Vlaams Instituut Gezond Leven
  • Luc Lipkens, expert motiverende gespreksvoering, Vlaams Instituut Gezond Leven

Praktisch

Je hoeft niet in te schrijven. Via onderstaande link krijg je rechtstreeks toegang tot het webinar. Je kan inloggen op 15 maart vanaf 19u15.