Webinar praktische uitwerking vaccinatiecentra

In samenwerking met VVSG, organiseerden we op 26 januari het webinar “Vaccinatiecentra: praktische tips voor de lokale organisatie vanuit jouw ELZ”. ELZ Demerland en ELZ Oostende-Bredene deelden enkele good practices en handige tips.

Je kan het webinar hier herbekijken (vimeo).

Wij bedanken de sprekers:

  • Katrien Verschueren – coördinator ELZ Demerland 
  • Peter holemans – Noodplanningscoördinator & Interventieambtenaar Aarschot
  • Marie Vandevivere – coördinator ELZ Oostende Bredene
  • Sarah Vandekerckhove – coördinator gezondheid Oostende

jobs

Wil jij je steentje bijdragen aan de grootste logistieke en medische operatie sinds de Tweede Wereldoorlog? Bekijk dan de vacatures van de zorgraden en eerstelijnszones. Zij staan samen met de lokale besturen in voor de de coördinatie van de lokale vaccinatiestrategie en zijn dringend op zoek naar verschillende functies, zoals Programmamanagers, Vaccinatiecentrumleiders, HR-managers, Populatiemanagers en Stafmedewerkers.

Interesse? 

Bekijk hieronder het overzicht en klik op de detaillink.

Of informeer bij je Eerstelijnszone via eerstelijnszone.be.

 

> Programmamanager

> Populatiemanager

> HR-manager

> Stafmedewerker

> Projectmedewerker 

Eerstelijnszones en zorgraden zetten alles op alles voor vaccinatiestrategie

Dat de zorgraden, met hun netwerk van zorg-, welzijnsactoren en lokale besturen, een belangrijk rol spelen in het beheersen van COVID-19 was al duidelijk. Maar nu de vaccinatiestrategie van de burger op gang komt, krijgen de zorgraden een coördinerende en cruciale rol, in nauw overleg met de lokale besturen.

Vaccinatiestrategie burger

Samen staan ze voor de opdracht om vaccinatiecentra op te richten en te managen, rekening houdend met Vlaamse richtlijnen en de lokale mogelijkheden.

Daar waar lokale besturen een belangrijke logistieke opdracht krijgen, zorgen zorgraden via hun netwerk voor de nodige medische en farmaceutische ondersteuning. Hiervoor doen zij een beroep op de zorgaanbieders uit de eerste lijn.

Daarnaast heeft de zorgraad de belangrijke opdracht om, samen met de logo’s, in te zetten op sensibilisering van de bevolking rond vaccinatie. Hierbij blijven ze specifiek aandacht hebben voor moeilijk te bereiken groepen en verenigen ze expertise en kennis om deze groepen aan te spreken en op maat informatie te geven omtrent vaccinatie.