VIVEL zoekt 4 bijkomende stafmedewerkers

Begin 2019 startte VIVEL met de ondersteuning en de versterking van de eerste lijn in de gezondheids- en welzijnssector in Vlaanderen en Brussel. We hadden toen niet durven dromen dat we vandaag al zouden staan waar we nu staan. De fundamenten zijn gelegd en het is tijd om de volgende stappen te zetten.

Daarom zijn we op zoek naar vier nieuwe collega’s, met ervaring in een of meerdere domeinen: mantelzorg, buurtgerichte zorg, digitalisering in de zorg, data- en populatiemanagement, veranderingsprocessen, participatietechnieken of opleiding en vorming.

Wat doet een VIVEL stafmedewerker?

Als stafmedewerker van VIVEL verveel je je nooit. Je taken zijn afwisselend en je contacten inspirerend. In een notendop komt het hierop neer:

1.     Je ondersteunt de zorgraden

 • Je ondersteunt en begeleidt hen met de optimalisatie van hun lokale samenwerking en met de implementatie van hun strategie.
 • Je geeft mee vorm en inhoud aan hun lerend netwerk.
 • Hiervoor detecteer je (nieuwe) instrumenten die je aanpast aan de behoeften van de zorgraden.

2.     Je hebt contact en overlegt met het brede eerstelijnswerkveld en met de overheid

 • Je staat continu in contact met de zorgraden en weet wat ze nodig hebben. Dat vertaal je naar concrete (leer)doelstellingen.
 • Je organiseert overlegmomenten en zorgt voor een goede samenwerking tussen VIVEL en haar vele stakeholders.
 • Je werkt mee aan ons communicatiebeleid.
 • Je vertegenwoordigt VIVEL bij instanties waar zorg- en welzijnsactoren overleggen.
 • Je zorgt er mee voor dat VIVEL de schakel is tussen de eerste lijn en de overheid.

Wat verwachten we van jou?

We zijn een klein team en werken heel nauw en goed samen. Dat willen we graag zo houden. Dus verwachten we ook van jou dat je collegiaal bent, een echte teamplayer.

Een klein team dus, in een groeiende organisatie en een voortdurend wijzigend zorglandschap. Flexibiliteit is daarom een must; je begrijpt dat je je plannen soms onverwacht over een andere boeg moet gooien. Je schakelt vlot tussen verschillende opdrachten en je verdiept je snel en met plezier in nieuwe materie.

Netwerkers en bruggenbouwers hebben we nodig: je legt makkelijk contact en je bent een kei in het opbouwen van relaties. Je hebt speciale voelsprieten voor allerhande opportuniteiten binnen je netwerk en het netwerk van VIVEL. En dankzij je enthousiasme en je vlotte communicatie overtuig je anderen op een positieve manier van je project of idee.

Je hebt een behoorlijke portie organisatietalent. Projecten managen, groepen aansturen en vergaderingen leiden… dat kunnen we met een gerust hart aan jou overlaten.

Ook jouw synthetisch en analytisch vermogen staat op scherp: je analyseert teksten en haalt er meteen de essentie uit.

Je hebt het waarschijnlijk al begrepen: als ideale kandidaat heb je zin voor initiatief en ondernemerschap. Je kan goed zelfstandig werken, je denkt en handelt oplossingsgericht en out of the box als het nodig is.

En verder?

 • Je hebt een masterdiploma of een gelijkwaardig competentieniveau.
 • Je hebt ervaring in de eerstelijnszorg- of welzijnssector en een goede kennis van deze sectoren in Vlaanderen en Brussel.
 • Ervaring met veranderingsprocessen en in communicatie naar onze doelgroepen zijn belangrijke troeven.

Wat zetten we daar tegenover?

Ja, we hebben hoge verwachtingen. Maar daar krijg je heel wat voor terug.

 • Je speelt een belangrijke rol in onze groeiende organisatie met een grote maatschappelijke impact. Je job is daarom niet alleen boeiend maar ook bijzonder waardevol.
 • Natuurlijk krijg je een marktconform loon en extralegale voordelen zoals een mobiliteitsvergoeding, een groepsverzekering en maaltijdcheques.
 • En al zeggen we het zelf: je krijgt heel toffe collega’s.

Durf jij de uitdaging aan en zie je jezelf meedraaien in ons team?

Stuur dan snel je cv en motivatiebrief met vermelding van ‘vacature stafmedewerker’ naar info@vivel.be en overtuig ons om voor jou te kiezen.  We sluiten de aanwervingsprocedure op 12 augustus.

Dag van de mantelzorg

Laat ons de verborgen helden van de zorg waarderen!

Naar schatting zijn ze met zo’n 680.000. Mensen die zich elke dag opnieuw inzetten voor een zorgbehoevende naaste. Elke mantelzorger is hierin uniek. Zorgen voor je partner met kanker is anders dan zorgen voor een ouder met dementie of een kind met een handicap. Mantelzorg overkomt hen. Ze rollen erin omdat iemand uit hun omgeving hulp nodig heeft. Maar ze doen dit met hart en ziel en een ongelofelijke inzet. Mantelzorgers zijn vaak onmisbaar voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood. Mantelzorgers maken de persoon voor wie ze zorg opnemen gelukkig.

De afgelopen periode hebben mantelzorgers het extra zwaar te verduren gehad. De coronacrisis heeft deze zorg niet doen stoppen.  Ze heeft ze vaak zelfs zwaarder gemaakt. Omdat bepaalde ondersteuning en diensten (bv dagopvang, oppashulp, thuisbegeleiding…) tijdelijk wegvielen, zijn mantelzorgers vaker alleen komen te staan.  Daardoor kwamen deze extra zorgen bij mantelzorgers terecht, die deze taak vaak combineren met andere gezinstaken en met werk. Zeker geen evidente opdracht en vaak onzichtbaar. Ze doen dit zonder hier veel ruchtbaarheid aan te geven.

Daarom willen we op 23 juni 2020, de dag van de mantelzorg, de mantelzorgers extra in de kijker plaatsen. We vragen aan de persoon die hulp krijgt, aan de brede bevolking, aan zorgaanbieders… om hun waardering uit te spreken. En dit kunnen ze doen door een gepersonaliseerd kaartje te sturen. Dit kaartje kan aangemaakt via www.mantelzorgers.be en zo krijgt de mantelzorger een waarderingskaartje in de bus.

Minister Wouter Beke, die mee dit initiatief ondersteunt zal persoonlijk een mantelzorger bedanken en deze actie lanceren op de dag van de mantelzorger zelf. Deze actie blijft alvast een tijdje lopen, want mantelzorger, dat ben je niet voor één dag.

De dag van de mantelzorg is een initiatief van de zes mantelzorgverenigingen en wordt ondersteund door het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg.

Vormingen voor de eerste lijn in Vlaanderen

De Academie Voor De Eerste Lijn, bundelt krachten, middelen en kennis voor de uitbouw van een sterke eerstelijnszorg in Vlaanderen. In opdracht van VIVEL onderzocht de Academie Voor De Eerste Lijn het huidige en gewenste multidisciplinaire en blended vormingsaanbod.

Benieuwd naar hun bevindingen? Een samenvatting van hun verkennende onderzoek naar het huidige en gewenste multidisciplinaire en blended vormingsaanbod kan je hier terugvinden in een handige presentatie. Het volledige rapport kan je hier terugvinden.

Hoe gaat het met de mantelzorgers in tijden van Corona?

Online bevraging voor mantelzorgers

Heel wat Vlamingen en Brusselaars zorgen op regelmatige basis voor iemand met wie ze een vertrouwensband hebben, zoals een familielid, vriend of buur. De zorg aan iemand uit zijn/haar omgeving wordt mantelzorg genoemd.

HOGENT en Steunpunt Mantelzorg ontwikkelden een online bevraging voor mantelzorgers dat peilt naar hun beleving in tijden van Corona. De vragenlijst bevat vragen over de (veranderingen in) de zorgsituatie, de eigen beleving van de zorg en de combinatie met andere activiteiten. Ook wordt er ingegaan op verwachtingen rond ondersteuning.

Ken jij mantelzorgers? Aarzel dan niet om deze bevraging door te sturen.

Ben je zelf mantelzorger, dan wordt je uitgenodigd om deze vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst vind je hier.  Gelieve deel te nemen voor 31 mei 2020.

Webinar: Kwetsbare groepen detecteren en bereiken in crisistijd

Mensen in kwetsbaarheid detecteren en bereiken: het vormt altijd een hele uitdaging, en in het bijzonder tijdens deze coronacrisis. Nog meer in de komende maanden, waarin een getrapte exit-strategie met wisselende boodschappen het niet altijd eenvoudiger maakt. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Onafhankelijk Leven hebben de handen in elkaar geslagen om de aandacht op deze doelgroep te vestigen. Ze kregen daarbij al snel de medewerking van diverse organisaties die actief zijn in de eerste lijn.
Aan de hand van een webinar willen ze zo concreet en praktisch mogelijk aan de slag gaan met dit thema: Wat zijn goede praktijken? Wat zijn aandachtspunten? Welke tips kunnen ze meegeven? Welke organisaties kunnen lokaal ondersteunen?…

Woensdag 13/05/2020, 11u-12u

Programma:

10.50 uur: Openstellen webinar

11.00-11.10 uur: Waarom deze oproep? Twee getuigenissen: een persoon met een handicap en een mantelzorger met psychische kwetsbaarheid

11.10-11.20 uur: Hoe bereikt en informeert stad Leuven mensen in kwetsbaarheid? Een praktijkvoorbeeld

11.20-11.30 uur: De aanpak in Aalter

11.30-11.45 uur: Concrete tips van organisaties met focus op mensen in kwetsbaarheid en organisaties actief in de eerste lijn

11.45-11.50 uur: Afsluiting

Onze oproep: Kijk in uw buurt en uw lokale netwerken wat kan, wat goed loopt en wat nodig is, en deel uw goede praktijken. Dat kan bijvoorbeeld via de websites van de VVSG en VIVELverbindt.

Volgende organisaties werken nu mee en leveren sprekers of nuttige informatie: het VAPH, de VVSG, Onafhankelijk Leven, VIVEL, Domus Medica, VOCVO/ Wablieft, diensten ondersteuningsplan, Magenta, Konekt, Agentschap voor Inburgering en Integratie, Vlaams Expertisepunt Mantelzorg,…

Het aantal deelnemers is beperkt. Na inschrijving ontvang je in jouw mailbox een link waarmee je aan de webinar kan deelnemen.  De webinar wordt opgenomen.

Inschrijven kan hier. Nadien kan je er ook terecht om de opname te bekijken.

Erkenning Zorgraden en personeel

Erkenning zorgraden, beleidsplannen, inzet personeel en functieprofielen

Op 23 april 2020 vond een overleg plaats tussen het Kabinet van minister Beke, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de sociale partners. Op dit overleg werd afgesproken om te streven naar de erkenning van de zorgraden op 1 juli 2020.

Sociaal Secretariaat

Om deze datum te kunnen halen moeten er nog een aantal zaken vanuit VIVEL geregeld worden, zoals het voorzien van een sociaal secretariaat voor alle zorgraden. Momenteel lopen hierover onderhandelingen. VIVEL streeft ernaar om tegen ten laatste eind mei informatie te verschaffen over de keuze van het sociaal secretariaat en de daaraan verbonden modaliteiten.

Beleidsplan

Een aantal zorgraden dienen ook nog een nieuwe versie van het beleidsplan in te dienen voor 15 mei 2020. De meesten onder hen kregen, of krijgen, hiervoor ondersteuning van VIVEL. Zorgraden die extra ondersteuning wensen, mogen dit nog altijd aan VIVEL melden via info@vivel.be.

Medewerkers

Ten laatste in de week van 11 mei zal er een communicatie zijn vanuit  het Agentschap Zorg en Gezondheid  met betrekking tot de inzet van personeel in de verschillende zorgraden. Ook hier wordt er gezorgd dat er tijdig duidelijkheid is rond het verbinden van medewerkers aan de verschillende zorgraden.

Tot slot willen we ook vanuit VIVEL ondersteuning aanbieden met betrekking tot de functieprofielen. Hiervoor zullen we de voorlopige zorgraden binnenkort informeren over de manier waarop VIVEL dit wil aanpakken.

VIVEL Verbindt breidt uit!

Sinds 19 maart is VIVEL Verbindt operationeel. Er werden ondertussen reeds meer dan 60 inspirerende initiatieven gepost. VIVEL doet een kwaliteitscheck alvorens initiatieven op de website worden gepost. Sinds de lancering hebben al meer dan 3.000 unieke bezoekers de site bezocht. We hoorden ook reeds fijne feedback over het gebruik van de prachtige initiatieven die op het platform gedeeld werden.

Vanaf nu kan je er ook -door experten goedgekeurde- instructiefilmpjes voor professionals terugvinden over Corona, het correct (her)gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen,…

Enerzijds is er een pagina met algemene informatie over Coronavirus:

 • Hoe besmetting met het Coronavirus voorkomen? (bron: Agentschap Zorg en Gezondheid)
 • Wat is het Coronavirus? (bron: Domus Medica)

Anderzijds is er een pagina met informatie over:

 • Handhygiëne (bron: Agentschap Zorg en Gezondheid)
 • (Her)gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (verschillende bronnen)
 • Hygiënische maatregelen ter preventie van verspreiding van COVID-19 (bron: Howest)

Alvorens een filmpje wordt gepubliceerd gaan een aantal experten na of alle handelingen conform zijn. Eventuele bemerkingen worden onder het filmpje weergegeven. Filmpjes met meerdere foutieve handelingen werden niet weerhouden.

De makers van de instructiefilmpjes werden door VIVEL op de hoogte gebracht.

Heb jij nog een interessant filmpje of weet je waar er nog interessante filmpjes te vinden zijn? Heb jij ook een goed initiatief dat je wilt delen? Posten is niet moeilijk en vergt niet veel tijd. Hier vind je hoe je dit kan doen. VIVEL en diegene die je bijdrage gebruiken, zijn je héél dankbaar!

COVID-19 Eerste Lijn Barometer

De monitoring tool van de eerste lijn

Ook nu blijft het verder invullen van de barometer belangrijk!

Invullen als het goed gaat is belangrijk om te kunnen detecteren wanneer het niet meer goed gaat en er dus een opflakkering zou zijn; wat we natuurlijk niet hopen… De eerste lijn detecteert reeds de eerste klachten en symptomen alvorens ziekenhuizen dit kunnen doen. Zo kan er sneller actie ondernomen worden.

De belangrijkste bevindingen en evoluties uit de COVID-19 Eerste Lijn Barometer bij de huisartsen en apotheken worden opgelijst in een weekrapport, terug te vinden op onze website.

Instructiefilmpjes om de rapporten uit de COVID-19 Eerste Lijn Barometer te kunnen interpreteren voor de kringbestuurders en beroepsorganisaties vind je hier. Deze voor de eerstelijnszonecoördinatoren, vind je hier.

VIVEL organiseerde verschillende webinars voor eerstelijnszonecoördinatoren. Ervaringen werden uitgewisseld en hieruit werden de veelgestelde vragen uitgeschreven in de FAQ op de website van VIVEL.

Lees meer over het project

Nieuw vergoedingssysteem voor Multidisciplinair Overleg (MO)

Sinds 1 mei 2020 ging een nieuw vergoedingssysteem voor multidisciplinair overleg in de thuissituatie van start. Hierbij worden de eerste stappen richting  zorgcoördinatie  gezet . Er wordt ingezet op het zelfzorgvermogen van de persoon met zorg- en ondersteuningsnood (PZON).

Overlegorganisator

Een belangrijke wijziging is dat vanaf 1 mei een overleg volledig wordt voorbereid en afgehandeld door een overlegorganisator. De overlegorganisator maakt geen deel uit van het zorgteam en neemt de rol op van een neutrale partij die het overleg voorbereidt en voorzit.
De lijst van overlegorganisatoren vind je binnenkort op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

PZON en mantelzorger

Het Agentschap Zorg en Gezondheid zet in op een maximale betrokkenheid van de PZON en verliest daarbij ook de mantelzorger niet uit het oog. Bij voorkeur is deze eveneens aanwezig op het overleg.

De nodige sjablonen om een overleg te organiseren en af te handelen worden voorzien op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Vergoeding

De vergoeding voor het overleg wordt eveneens aangepast.

Er worden drie rollen voorzien:

 • Overlegorganisator: neemt bij voorkeur geen rol op als zorgbemiddelaar.
 • Zorgbemiddelaar
 • Deelnemer(s): er worden maximaal 4 deelnemers vergoed bij een overleg. Hiervoor wordt gewerkt met een cascadesysteem.

Dit betekent dat er maximaal 7 personen een vergoeding kunnen ontvangen. Iedereen die deelneemt aan het overleg kan één vergoeding ontvangen. Vergoedingen kunnen dus niet gecumuleerd worden.

De vergoedingen worden geïndexeerd en bedragen 120 euro voor de overlegorganisator, 40 euro voor de zorgbemiddelaar en 25 euro voor een deelnemer.

Meer informatie, zoals de voorwaarden om een geldig MO in te dienen en de sjablonen die de overlegorganisator nodig heeft om het overleg voor te bereiden, voor te zitten en af te werken, kan je hier vinden.

Voor de maanden mei en juni 2020 komt ook digitaal multidisciplinair overleg in aanmerking voor een vergoeding.

COVID-19: Eerstelijnszorg gaat viraal tegen Corona

Nationale bevraging om druk op eerstelijnszorg beter in kaart brengen en coördinatie en samenwerking in de zorg te stimuleren

Een consortium van academische centra, koepels van beroepsorganisaties en het Vlaams Instituut voor de Eerste lijn dokterde in ijl tempo een monitoringsysteem uit om de druk op de eerstelijnszorg in kaart te brengen. Zo moet sneller duidelijk worden waar in België problemen opduiken in de eerstelijnszorg en kunnen gerichte oplossingen uitgewerkt worden. Het consortium werkt hiervoor samen met de diensten van de Vlaamse en Federale overheid en enkele start-ups die zich hiervoor geheel vrijwillig inzetten.

Dit artikel bevat een samenvatting van het project. Alle informatie kan u hier vinden

Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in huisartspraktijken, woonzorgcentra, apotheken, bij thuisverpleegkundigen, vroedvrouwen, diensten voor gezinszorg en andere eerstelijnsorganisaties zorgt de verspreiding van het nieuwe coronavirus voor grote uitdagingen.

Voortaan krijgen andere zorgverleners in de eerste lijn – huisartspraktijken, coördinerend raadgevend artsen uit de woonzorgcentra, triageposten, apotheken, vroedvrouwen en thuisverpleegkundigen – op regelmatige basis een vragenlijst. Hoeveel patiënten heb je vandaag geholpen? Is er voldoende personeel om de zorgtaken uit te voeren? Is er genoeg beschermend materiaal voorhanden?

Deze barometer moet de impact van het coronavirus op de eerstelijnszorg beter in kaart brengen. De eerstelijnszorgverleners vormen de frontlinie in de strijd tegen het coronavirus. Deze monitoring moet het mogelijk maken om knelpunten in de eerste lijn vroeger te detecteren om vervolgens gerichte oplossingen te kunnen bieden.

Snel schakelen

Op basis van de antwoorden wordt een overzicht gemaakt van de situatie in het hele land. Per eerstelijnszone en beroepsgroep wordt een statusrapport opgemaakt dat zowel lokaal als op Vlaams als nationaal niveau gebruikt wordt. In één oogopslag wordt dan duidelijk in welke praktijken en welke regio’s de situatie al dan niet onder controle is.
Als er in een bepaalde regio een tekort is aan zorgverlening, of aan beschermend materiaal, dan moet er door de overheden snel kunnen worden ingegrepen

Contact 

Dr Caroline Verlinde, directeur Vlaams Instituut voor de Eerste lijn – 0473/95.41.15
Prof Dr Bert Aertgeerts, Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde KU Leuven – 0475/49.07.57