VIVEL bouwt een digitaal netwerk

Digitaal communicatie-, leer- en deelplatform voor de zorgraden
– schrijf in voor één van de focusgroepen (derde week augustus)

De mening van de eerstelijnszones telt en daarom willen we graag samenwerken in de creatie van een digitaal platform.

Uit de kick-off dagen van het lerend netwerk in 2019, de bevraging in januari, de vele gesprekken en de ervaringen uit de eerste COVID-19 golf,… hebben we jullie vraag en nood aan efficiënt en snel communiceren, leren en delen met elkaar en met VIVEL gehoord. We zijn hiermee aan de slag gegaan en werken aan het aanbieden van één digitaal communicatie-, leer- en deelplatform voor de medewerkers en leden van de zorgraden.

In november willen we het communicatiedeel finaliseren; in december volgt het gedeelte voor leren- en delen. We bekijken in parallel ook de mogelijkheid om sneller een ‘light’ versie beschikbaar te maken, gegeven de start van de tweede COVID-19 golf.

Om het platform echt af te stemmen op jullie noden, willen we jullie – medewerkers en bestuursleden van de zorgraad – en toekomstige gebruikers van dit platform, betrekken bij de ontwikkeling ervan. Zo hebben we al enkele medewerkers, voorzitters en experten diepgaand geïnterviewd.

Ben je bereid om actief betrokken te worden in het uitwerken van jullie digitaal platform? Dan nodigen we jou uit om deel te nemen aan één van onze digitale focusgroepen. Bekijk goed tot welke groep je behoort alvorens in te schrijven, klik op de achterliggende link voor inschrijving en blokkeer alvast dit moment in je agenda. Door de dringende nood aan een digitaal platform, vinden de focusgroepen reeds de derde week van augustus plaats.

Let wel, per focusgroep, zijn er maximaal 8 deelnemers. Dus maximaal 1 persoon per zorgraad kan deelnemen aan een focusgroep naar keuze. Stem dus op voorhand af wie er zich inschrijft en wat de digitale communicatie-, leer- en deelnoden zijn van je zorgraad.

Na inschrijving ontvang je, enkele dagen later, een bevestiging met de Zoomlink.

De vier focusgroepen hebben dezelfde agenda. Ze hebben als doel diepgaander inzicht te verwerven hoe en met wie jullie vandaag communiceren, leren en delen enerzijds en anderzijds de belangrijkste communicatie- leer en deelnoden meer specifiek uit te werken.

Opdat medewerkers en voorzitters op bepaalde punten andere noden kennen, voorzien we ook elk één focusgroep exclusief voor hen.

We kijken ernaar uit om -samen met jullie- een nuttig en bruikbaar digitaal communicatie-, leer- en deelplatform voor de zorgraden te bouwen.

VIVEL zoekt een communicatiemedewerker

Begin 2019 startte VIVEL met de ondersteuning en de versterking van de eerste lijn in de gezondheids- en welzijnssector in Vlaanderen en Brussel. We hadden toen niet durven dromen dat we vandaag al zouden staan waar we nu staan. De fundamenten zijn gelegd en het is tijd om de volgende stappen te zetten.

Als netwerkorganisatie onderhoudt VIVEL contacten met diverse stakeholders uit zorg en welzijn en dit zowel binnen de eerste lijn als binnen de ziekenhuizen en gespecialiseerde instellingen. Ook met de diverse overheden staan de medewerkers in nauw contact.

Daarnaast kantelden de werking van eenlijn en het Vlaams Expertisecentrum Mantelzorg (VEM) in. Binnen eenlijn (www.eenlijn.be) worden opleidingen en vormingen gegeven voor professionals werkzaam binnen de eerste lijn. Het VEM staat in nauw contact met de 6 mantelzorgverenigingen en richt zich via de website www.mantelzorgers.be rechtstreeks tot de mantelzorgers.
Binnenkort breidt ons team flink uit. Dit betekent dat ook communicatie belangrijker wordt.

Je vindt er hier alles over.

Campagne #voorelkaar

Alleen samen kunnen we een tweede golf vermijden

Sinds de exitstrategie in België van start ging, waarbij de maatregelen beetje bij beetje versoepeld werden en we de cijfers weer zien stijgen, is het waakzaamheid geblazen. Want meer fysiek contact betekent ook een grotere kans op besmetting. In deze fase van de coronacrisis is dan ook een cruciale rol weggelegd voor contactopvolging. Door een goede opvolging kunnen we vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking. Vanaf 20 juli worden de Vlamingen hier nog eens aan herinnerd. Op dat moment gaat de nieuwe informatiecampagne van de Vlaamse overheid van start. Meer informatie over de campagne lees je in dit artikel.

Als zorg- of hulpverlener weet jij als geen ander hoe belangrijk het is een tweede golf te vermijden. Jij speelt een belangrijke rol in het benadrukken van het belang van contactopvolging bij de burgers. We willen jou dan ook vragen om hen te stimuleren om hieraan mee te werken, #voorelkaar!

Mogen we jullie vragen deze campagne mee te ondersteunen en het materiaal hierover te gebruiken en te verspreiden binnen jullie organisatie (websites, nieuwsbrieven, consultatieruimtes,…)?

Een A3 fiche, online banners en radiospots kan je terugvinden op https://www.zorg-en-gezondheid.be/campagne-contactopvolging-bij-covid-19.

Openstaande vacatures zorgraden

Op 1 juli 2020 werden de zorgraden officieel erkend. Heel wat medewerkers zetten de stap naar de nieuwe structuren om samen verder te bouwen aan een sterke eerste lijn.
Een aantal zorgraden zijn nog op zoek naar nieuwe medewerkers. VIVEL wil hen de kans geven om hun vacatures hieronder bekend te maken.

Eerstelijnzone Antwerpen Centrum nog tot 27/07/2020 – 1 vacature als communicatiemedewerker

Eerstelijnszone Kortrijk  nog tot 10/08/2020 – 1 vacature als stafmedewerker

Eerstelijnszone Roeselare nog tot 31/07/2020- 1 vacature als stafmedewerker

Eerstelijnszone Schelde en Leie nog tot 15/08/2020 – 1 vacature als administratief medewerker

Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen nog tot 31/07/2020 – 2 vacatures: coördinator en stafmedewerker

Heb je als zorgraad nog een openstaande vacature en staat deze niet in de lijst? Laat het ons weten en neem contact via info@vivel.be.

Zorgraden krijgen een belangrijke rol bij de heropflakkering COVID-19

Lokaal beheersen van de pandemie

Tijdens de eerste golf van COVID-19 hebben heel wat eerstelijnszones een belangrijke rol gespeeld. Door de samenstelling van de zorgraden zijn deze bij uitstek de bruggenbouwers binnen de eerste lijn, alsook met de tweede- en derdelijnsactoren.

Ook nu worden de zorgraden aangesproken om een rol op te nemen bij een mogelijke heropflakkering van COVID-19. In het Besluit van  de Vlaamse regering tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden in het kader van de bestrijding van de COVID-19 pandemie van 26 juni 2020 geeft de Vlaamse regering drie opdrachten aan de zorgraden: het  lokaal beheersen van uitbraken, solidariseren en sensibiliseren. Hiervoor dienen de zorgraden samen te werken en afspraken te maken binnen de geografische afbakening van een regionale zorgzone. Van zodra een samenwerkingsovereenkomst is opgemaakt, ontvangen de zorgraden een budget van 15.525 euro per zorgraad om deze opdrachten te kunnen uitvoeren.

Op de website van het agentschap Zorg en gezondheid kunnen de zorgraden een actuele leidraad, een model van samenwerkingsovereenkomst en een powerpoint presentatie terugvinden. De link vind je hier.

Ook VIVEL kan aangesproken worden door de zorgraden. De medewerkers van VIVEL staan waar nodig ter beschikking om een voorbereidende vergadering mee te volgen. Later zullen intervisies georganiseerd worden om informatie met elkaar te kunnen delen.

VIVEL zoekt 4 bijkomende stafmedewerkers

Begin 2019 startte VIVEL met de ondersteuning en de versterking van de eerste lijn in de gezondheids- en welzijnssector in Vlaanderen en Brussel. We hadden toen niet durven dromen dat we vandaag al zouden staan waar we nu staan. De fundamenten zijn gelegd en het is tijd om de volgende stappen te zetten.

Daarom zijn we op zoek naar vier nieuwe collega’s, met ervaring in een of meerdere domeinen: mantelzorg, buurtgerichte zorg, digitalisering in de zorg, data- en populatiemanagement, veranderingsprocessen, participatietechnieken of opleiding en vorming.

Meer informatie kan je hier terugvinden.