Interview met Caroline Verlinde

Ondertussen zijn we bijna anderhalf jaar na de oprichting van VIVEL en een halfjaar na opstart van de zorgraden. En dus een ideaal moment om even stil te staan bij de belangrijkste realisaties.

In dit gesprek met dr. Caroline Verlinde, directeur van VIVEL, krijg je een blik op VIVEL, de digitalisering, de nieuwe leeromgeving, de eerstelijnszones en zorgraden. En hoe kan het ook anders, de invloed van de covid-19-pandemie op de toekomst.

Play Video

Advies rond prioritering mantelzorgers in de vaccinatiecampagne

De Covid-19-crisis is een zware beproeving voor ons allen en treft mantelzorgers bijzonder hard. Een recente studie van Lambotte et al. (2020) bevestigt dat de crisis de werk-zorg-leven balans van veel mantelzorgers drastisch verstoort en ze hierdoor veel druk en stress ervaren. 82.4% van de mantelzorgers rapporteren in de studie angstig te zijn dat hun naaste corona zal krijgen en 61% is angstig zelf besmet te worden.

VIVEL stelde vast dat mantelzorgers als doelgroep echter afwezig zijn in de vaccinatiecampagne, en kreeg daarom toestemming van het VAZG (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid) om hierover een advies uit te werken. We werkten hiervoor samen met de 6 erkende mantelzorgverenigingen en kregen input van enkele academici en medische experts.

Het advies luidde: “We vragen om mantelzorgers samen met de risicopatiënten met onderliggende gezondheidsproblemen te vaccineren, en meer specifiek de mantelzorger die behoort tot de gezinsbubbel of het knuffelcontact van de patiënt. We suggereren om deze persoon aan te duiden in samenspraak met de huisarts, die in de meeste gevallen best geplaatst is om deze persoon te identificeren.”

Na constructieve terugkoppeling met de bevoegde organen werd het advies niet weerhouden. De groep risicopatiënten met onderliggende gezondheidsproblemen is namelijk zeer groot (het komt neer op ca. 1.5 miljoen Belgen, waaronder 800.000 Vlamingen). Deze groep in aantal verdubbelen door een extra mantelzorger toe te voegen, betekent dat andere essentiële doelgroepen verder achteruit geschoven worden in de strategie. Daarnaast is het advies mogelijk in strijd met de antidiscriminatiewetgeving, meer bepaald op basis van de wettelijk beschermde criteria gezondheidstoestand en/of handicap.  

VIVEL betreurt uiteraard deze beslissing, maar brengt ook begrip op voor de moeilijke keuzes die deze vaccinatiecampagne met zich meebrengt

De eerste lijn uitgelegd

Wat is een eerstelijnszone? Wat is een zorgraad? 

Met de toegewezen en cruciale rol in de vaccinatiestrategie, kwamen ook deze vragen steeds meer onder de aandacht. Deze animatievideo legt je alvast de essentie uit. Delen? Graag!  

Play Video
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Covid-19 is een game changer voor eerste lijn

(c) Huisartsenkring Kinema

De eerste lijn is door de covid-crisis danig onder druk gezet. Ze werden gedwongen om zeer snel te schakelen.  En ze deden dit ook, met veel beperkingen maar met een ongelooflijke veerkracht.

De eerste lijn in ons land is blijvend veranderd, op vier punten:

  • De vele takken van de eerste lijn zijn dichter bij elkaar gekomen: samenwerking is nu de regel aan het worden.
  • De digitalisering is doorgebroken in het werk met patiënten en cliënten, en de interne digitalisering heeft op zijn beurt ook een extra boost gegeven aan de onderlinge samenwerking.
  • Dat alles doet de eerste lijn meer evolueren in de richting van Integrated Community Care, met netwerken van vrijwilligers, gezondheids- en welzijnsprofessionals, lokale openbare en particuliere diensten, buren en mantelzorgers die vertrekken van de wensen en de visie van de betrokkene.
  • De eerste lijn is ook veel vooruitziender geworden; hij legt stocks aan en heeft geleerd rekening te houden met onverwachte crisissen.

Dit blijkt uit een ruime bevraging bij 365 organisaties die in 2020 financiële steun kregen via versnelde procedures.  Het Fonds Dr. Daniël De Coninck (FDDC), beheerd door de Koning Boudewijnstichting (KBS), gaf meteen bij het begin van de gezondheidscrisis gevolg aan noodkreten uit de eerstelijnszorg.  Het stelde als hoofdfinancier middelen ter beschikking, waarna het bijval kreeg van heel wat grote en kleine schenkers, een zeer verheugende solidariteit.

Guy Tegenbos beschreef wat de voorlopers leerden in een overzichtelijk rapport. “De 365 organisaties die we bereikten, zijn niet de doorsnee, wel de voorlopers. Dit leert wat de voorlopers doen als ze een klein beetje meer ademruimte krijgen: samenwerking, slimme digitalisering, en vooruitziendheid en verbreding van het begrip zorg. De anderen zullen ongetwijfeld volgen.” 

Lees het volledige rapport op de website van de Koning Boudewijnstichting.