Save The Date – webinar: Sociaal werk en de vaccinatiecampagne

Sociale werkers op het terrein zitten met heel wat vragen over de vaccinatiecampagne. In dit webinar praten we je bij over de vaccinatiestrategie, jouw rol als sociaal werker, en de samenwerkingsmogelijkheden op het terrein.

Een gezamenlijk initiatief van VIVEL, SAM, het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede en VVSG.

Ben jij sociale werker? Blokkeer dinsdagnamiddag 27 april alvast in je agenda voor dit gratis webinar.

De acht effectiviteitsprincipes voor ‘Caring Technology’

8 leidende principes

Vanuit VIVEL onderschrijven we de acht effectiviteitsprincipes voor ‘Caring Technology’. Deze werden onlangs gelanceerd door het fonds Dr. Daniël De Coninck en de Koning Boudewijnstichting.

De acht effectiviteitsprincipes bieden een leidraad daar waar technologie wordt ingezet om de gezondheid, het welzijn en de levenskwaliteit van mensen in hun dagelijks leven te verbeteren.

Hieronder vind je alvast de 8 principes opgedeeld in 4 thema’s.

Bevorder humane technologie en burgergericht databeheer

  • Technologie ten dienste van de mens en de samenleving
  • Een geïntegreerd technologisch ecosysteem
  • Autonomie en geïnformeerde keuzes (true consent). 

Ondersteun maatschappelijke verankering

  • Eigenaarschap over eigen data
  • Technologiegeletterdheid, gezondheidscompetenties en participatie van alle burgers. 

Moedig participatieve governance aan

  •  Participatieve en adaptieve governance van het innovatiesysteem. 

Monitor op kwaliteit en systematische coherentie.

  • Kwaliteitsborging van het innovatieproces
  • Monitoren en bijsturen van de acties

In de ondersteuning van VIVEL, rond eGezondheid en eWelzijn, gaan we deze principes mee uitdragen.

Wil je meer te weten komen over deze acht effectiviteitsprincipes? Neem dan een kijkje op volgende webpagina of bekijk onderstaande animatiefilm.