Eerstelijnszones en zorgraden zetten alles op alles voor vaccinatiestrategie

Dat de zorgraden, met hun netwerk van zorg-, welzijnsactoren en lokale besturen, een belangrijk rol spelen in het beheersen van COVID-19 was al duidelijk. Maar nu de vaccinatiestrategie van de burger op gang komt, krijgen de zorgraden een coördinerende en cruciale rol, in nauw overleg met de lokale besturen.

Vaccinatiestrategie burger

Samen staan ze voor de opdracht om vaccinatiecentra op te richten en te managen, rekening houdend met Vlaamse richtlijnen en de lokale mogelijkheden.

Daar waar lokale besturen een belangrijke logistieke opdracht krijgen, zorgen zorgraden via hun netwerk voor de nodige medische en farmaceutische ondersteuning. Hiervoor doen zij een beroep op de zorgaanbieders uit de eerste lijn.

Daarnaast heeft de zorgraad de belangrijke opdracht om, samen met de logo’s, in te zetten op sensibilisering van de bevolking rond vaccinatie. Hierbij blijven ze specifiek aandacht hebben voor moeilijk te bereiken groepen en verenigen ze expertise en kennis om deze groepen aan te spreken en op maat informatie te geven omtrent vaccinatie.

Eénlijn wordt onderdeel van VIVEL

Het opleidingsaanbod en de opgebouwde expertise van éénlijn.be wordt ingebed in VIVEL.

VIVEL verbindt en versterkt de Eerste Lijn 

Vorming is een belangrijke kernopdracht van VIVEL. Het is een krachtig instrument om de eerste lijn te versterken en te verbinden. Daarom bouwt VIVEL zorgvuldig aan een duurzame en gebruiksvriendelijke leeromgeving: de VIVEL Academie.

Voortaan surf je naar vivelacademie.be

Alle informatie en het volledige opleidingsaanbod vind je binnenkort op vivelacademie.be: de webinars, de e-learningmodules en alle andere opleidingen en kennisdeling voor de eerstelijnsactoren.

eGezondheid in de leeromgeving

Ook het gebruik van de eGezondheidsdiensten is gecentraliseerd. Surf in de leeromgeving naar de categorie ‘eGezondheid’. Aanmelden is niet nodig, tenzij dat expliciet anders is aangegeven in de cursus.

Heb je vragen over het gebruik van onze leeromgeving? 

Vul dan het online invulformulier in.

Tot in onze VIVEL Academie!

Stopzetting vivelverbindt.be

De website vivelverbindt.bewordt vanaf 20 december 2020 definitief stopgezet en vervangen door een digitaal platform voor de zorgradenMedewerkers en bestuursleden van de zorgraden kunnen zo op een interactievere manier goede praktijken met elkaar delen. Ben je zelf lid van een zorgraad en heb je nog geen mail ontvangen met inloggegevens? Contacteer dan de medewerker van je zorgraad. Zij kunnen jouw naam via het digitaal platform doorgeven opdat ook jij hiervoor toegang ontvangt. 

Ben je geen lid van een zorgraad en wil je een goede praktijk voor eerstelijnsprofessionals met ons delen? Dan kan je dit mailen naar info@vivel.be  

Tot op het digitaal platform, 

Team VIVEL

Bedankt voor de zorg! – Kaartjes, stuur jij ook mee?

Ken je iemand in je omgeving die zorg draagt voor een ander, iemand die je graag een schouderklopje wil geven, wil steunen, wil bedanken voor zijn of haar werk? Maak jezelf en iemand anders blij door hem of haar te bedanken.  Laat hen weten dat je aan hen denkt, gebruik één van deze kaartjes of ontwerp zelf een kaartje via de zelfontwerp-functie.  

Op www.dezorgsamen.be vindt ieder die voor een ander zorgt getuigenissen, vuistregels om zorg te dragen voor zichzelf en voor collega’s. Net zoals inspirerende webinars en e-learning (de eerste helper).

Verspreid deze kaartjes verder naar jouw achterban, roep leidinggevenden op om kaartjes te versturen naar hun medewerkers… En stuur zelf een kaartje!

Bekendmakingsteksten voor communicatie kan je hier terugvinden.

 

 

 

De geluksdriehoek

Een gelukkig leven…Dat wensen we elkaar allemaal toe. Maar je ‘gelukkig voelen’ of ‘gelukkig zijn’: wat is dat precies? Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw verzamelde alle belangrijke wetenschappelijke kennis over geluk – Wat is het? Hoe kun je eraan werken? – in de geluksdriehoek.

Een uitgebreide wetenschappelijke literatuurstudie lag aan de basis van de geluksdriehoek. Zo verzamelde het Vlaams Instituut Gezond Leven de meest recente wetenschappelijke informatie over mentaal welbevinden. Een groep onafhankelijke academische experten gaf advies en feedback bij deze onderbouwing. Bij de visuele uitwerking van de geluksdriehoek stond de burger centraal. Daarom werden de driehoeken op verschillende momenten bij een groep van 177 burgers getest op begrijpelijkheid, bruikbaarheid en vormgeving. In dat panel zaten verschillende doelgroepen zoals jongeren, ouderen, volwassenen met en zonder kinderen en mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Tenslotte lichtte het Vlaams Instituut Gezond Leven in een laatste fase de nieuwe geluksdriehoek toe aan een ruime groep van stakeholders, met als doel draagvlak te creëren.

Wil je de geluksdriehoek beter leren kennen, dan kan je terecht op www.gezondleven.be/geluksdriehoek. Daar vind je een uitgebreide toelichting van de geluksdriehoek en kan je ook volgende materialen vinden:

 • Afbeeldingen
 • Animatie filmpje
 • Basistekst
 • PowerPoint Presentatie
 • Drukwerk: folder, kaartje, steekkaart, affiche geluksdriehoek, affiche geluks-, voedings- en bewegingsdriehoek (te bestellen of te downloaden)
 • E-learning

Op deze manier kan je de geluksdriehoek mee bekend maken.

Om aan de slag te gaan met hun geluk kunnen burgers terecht op www.geluksdriehoek.be. Op dit online platform vind je informatie over veertien thema’s: o.a. geluk, veerkracht, positiviteit, stress, burn-out, verlies, ouderschap, piekeren en angst. Om praktisch aan de slag te gaan met de thema’s zijn er eenvoudige oefeningen aan gekoppeld. En elk thema wordt uitgebreid behandeld met filmpjes en tips van gerenommeerde experts en getuigenissen van gewone Vlamingen en bv’s. Er is ook een geluksmaat. Dat is een test die die je meer vertelt over hoe het gesteld is met jouw geluk. Het dashboard houdt de resultaten voor je bij. Jongeren tussen 12 en 16 jaar kunnen terecht op www.noknok.be.

De website www.geluksdriehoek.be vervangt de huidige website www.fitinjehoofd.be. Fit in je Hoofd blijft nog enkele weken online. We willen graag vragen om verwijzingen naar Fit in je Hoofd aan te passen naar de geluksdriehoek en de website www.geluksdriehoek.be. Deze week zal een mailing gebeuren naar de personen die in het laatste jaar Fit in je Hoofd gebruikt hebben, met de melding dat de website offline zal gaan en met een handleiding hoe ze hun persoonlijke gegevens kunnen downloaden (bv hun dagboek).

 

 

Stel je zorg niet uit!

Dat is de boodschap van een campagne van het Vlaams Patiënten Platform (VPP) en VIVEL samen met de zorg- en hulpverleners uit de eerste lijn. Laten we samen deze boodschap wijd verspreiden: Stel je zorg niet uit & maak vandaag nog een afspraak met jouw zorg- of hulpverlener. Ook in deze coronatijden doen zorg- en hulpverleners er alles aan om jouw zorg op een veilige manier te laten verlopen.  

Begin april 2020 werd er omwille van het coronavirus heel wat zorg uitgesteld. Het VPP bracht daarom in kaart welke zorg werd uitgesteld en wat de gevolgen daarvan waren in het rapport uitgestelde zorg. Vervolgens werd de zorg heropgestart en wees het rapport rond heropstart uit dat nog 40% van de deelnemers zelf zorg uitstelt. Een mogelijke verklaring is dat deelnemers nog steeds angst hebben om besmet te worden. Daarnaast zou het ook kunnen dat deelnemers onvoldoende kennis hebben over welke zorg opnieuw is opgestart en nog verder zal opstarten.

In september lanceerde het VPP een derde bevraging. Daaruit bleek dat slechts een minderheid van de afspraken werd uitgesteld maar dat toch nog 30% van de deelnemers zelf zorg uitstelde. In de tweede golf werd er in de tweede lijn opnieuw niet-essentiële zorg uitgesteld, maar de eerste lijn blijft op een veilige manier verder werken.  

Met enkele sprekende afbeeldingen kan je deze boodschap delen op je website, sociale media of nieuwsbrief. 

Download hier de afbeeldingen: 📷   📷   📷

 

Mentaal sterk blijven?… Checkcheckcheck jezelf!

COVID-19 heeft onze samenleving nog altijd in zijn greep. Onze veerkracht wordt zwaar op de proef gesteld. Samen moeten we ervoor zorgen dat we gezond blijven. Maar dat is meer dan ‘niet ziek zijn’: ons lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden spelen allemaal een rol.

Daarom breidt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke, samen met het Vlaams Instituut Gezond leven, checkjezelf.be uit. Dit online platform wil alle Vlamingen helpen om mentaal fit te blijven. Net daarom komen er nieuwe, positieve thema’s bij op checkjezelf.be. Want mensen hebben daar vandaag de dag meer dan ooit nood aan.

Op checkjezelf.be vind je informatie, tips en oefeningen om mee aan de slag te gaan rond jouw mentaal welbevinden. Ook delen bekende Vlamingen hun ervaringen en geven experten uitleg en concrete tips over thema’s die vandaag leven.

Blijf goed voor jezelf zorgen en surf naar checkjezelf.be.

Video’s voor de patiënt – burger

Als zorgverstrekker krijg je veel vragen van jouw patiënt of cliënt. Die hebben niet altijd rechtstreeks met zijn of haar gezondheid te maken. Tijdens de coronacrisis is bijvoorbeeld: ‘Waar vind ik mijn COVID-19-testresultaten?’ een veelgestelde vraag.

Om jou als zorgverstrekker en de burger te ondersteunen, hebben we – op vraag van het Vlaams Patiënten Platform – vijf korte video’s gemaakt die een aantal van die vragen beantwoorden.

 • Mijngezondheid.be: Aanmelden en beveiliging
  In deze video zie je hoe je je aanmeldt op MijnGezondheid.be. Ook tonen we hoe je gegevens beschermd zijn en wie toegang heeft.
 • Waar vind ik mijn COVID-19-testresultaten?
  We tonen in deze video niet alleen waar je je persoonlijke testresultaten vindt, ook die van je kind, of van een persoon wie je mantelzorger bent komen aan bod. En omdat er zoveel fake news over Corona de ronde gaat, geven we graag mee welke websites je met een gerust hart kan bezoeken.
 • Volmacht voor je medische gegevens – Brussels Gezondheidsnetwerk en Vitalink
  Medische gegevens zijn beschermd. Als mantelzorger of ouder heb je een volmacht nodig om de gegevens van iemand anders te raadplegen. Deze video legt alles uit over volmachten, en hoe je die verleent via Brussels Gezondheidsnetwerk en Vitalink.
 • Volmacht voor je medische gegevens – Nexushealth (UZ Leuven) en CoZo
  Deze video is dezelfde als de voorgaande maar dan gericht op Nexushealth en CoZo.
 • Mijn Gezondheidssamenvatting, elektronische voorschriften, SumEHR en medicatieschema
  Met zorg op afstand is het gebruik van het elektronisch voorschrift enorm gestegen. En daardoor ook de vragen over Mijn Gezondheidssamenvatting. Wat is dat? Waar vind ik mijn gedeeld medicatieschema? Waar download ik mijn elektronische voorschriften? En waar vind ik mijn ziekenhuisgegevens en laboresultaten? Ontdek het allemaal in deze video.

Bekijk de video’s op het éénlijn You Tube kanaal. En verwijs jouw patiënten naar deze betrouwbare informatie die in duidelijke taal wordt uitgelegd.

Lancering communicatieplatform

Digitaal communicatie, deel- en leerplatform voor de zorgraden

Hartelijk dank aan de enthousiaste deelnemers van de focusgroepen en de infosessies over het digitale platform voor de zorgraden. Was je niet aanwezig? hierbij vind je de opname van de vorige versie. Ondertussen is het platform geëvolueerd.

Op basis van jullie feedback hebben we beslist de volgende stappen te nemen. Zoals besproken gaan we voor een gefaseerde uitrol met begeleiding.

Wat biedt het digitaal platform?

Het platform is een geïntegreerd digitaal platform voor interne communicatie, delen en leren ten diensten van (in eerste instantie) de zorgraden in Vlaanderen en Brussel. Eén plek voor alle communicatie, bestanden en mensen 

 • Private samenwerking, chat en online meetings binnen Microsoft Teams 
 • Snel bereik via 1 sociaal netwerk met alle collega’s
 • Het exclusieve communicatiekanaal vanuit VIVEL 
 • Veiligheid en privacy gegarandeerd
 • Softwarelicenties, technische opzet en begeleiding gefinancierd door VIVEL

Wie krijgt wanneer een uitnodiging voor het digitaal platform?

Op volgende momenten ontvangen onderstaande groepen een uitnodigingsmail met hun inloggegevens:

 • Op dinsdag 1 september om 14u: voorzitters en medewerkers van de zorgraden (130-tal)
 • Op maandag 7 september om 14u: bestuursleden, leden van dagelijks bestuur en leden van het COVID-19-team (1800-tal)

Welke begeleiding wordt er voorzien?

Om de lancering van het digitaal platform op een goede manier te kunnen doen, voorzien we enkele begeleidende sessies via het platform. Hier wordt de opbouw, het gebruik en de begeleiding van het platform toegelicht.

 • Eerste week van september: 3 lanceringssessies 
  • Voor wie? Voorzitters en medewerkers
  • Wanneer?
   • Woensdag 2 september, 10u-10u45
   • Donderdag 3 september 14u-14u45
   • Vrijdag 4 september, 12u-12u45
 • Tweede week van september:  5 lanceringssessies 
  • Voor wie? Voorzitters, medewerkers, bestuursleden, dagelijks bestuur van de zorgraad en leden van het COVID-19-team
  • Wanneer?
   • Maandag 7 september, 11u-11u45
   • Dinsdag 8 september, 14u-14u45
   • Woensdag 9 september, 20u-20u45
   • Donderdag 10 september, 12u-12u45
   • Vrijdag 11 september, 10u-10u45
 • Inschrijven kan nadat je bent ingelogd op het platform. De webinar wordt opgenomen en later ter beschikking gesteld op het platform.
 • Doorlopend kan je hulp inroepen via de community “Ondersteuning gebruik platform” (beschikbaar op het platform).

Wij vinden het alvast spannend!! Jullie ook?

Focusgroepen en verdere stappen van het digitaal netwerk

Digitaal communicatie, deel- en leerplatform voor de zorgraden

Bevindingen focusgroepen

In de week van 17 augustus heeft VIVEL vier focusgroepen georganiseerd voor medewerkers, voorzitters en bestuursleden van de zorgraad. Centraal stond het toekomstig digitaal communicatie-, deel- en leerplatform. Alle focusgroepen waren volzet met in totaal 32 deelnemers, met diverse profielen.

De focusgroepen hadden 2 doelen:

 1. een gesprek aangaan over jullie ervaringen met betrekking tot communicatie, samenwerken, delen en leren in de afgelopen 6 maanden.
 2. het tonen van een concreet voorstel voor een digitaal platform, en hoe dit eruit zou kunnen zien en jullie feedback hierop te krijgen.

Hieronder vind je de samenvatting van de bevindingen uit deze focusgroepen.

 • Communicatie, samenwerking, delen en leren binnen één eerstelijnszone:
  • Mail wordt erg veel gebruikt voor interne communicatie maar informatie geraakt daardoor versnipperd. Bovendien is het niet zeker dat alle mails gelezen worden.
  • Met verschillende groepen/actoren worden verschillende tools gebruikt waardoor het overzicht van wat waar staat verloren gaat.
 • Communicatie, samenwerking, delen en leren tussen eerstelijnszones:
  • Er wordt vaak samengewerkt met naburige eerstelijnszones om werk efficiënter aan te pakken en te leren van elkaar.
  • Er is er niet veel uitwisseling van kennis tussen verschillende eerstelijnszones behalve via structureel ingeplande overlegmomenten.
  • Er is een drempel voor verdere samenwerking omdat dit opzetten tijd kost die er niet is.
  • Naar een externe website gaan om goede praktijken te vinden (zoals VIVEL Verbindt) is een drempel omdat dit buiten de omgeving is waarin men iedere dag werkt.
 • Communicatie, samenwerking, delen en leren tussen eerstelijnszones en VIVEL:
  • Wordt soms gepercipieerd als éénrichtingscommunicatie omwille van de formats (email, website, nieuwsbrief).
  • Nood aan één plaats met daarop alle up –to-date informatie vanuit VIVEL.
  • Het is niet altijd duidelijk welke informatie gedeeld moet worden en met wie.
 • Feedback op de tijdens de focusgroepen op voorstel van het digitaal platform:
  • Goed dat er een manier is om snel collega’s te contacteren.
  • Ziet er op het eerste zicht gebruikersvriendelijk uit.
  • Kan helpen om communicatie vlotter te laten verlopen.
  • Goed dat alles op één platform verzameld wordt.
  • Er moet aandacht zijn voor de begeleiding van de gebruikers.
  • Dit moet snel gecommuniceerd worden want lokaal worden nu eigen oplossingen geïmplementeerd.

In het algemeen werd de demo van het voorgestelde platform  door de deelnemers aan de focusgroepen erg goed ontvangen. Hierdoor voelen we ons gesterkt  om op het ingeslagen pad verder te gaan: één  platform dat alle functionaliteiten aanbiedt (o.a. samenwerken aan en delen van bestanden, online meetings, een sociaal netwerk voor de eerstelijn, instant messaging, een leercentrum) , dat veilig en gebruikersvriendelijk  is via zowel desktop als mobiele toestellen.

Wat zijn de verdere stappen, wanneer en voor wie?

Door de heropflakkering van COVID-19 willen we snel een communicatieplatform ter beschikking stellen dat jullie dagelijkse activiteiten ondersteunt. Hiermee kan je chatten, documenten delen en samen bewerken binnen jullie zorgraad, tussen de zorgraden en met VIVEL. Tegelijk willen we  begeleiding aanbieden waar nodig.

Daarom opteren we voor een gefaseerde uitrol, startend met:

 • Week van 31 augustus: eerste versie van het communicatieplatform voor de voorzitters en medewerkers van de zorgraden.
 • Week van 7 september: eerste versie van het communicatieplatform uitbreiden naar alle bestuursleden van de zorgraden.

Demo van de eerste versie van het communicatieplatform

De komende weken organiseren we webinars. We geven een demo van de eerste versie van het digitale communicatieplatform zodat jullie dit al eens gezien hebben en vragen kunnen stellen.

Voor wie? Voorzitters, medewerkers en bestuursleden van de zorgraad (die nog niet deelnamen aan de focusgroepen).

Wanneer?

Inschrijven kan door op de data te klikken. Na inschrijving ontvang je een bevestiging met de zoomlink. De webinar wordt opgenomen en later ter beschikking gesteld.

Op de verdere uitrol en begeleiding komen we binnenkort uitgebreid terug.