VIVEL bouwt een digitaal netwerk

Digitaal communicatie-, leer- en deelplatform voor de zorgraden
– schrijf in voor één van de focusgroepen (derde week augustus)

Digitaal platform: noodzaak voor zorgraden

Een digitaal communicatie-, leer- en deelplatform, dat is waar de zorgraden nood aan hebben. Een eigen kanaal om snel en efficiënt te communiceren en informatie met elkaar en met VIVEL te kunnen delen. Om samen aan bestanden te werken, van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen. 

Dit alles blijkt uit de kick-of dagen van het lerend netwerk (2019), de bevraging die VIVEL deed in januari van dit jaar, en vooral uit de vele gesprekken die we regelmatig met jullie voeren. Dankzij die veelvuldige contacten hebben we gemerkt dat door de coronacrisis deze nood nog acuter is geworden.

Eerst communicatie, dan leren en delen

VIVEL bouwt dit platform in fases. De eerste fase omvat het communicatiedeel. De vraag vanuit de zorgraden is hoog. Mede omwille van de coronacrisis moet de communicatie snel en adequaat gebeuren. We begrijpen dat jullie willen overleggen, vragen kunnen stellen en ervaringen uitwisselen met collega’s. En ook snel antwoorden van VIVEL verwachten.

Lancering eind augustus

De lancering van het communicatieplatform was voorzien in november maar juist omdat de nood zo groot is, werkt VIVEL nu hard om jullie dit luik tegen eind augustus al ter beschikking te kunnen stellen. Daarna volgt het deel voor leren- en delen..

Focusgroepen met de zorgraden

Dit digitaal platform wordt het werkinstrument van de zorgraden. Jullie mening over de invulling ervan is dus cruciaal. Daarom staan er in de derde week van augustus focusgroepen op de agenda. We moedigen jullie aan om hier actief aan deel te nemen. Tijdens deze focusgroep kan je je eigen inbreng en feedback op onze voorstellen geven. Zo creëren we samen een platform op maat van jullie noden.

Voorstelling verschillende platformen – inbreng van de zorgraden

VIVEL selecteerde al enkele platformen en stelt deze graag aan jullie voor tijdens de focusgroep. 

En we luisteren dus heel graag naar jullie voorstellen, bezorgdheden, ideeën, ervaringen … in het kader van dit platform. 

Zo willen we een diepgaander inzicht krijgen over hoe en met wie jullie vandaag communiceren, leren en delen. Aan de hand daarvan kunnen we de belangrijkste communicatie- leer en deelnoden specifiek uitwerken.

Neem deel aan een focusgroep

We begrijpen dat medewerkers en voorzitters op bepaalde punten andere noden kennen. Daarom voorzien we telkens één focusgroep exclusief voor hen maar evengoed hebben we twee gemengde sessies voorzien. Zo kan je het moment kiezen dat jou het beste past. 

Het aantal deelnemers is beperkt, per focusgroep minimaal 4 en maximaal 8 personen. Snel inschrijven is dus de boodschap! Na inschrijving ontvang je een Zoomlink voor de sessie van jouw keuze.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op als je hier nog vragen over hebt. We beantwoorden ze graag!

VIVEL zoekt een communicatiemedewerker

Deze vacature is afgesloten.

Begin 2019 startte VIVEL met de ondersteuning en de versterking van de eerste lijn in de gezondheids- en welzijnssector in Vlaanderen en Brussel. We hadden toen niet durven dromen dat we vandaag al zouden staan waar we nu staan. De fundamenten zijn gelegd en het is tijd om de volgende stappen te zetten.

Als netwerkorganisatie onderhoudt VIVEL contacten met diverse stakeholders uit zorg en welzijn en dit zowel binnen de eerste lijn als binnen de ziekenhuizen en gespecialiseerde instellingen. Ook met de diverse overheden staan de medewerkers in nauw contact.

Daarnaast kantelden de werking van eenlijn en het Vlaams Expertisecentrum Mantelzorg (VEM) in. Binnen eenlijn (www.eenlijn.be) worden opleidingen en vormingen gegeven voor professionals werkzaam binnen de eerste lijn. Het VEM staat in nauw contact met de 6 mantelzorgverenigingen en richt zich via de website www.mantelzorgers.be rechtstreeks tot de mantelzorgers.
Binnenkort breidt ons team flink uit. Dit betekent dat ook communicatie belangrijker wordt.

Je vindt er hier alles over.

Campagne #voorelkaar

Alleen samen kunnen we een tweede golf vermijden

Sinds de exitstrategie in België van start ging, waarbij de maatregelen beetje bij beetje versoepeld werden en we de cijfers weer zien stijgen, is het waakzaamheid geblazen. Want meer fysiek contact betekent ook een grotere kans op besmetting. In deze fase van de coronacrisis is dan ook een cruciale rol weggelegd voor contactopvolging. Door een goede opvolging kunnen we vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking. Vanaf 20 juli worden de Vlamingen hier nog eens aan herinnerd. Op dat moment gaat de nieuwe informatiecampagne van de Vlaamse overheid van start. Meer informatie over de campagne lees je in dit artikel.

Als zorg- of hulpverlener weet jij als geen ander hoe belangrijk het is een tweede golf te vermijden. Jij speelt een belangrijke rol in het benadrukken van het belang van contactopvolging bij de burgers. We willen jou dan ook vragen om hen te stimuleren om hieraan mee te werken, #voorelkaar!

Mogen we jullie vragen deze campagne mee te ondersteunen en het materiaal hierover te gebruiken en te verspreiden binnen jullie organisatie (websites, nieuwsbrieven, consultatieruimtes,…)?

Een A3 fiche, online banners en radiospots kan je terugvinden op https://www.zorg-en-gezondheid.be/campagne-contactopvolging-bij-covid-19.

Openstaande vacatures zorgraden

Op 1 juli 2020 werden de zorgraden officieel erkend. Heel wat medewerkers zetten de stap naar de nieuwe structuren om samen verder te bouwen aan een sterke eerste lijn.
Een aantal zorgraden zijn nog op zoek naar nieuwe medewerkers. VIVEL wil hen de kans geven om hun vacatures hieronder bekend te maken.

Eerstelijnzone Antwerpen Centrum nog tot 27/07/2020 – 1 vacature als communicatiemedewerker

Eerstelijnszone Kortrijk  nog tot 10/08/2020 – 1 vacature als stafmedewerker

Eerstelijnszone Roeselare nog tot 31/07/2020- 1 vacature als stafmedewerker

Eerstelijnszone Schelde en Leie nog tot 15/08/2020 – 1 vacature als administratief medewerker

Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen nog tot 31/07/2020 – 2 vacatures: coördinator en stafmedewerker

Heb je als zorgraad nog een openstaande vacature en staat deze niet in de lijst? Laat het ons weten en neem contact via info@vivel.be.

Zorgraden krijgen een belangrijke rol bij de heropflakkering COVID-19

Lokaal beheersen van de pandemie

Tijdens de eerste golf van COVID-19 hebben heel wat eerstelijnszones een belangrijke rol gespeeld. Door de samenstelling van de zorgraden zijn deze bij uitstek de bruggenbouwers binnen de eerste lijn, alsook met de tweede- en derdelijnsactoren.

Ook nu worden de zorgraden aangesproken om een rol op te nemen bij een mogelijke heropflakkering van COVID-19. In het Besluit van  de Vlaamse regering tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden in het kader van de bestrijding van de COVID-19 pandemie van 26 juni 2020 geeft de Vlaamse regering drie opdrachten aan de zorgraden: het  lokaal beheersen van uitbraken, solidariseren en sensibiliseren. Hiervoor dienen de zorgraden samen te werken en afspraken te maken binnen de geografische afbakening van een regionale zorgzone. Van zodra een samenwerkingsovereenkomst is opgemaakt, ontvangen de zorgraden een budget van 15.525 euro per zorgraad om deze opdrachten te kunnen uitvoeren.

Op de website van het agentschap Zorg en gezondheid kunnen de zorgraden een actuele leidraad, een model van samenwerkingsovereenkomst en een powerpoint presentatie terugvinden. De link vind je hier.

Ook VIVEL kan aangesproken worden door de zorgraden. De medewerkers van VIVEL staan waar nodig ter beschikking om een voorbereidende vergadering mee te volgen. Later zullen intervisies georganiseerd worden om informatie met elkaar te kunnen delen.

VIVEL zoekt 4 bijkomende stafmedewerkers

Deze vacatures zijn afgesloten.

Begin 2019 startte VIVEL met de ondersteuning en de versterking van de eerste lijn in de gezondheids- en welzijnssector in Vlaanderen en Brussel. We hadden toen niet durven dromen dat we vandaag al zouden staan waar we nu staan. De fundamenten zijn gelegd en het is tijd om de volgende stappen te zetten.

Daarom zijn we op zoek naar vier nieuwe collega’s, met ervaring in een of meerdere domeinen: mantelzorg, buurtgerichte zorg, digitalisering in de zorg, data- en populatiemanagement, veranderingsprocessen, participatietechnieken of opleiding en vorming.

Meer informatie kan je hier terugvinden.