Eénlijn wordt onderdeel van VIVEL

Het opleidingsaanbod en de opgebouwde expertise van éénlijn.be wordt ingebed in VIVEL.

VIVEL verbindt en versterkt de Eerste Lijn 

Vorming is een belangrijke kernopdracht van VIVEL. Het is een krachtig instrument om de eerste lijn te versterken en te verbinden. Daarom bouwt VIVEL zorgvuldig aan een duurzame en gebruiksvriendelijke leeromgeving: de VIVEL Academie.

Voortaan surf je naar vivelacademie.be

Alle informatie en het volledige opleidingsaanbod vind je binnenkort op vivelacademie.be: de webinars, de e-learningmodules en alle andere opleidingen en kennisdeling voor de eerstelijnsactoren.

eGezondheid in de leeromgeving

Ook het gebruik van de eGezondheidsdiensten is gecentraliseerd. Surf in de leeromgeving naar de categorie ‘eGezondheid’. Aanmelden is niet nodig, tenzij dat expliciet anders is aangegeven in de cursus.

Heb je vragen over het gebruik van onze leeromgeving? 

Vul dan het online invulformulier in.

Tot in onze VIVEL Academie!

Stopzetting vivelverbindt.be

De website vivelverbindt.bewordt vanaf 20 december 2020 definitief stopgezet en vervangen door een digitaal platform voor de zorgradenMedewerkers en bestuursleden van de zorgraden kunnen zo op een interactievere manier goede praktijken met elkaar delen. Ben je zelf lid van een zorgraad en heb je nog geen mail ontvangen met inloggegevens? Contacteer dan de medewerker van je zorgraad. Zij kunnen jouw naam via het digitaal platform doorgeven opdat ook jij hiervoor toegang ontvangt. 

Ben je geen lid van een zorgraad en wil je een goede praktijk voor eerstelijnsprofessionals met ons delen? Dan kan je dit mailen naar info@vivel.be  

Tot op het digitaal platform, 

Team VIVEL

Bedankt voor de zorg! – Kaartjes, stuur jij ook mee?

Ken je iemand in je omgeving die zorg draagt voor een ander, iemand die je graag een schouderklopje wil geven, wil steunen, wil bedanken voor zijn of haar werk? Maak jezelf en iemand anders blij door hem of haar te bedanken.  Laat hen weten dat je aan hen denkt, gebruik één van deze kaartjes of ontwerp zelf een kaartje via de zelfontwerp-functie.  

Op www.dezorgsamen.be vindt ieder die voor een ander zorgt getuigenissen, vuistregels om zorg te dragen voor zichzelf en voor collega’s. Net zoals inspirerende webinars en e-learning (de eerste helper).

Verspreid deze kaartjes verder naar jouw achterban, roep leidinggevenden op om kaartjes te versturen naar hun medewerkers… En stuur zelf een kaartje!

Bekendmakingsteksten voor communicatie kan je hier terugvinden.

 

 

 

De geluksdriehoek

Een gelukkig leven…Dat wensen we elkaar allemaal toe. Maar je ‘gelukkig voelen’ of ‘gelukkig zijn’: wat is dat precies? Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw verzamelde alle belangrijke wetenschappelijke kennis over geluk – Wat is het? Hoe kun je eraan werken? – in de geluksdriehoek.

Een uitgebreide wetenschappelijke literatuurstudie lag aan de basis van de geluksdriehoek. Zo verzamelde het Vlaams Instituut Gezond Leven de meest recente wetenschappelijke informatie over mentaal welbevinden. Een groep onafhankelijke academische experten gaf advies en feedback bij deze onderbouwing. Bij de visuele uitwerking van de geluksdriehoek stond de burger centraal. Daarom werden de driehoeken op verschillende momenten bij een groep van 177 burgers getest op begrijpelijkheid, bruikbaarheid en vormgeving. In dat panel zaten verschillende doelgroepen zoals jongeren, ouderen, volwassenen met en zonder kinderen en mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Tenslotte lichtte het Vlaams Instituut Gezond Leven in een laatste fase de nieuwe geluksdriehoek toe aan een ruime groep van stakeholders, met als doel draagvlak te creëren.

Wil je de geluksdriehoek beter leren kennen, dan kan je terecht op www.gezondleven.be/geluksdriehoek. Daar vind je een uitgebreide toelichting van de geluksdriehoek en kan je ook volgende materialen vinden:

  • Afbeeldingen
  • Animatie filmpje
  • Basistekst
  • PowerPoint Presentatie
  • Drukwerk: folder, kaartje, steekkaart, affiche geluksdriehoek, affiche geluks-, voedings- en bewegingsdriehoek (te bestellen of te downloaden)
  • E-learning

Op deze manier kan je de geluksdriehoek mee bekend maken.

Om aan de slag te gaan met hun geluk kunnen burgers terecht op www.geluksdriehoek.be. Op dit online platform vind je informatie over veertien thema’s: o.a. geluk, veerkracht, positiviteit, stress, burn-out, verlies, ouderschap, piekeren en angst. Om praktisch aan de slag te gaan met de thema’s zijn er eenvoudige oefeningen aan gekoppeld. En elk thema wordt uitgebreid behandeld met filmpjes en tips van gerenommeerde experts en getuigenissen van gewone Vlamingen en bv’s. Er is ook een geluksmaat. Dat is een test die die je meer vertelt over hoe het gesteld is met jouw geluk. Het dashboard houdt de resultaten voor je bij. Jongeren tussen 12 en 16 jaar kunnen terecht op www.noknok.be.

De website www.geluksdriehoek.be vervangt de huidige website www.fitinjehoofd.be. Fit in je Hoofd blijft nog enkele weken online. We willen graag vragen om verwijzingen naar Fit in je Hoofd aan te passen naar de geluksdriehoek en de website www.geluksdriehoek.be. Deze week zal een mailing gebeuren naar de personen die in het laatste jaar Fit in je Hoofd gebruikt hebben, met de melding dat de website offline zal gaan en met een handleiding hoe ze hun persoonlijke gegevens kunnen downloaden (bv hun dagboek).