Advies rond prioritering mantelzorgers in de vaccinatiecampagne

De Covid-19-crisis is een zware beproeving voor ons allen en treft mantelzorgers bijzonder hard. Een recente studie van Lambotte et al. (2020) bevestigt dat de crisis de werk-zorg-leven balans van veel mantelzorgers drastisch verstoort en ze hierdoor veel druk en stress ervaren. 82.4% van de mantelzorgers rapporteren in de studie angstig te zijn dat hun naaste corona zal krijgen en 61% is angstig zelf besmet te worden.

VIVEL stelde vast dat mantelzorgers als doelgroep echter afwezig zijn in de vaccinatiecampagne, en kreeg daarom toestemming van het VAZG (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid) om hierover een advies uit te werken. We werkten hiervoor samen met de 6 erkende mantelzorgverenigingen en kregen input van enkele academici en medische experts.

Het advies luidde: “We vragen om mantelzorgers samen met de risicopatiënten met onderliggende gezondheidsproblemen te vaccineren, en meer specifiek de mantelzorger die behoort tot de gezinsbubbel of het knuffelcontact van de patiënt. We suggereren om deze persoon aan te duiden in samenspraak met de huisarts, die in de meeste gevallen best geplaatst is om deze persoon te identificeren.”

Na constructieve terugkoppeling met de bevoegde organen werd het advies niet weerhouden. De groep risicopatiënten met onderliggende gezondheidsproblemen is namelijk zeer groot (het komt neer op ca. 1.5 miljoen Belgen, waaronder 800.000 Vlamingen). Deze groep in aantal verdubbelen door een extra mantelzorger toe te voegen, betekent dat andere essentiële doelgroepen verder achteruit geschoven worden in de strategie. Daarnaast is het advies mogelijk in strijd met de antidiscriminatiewetgeving, meer bepaald op basis van de wettelijk beschermde criteria gezondheidstoestand en/of handicap.  

VIVEL betreurt uiteraard deze beslissing, maar brengt ook begrip op voor de moeilijke keuzes die deze vaccinatiecampagne met zich meebrengt