1 jaar zorgraden

De zorgraden van de eerstelijnszones zijn officieel opgericht op 1 juli 2020 en vieren volgende week hun eerste verjaardag! VIVEL wenst hen dan ook een fantastisch ‘eerste verjaardag’ toe!

In zeer korte tijd namen ze hun rol én plaats op in de eerste lijn. Dit door flexibel in te spelen op de noden uit hun zone. Of zoals Prof. em. Jan De Maeseneer, M.D., Ph.D., lid van de Raad van Bestuur van VIVEL, het zo prachtig verwoordde: “De zestig eerstelijnszones zijn goed op weg om één van de kroonjuwelen in de Vlaamse zorg te worden”. De nagel op de kop.

Wie nog twijfelt: de eerste lijn staat er, krachtig en goed georganiseerd in 60 territoriaal afgebakende eerstelijnszones waar waar interprofessioneel wordt samengewerkt om de zorg- en hulpverlening samen naar een nóg hoger niveau te tillen.. Hoed af!

Wat zijn dat nu weer, Zorgraden?

Voor wie de naam zorgraad niet meteen kan thuisbrengen, bundelen we nog even de essentie. Zorgraden zijn vzw’s die inspelen op de lokale noden en tendensen met aandacht voor diversiteit en duurzaamheid. Lokaal vertegenwoordigen ze de brede eerste lijn en verenigen ze de sectoren zorg, welzijn, lokale besturen, de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en de mantelzorger. Daarnaast startten ze eveneens met intersectorale samenwerking (wonen, werk, onderwijs, cultuur …). Kortom, medewerkers en bestuurders van zorgraden kennen als geen ander de plaatselijke behoeften. Dat maakt hen uiterst geschikt om in te spelen op de actualiteit. Ze zijn het kloppend hart van de eerstelijnszones.

Dit is merkbaar bij de belangrijke rol die de overheid hen toekende tijdens de coronacrisis. De eerstelijnszones werden zo onder meer verantwoordelijk voor sensibilisering en de organisatie van lokale bron- en contactopsporing via het COVID-19-team. Met als exploot de oprichting en organisatie van vaccinatiecentra, in samenwerking met de lokale besturen. Met hun sterk netwerk van zorgaanbieders uit de eerste lijn, de Vlaamse LOGO’s en de lokale besturen, in samenwerking met de overheid, staan we vandaag aan de top van Europa, wat vaccineren betreft.

Of het nu gaat om buurtgerichte werking, het inzetten van COVID-19-coaches, het ondersteunen van medische experten of aandacht voor de psychosociale gevolgen: de eerstelijnszones tonen dat een gezamenlijke aanpak van problemen steeds leidt tot de meest succesvolle oplossingen.

VIVEL – ondersteunt, verbindt en versterkt

VIVEL ondersteunt de zorgraden in hun dagelijkse werking, maar ook met vormingen en activiteiten, op basis van hun noden en behoeften. We pikken projecten op, en schalen op waar nodig. Samen bouwen we verder aan een mooie toekomst.

 

Bekijk de animatie: wat is een eerstelijnszone? Of download de infographic.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

SUM: een nieuwe cockpit voor uitbraakmanagement

SUM staat voor ‘Samenwerkingsplatform voor Uitbraak Management’. Het is een platform waar zowel lokale (eerstelijnszones en lokale besturen) en centrale partners, als AZG toegang toe hebben waardoor er vlot informatie uitgewisseld kan worden in het kader van casemanagement. 

Na de pilootfase – de brede uitrol

5 eerstelijnszones namen deel aan deze piloot, om zo met voldoende feedback SUM breed uit te rollen in Vlaanderen. Dit project wordt in goede banen geleid door de betrokken partners, namelijk AZG, VIVEL en VVSG.

Vanaf 24 juni kunnen eerstelijnszones en lokale besturen casemanagement op een structurele manier opnemen.

Wat is casemanagement? Waarom doen we aan casemanagement?
 

Casemanagement is het nader onderzoeken van een (vaak complexe) situatie door het uitvoeren van geïntensifieerd contactonderzoek. Dit betekent dat er uitgebreider contactonderzoek nodig is dan standaard door een call agent wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat een index patiënt niet in staat is om al zijn of haar contactpersonen op te lijsten (denk bijv. aan een tuinfeest, bruiloft, begrafenis, jeugdbeweging, sportclub,…). 

Een case manager gaat dan aan de slag om per samenkomst de contactpersonen en hun contactgegevens te identificeren. De contactpersonen die tijdens het casemanagement geïdentificeerd worden, zijn in SUM rechtstreeks gelinkt met de centrale database waardoor zij de nodige quarantaine-attesten en PCR-codes voor testing ontvangen.

Deze infographic toont je hoe het volledige proces van casemanagement verloopt. 
SUM infographic VIVEL
Infografic SUM - VIVEL
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Bewegen op verwijzing

Al enkele jaren wil het project ‘bewegen op verwijzing’ op initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven personen met een gezondheidsrisico in beweging krijgen. Via een doorverwijsbrief, die door de huisarts wordt opgesteld, komen deze personen in contact met een beweegcoach. Samen met deze coach wordt een beweegplan en een begeleidingstraject uitgewerkt.

Pilootproject met Eerstelijnszones

In september 2021 wordt gestart met een pilootproject, waarbij ook andere zorgprofessionals de doorverwijsbrief naar de beweegcoach kunnen opstellen.

De volgende 12 eerstelijnszones starten in september 2021: ELZ Demerland, Voorkempen, Druivenstreek, Brugge, Noord-Limburg, Klein-Brabant Vaartland, Waasland Noord-Oost en Zuid-West, Gent, Noorderkempen, Panacea, regio Aalst en Pallieterland.

 

Rol VIVEL 

VIVEL participeert in de stuurgroep rond het project bewegen op verwijzing, waarbinnen het pilootproject kadert.  Als stuurgroep volgen we het proces en analyseren en evalueren we mee de verslagen. 

De timing die vooropgesteld wordt, kan je hieronder bekijken. 

Dag van de Mantelzorger

Vandaag is het de Dag van de Mantelzorger. Dr. Caroline Verlinde, directeur van VIVEL (waarbinnen het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg inkantelde) heeft een boodschap voor alle mantelzorgers en in het bijzonder voor jonge mantelzorgers.

De HBSC-studie – een nieuw internationaal rapport van de Health Behaviour in School-aged Children (WHO) – nam voor het eerst het uitvoeren van zorgtaken als thema mee op in hun bevraging bij Vlaamse jongeren van 11 tot 18 jaar.  Ze polsten daarbij naar het aantal jonge mantelzorgers, het soort taken dat ze opnemen en naar hun mentale en lichamelijke gezondheid. Verder werd ook gekeken hoe zij vrijetijds- en schoolbesteding ervaren. De studie biedt een aantal opvallende inzichten, bijvoorbeeld dat 21% van de jongeren inwoont bij iemand met een langdurige ziekte of handicap. 5% van de jongeren neemt ook effectief 4 uur of meer zorgtaken op voor iemand waarbij hij of zij inwoont. Ze weten vaak zelf niet dat ze mantelzorger zijn. Vandaag worden, naast de HBSC studie, ook nog twee andere boeiende studies over jonge mantelzorgers gepubliceerd. 

Op de website van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vind je alle informatie en een overzichtelijke infografic. 

We willen daarom alle mantelzorgers op deze dag een hart onder de riem steken, en specifiek aandacht vragen voor de jonge mantelzorgers.

Wil jij meer weten over mantelzorg? surf naar mantelzorgers.be

Bekijk hieronder de videoboodschap van Dr. Caroline Verlinde.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

EXTRA: zomerwebinars Dematerialisatie – Elektronisch voorschrijven en afleveren

Gezien de grote interesse en vele vragen, voorzien we 2 extra webinars rond dematerialisatie. Daarbij nemen we de relevante vragen en feedback uit de 2 vorige sessies mee. 

Wanneer::  

 • Dinsdag 29 juni 20u-21u
 • Donderdag 19augustus 12u-13u 
Waarom volgen?

De volledige dematerialisatie, zijnde de digitalisering van het proces van voorschrijven tot afleveren van het voorschrift, komt eraan! In dit webinar leggen we uit wat dematerialisatie is en wat het concreet voor jou als zorgverlener in de praktijk betekent.  ‘Waarom werd er gekozen voor 1 product per voorschrift?’ en ‘Wat is de VISI-Flag’? 

Vanaf 15/09/2021 wordt het mogelijk om ook zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift geneesmiddelen voor te schrijven door de voorschrijver en af te leveren in de apotheek (bij de apotheker kan een gedematerialiseerde aflevering al vanaf 01/06/2021). De patiënt heeft de vrije keuze om aan de voorschrijver een papieren bewijs van elektronisch voorschrift te vragen. 

Programma

Volgende zaken komen aan bod:

 • Wat is dematerialisatie?
 • Hoe kan ik gedematerialiseerd voorschrijven als arts
 • Hoe kan ik gedematerialiseerd afleveren als apotheker
 • Wat is de VISI-Flag (confidentialiteit)?
 • Wat betekent 1 product per voorschrift voor jou?

Voor wie? 

 • Deze opleiding rond dematerialisatie richt zich voornamelijk tot apothekers, huisartsen, specialisten, tandartsen en vroedvrouwen. Daarnaast staat ze ook open voor alle eerstelijns-professionals (en studenten) binnen de gezondheidszorg. 
 • Accreditatie is aangevraagd voor artsen en apothekers en een deelname-attest is achteraf beschikbaar.  

Derde nationale POWER TO CARE enquête

Werk je in de gezondheidszorg of welzijnssector?
 
Vul dan vóór 26 juni de #POWERTOCARE-enquête van Sciensano in, waarbij gepolst wordt naar jouw mentaal en fysiek welzijn en nood aan ondersteuning tijdens de COVID-19 crisis. Deel de enquête met collega’s, vrienden of familie!
 • Voor Vlaanderen is dit de zevende bevraging (de eerste vier hadden de naam de Zorgsamen barometer), voor Brussel en Wallonië is dit de derde bevraging.
 • Deze studie wordt elke 3 maanden georganiseerd. Dit maakt het mogelijk om de evolutie te meten doorheen de COVID-19 crisis.
 • Naast steeds terugkerende vragen zijn er tijdens elke bevraging ook nieuwe onderwerpen. Deze keer peilen ze onder meer naar de opinie over de versoepelingen die ingegaan zijn op 9 juni.