Skip to content

VIVEL

Kick-off

Op 19 en 25 november organiseerde VIVEL haar eerste netwerkevent.

Gedurende deze kick-off dag wilden wij de medewerkers en leden van de zorgraad op de hoogte brengen over wat VIVEL is en wat VIVEL  kan betekenen. We informeerden over het dashboard voor de eerstelijnszones en de Vlaamse sociale kaart. We gingen aan de slag gedurende interactieve supervisies rond relevante thema’s zoals beleidsplanning, eigen leiderschap, organisatie netwerken en PZON centraal.
Als klap op de vuurpijl opende de nieuwe Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke de dag.

Hieronder kan je alle presentaties van het plenair gedeelte en de supervisies bekijken. De verslagen van de supervisies werden eveneens aangevuld. Verder kan je de interviews met elke spreker/begeleider terugvinden.

Dankzij het interactieve opzet kreeg VIVEL ook een aantal vragen en suggesties waar we mee aan de slag gaan. Kijk zeker ook eens onder de FAQ’s.

Plenair gedeelte

Minister Wouter Beke

Vlaamse Regering, Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Wouter Beke werd geboren op 9 augustus 1974 in Lommel. Hij is getrouwd met Leen en vader van Warre, Mine en Nette. Ze wonen met hun gezin in Leopoldsburg.

Wouter studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de KULeuven, en behaalde er later ook zijn doctoraat in de Sociale Wetenschappen. Daarnaast behaalde hij ook een gespecialiseerde licentie in het sociaal recht aan de Vrije Universiteit Brussel.

In 2004 zette hij zijn eerste stappen binnen de actieve politiek en werd schepen in Leopoldsburg, om er in 2012 de burgemeesterssjerp op te nemen. Van 2004 tot 2014 zetelde hij in de Senaat om nadien lid te worden van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

in 2008 werd Wouter een eerste keer interimvoorzitter van CD&V. In juni 2010 werd hij opnieuw interimvoorzitter om in december 2010 door de partijleden verkozen te worden tot algemeen voorzitter. Hij bleef aan het roer van de partij tot 2 oktober 2019. In juli 2019 werd hij minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking.

Sinds 2 oktober is Wouter Beke minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding in de Vlaamse regering.

Voorstelling VIVEL-Dr. Caroline Verlinde

VIVEL vzw, Directeur

Caroline Verlinde was na haar opleiding tot huisarts in Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk, 10 jaar actief als huisarts in Brussel. In die periode was ze tevens arts in consultatiebureaus en het prenataal steunpunt van Kind en Gezin, deed ze veldonderzoek naar de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg en werd ze aangesteld als gezondheidscoördinator voor de Vlaamse Gemeenschap in Brussel.

Toen dat uitmondde in de oprichting van het Huis voor Gezondheid vzw werd ze daar directeur. Ze stond er aan de wieg van verschillende innovatieve projecten die de kwaliteit, toegankelijkheid en samenwerking in de Nederlandstalige zorg in Brussel bevorderen. In 2014 werd ze adjunct-kabinetschef zorg bij de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ze volgde er onder andere de (hervorming van) de eerstelijn, de zorg voor chronisch zieken, preventie, de ziekenhuissector en digitalisering in de zorg op.

Sinds september 2019 is ze directeur van het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn.

Zorgatlas 2.0 - Koenraad Jacob

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Beleidsinformatie en Zorgberoepen, Afdelingshoofd 

Koenraad Jacob is afdelingshoofd van de afdeling Informatie en Zorgberoepen bij het agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse Overheid. Hij is een senior data strategist met ervaring in statistiek, business intelligence en machine learning.  

Hij wil van het agentschap een data gedreven organisatie maken met kwaliteitsvolle data en transparantie naar de buitenwereld toe. De “Zorgatlas” is een onderdeel van deze data gedreven organisatie en heeft als doel om data op een transparante en efficiënte manier voor te stellen aan burgers, zorgverleners, voorzieningen en beleidsmakers om onderbouwde beslissingen te nemen.

De Sociale Kaart - Bart Lemmens

Vlaamse Overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
IT-manager

Bart werkt sinds lang voor het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Als IT-manager dient hij er voor te zorgen dat de medewerkers over de nodige tools beschikken om hun werk gedigitaliseerd en geautomatiseerd te kunnen uitvoeren. Daarnaast dient hij te zorgen voor een goede gegevensdeling (met andere agentschappen of overheden en met burgers en ondernemingen). Het “only once”-principe is daarbij zijn leidraad. De inkanteling van de sociale kaart in de Vlaamse overheid bood mogelijkheden om meer gebruik te maken van authentieke bronnen. Om zo de administratieve lasten te verlagen en de kwaliteit te verhogen. De zorgaanbieders moeten maximaal de kans krijgen om hun eigen gegevens op de meest eenvoudige wijze te beheren. Specifiek naar de zorgverstrekkers toe, hebben de zorgraden een voorname sensibiliserende rol.

Supervisie

Het Beleidsplan - Ruth Raes

Ruth Raes is geïntrigeerd door de vraag waarom mensen en organisaties doen wat ze doen.

Als coördinator van het Netwerk Levenseinde – palliatieve thuiszorg Zuid-Oost-Vlaanderen – experimenteert ze samen met haar team met zelfsturing en werkplekleren. In haar deeltijdse zelfstandige praktijk als professioneel coach en consultant focust ze vooral op vraagstukken rond (zelf)leiderschap en groepsdynamiek in samenwerking. Vanuit een fascinatie voor het werken in complexiteit, voelt ze zich op haar gemak in het begeleiden van complexe veranderingsprocessen. Dat doet ze ook in haar rol als transitiecoach bij de reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen.

De stijl van Ruth is confronterend-spiegelend, met als doel awareness te verhogen zodat mensen en organisaties de hefboom vinden tot zelfreflectie. Op die manier wordt ze uitlokker van leerprocessen en ondersteunt ze vervolgens processen van duurzame verandering.

De PZON centraal - Marleen Dethier

Marleen Dethier is apotheker van opleiding, en is na jarenlange ervaring op het werkveld en in de beroepsvereniging actief als transitiecoach van de eerstelijnszones, in de regio Limburg en de Kempen.  

Tijdens deze opdracht werden de zones geografisch afgebakend, partners samengebracht en met afgevaardigden gewerkt rond missie, visie en waarden. Na aftoetsing aan de brede achterban werd hieruit ook een voorlopige zorgraad samengesteld en stappen gezet in het opmaken van de statuten en beleidsplan van de eerstelijnszones. 

Zij was ook betrokken bij de begeleiding rond de governance en het beleidsplan van VIVEL. Vanaf december start ze als transitiecoach voor de regionale zorgzones.

Persoonlijk leiderschap -
Grieke Forceville

Grieke Forceville (°1975) is gebeten door al wat organisaties drijft en remt. Ze gaat graag aan de slag met teams en management om hen en hun organisaties vooruit te helpen in tijden van sterke verandering. Ze put hiervoor uit diverse ervaringen en opleidingen zoals het procesgericht leiderschap en de innovatieve arbeidsorganisatie. Grieke was werkzaam in diverse managementfuncties in de sectoren zorg en welzijn.  Vooraleer ze in haar huidige functie aan de slag ging als consultant bij Hefboom vzw (begin 2017) was ze adviseur geestelijke gezondheid op het kabinet van Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid. Op dit moment begeleidt ze diverse zorg- en welzijnsorganisaties bij transitieprocessen. Zo is ze onder meer transitiecoach voor de eerstelijnshervorming in Brussel en ondersteunt ze teams bij de transitie naar meer collectief leiderschap en zelfsturing.  

Verbinden van je organisatienetwerk -
Stef Steyaert

Levuur cvba, dealing with complexity

Stef Steyaert is bezeten door participatie en stakeholdermanagement. Toen hij in 1992 startte aan de Stichting Technologie Vlaanderen van de SERV maakt hij daar kennis met de stroming ‘Participative Technology Assessment’. 8 jaar later, na een omweg via KBC Bank zal hij van bij de start deel uitmaken van het Vlaamse Technology Assessment instituut, verbonden aan het Vlaams Parlement waar hij verantwoordelijk werd voor alle participatieve processen. In 2008 richtte hij zijn eigen bedrijfje Participant op en werd daarmee het eerste bedrijf in Vlaanderen dat zich resoluut als ‘participatiebedrijf’ op de markt zette. Drie jaar later volgde de oprichting van Levuur.

Door de inmiddels meer dan 200 participatieve en stakeholdermanagement trajecten, kleine en grote, die Stef reeds begeleidde, beschikt hij over een unieke theoretische en praktische kennis op het vlak van participatie en stakeholdermanagement. Door de vele inhoudelijke domeinen waarbinnen dat gebeurde, is hij in staat om te werken rond heel veel verschillende thema’s binnen diverse contexten. De laatste jaren plooide Stef Steyaert zich meer en meer terug op het begeleiden van complexe veranderingsprocessen in samenlevingen of organisaties. Sinds juli 2017 is hij programmamanager voor de reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen.

Resultaten poll

Op de Kick-Off werd de tool ‘Slido’ aangeboden. Via deze interactieve werkvorm kregen we heel wat feedback en vragen. De vragen werden opgenomen onder de FAQ. Hieronder vinden jullie de resultaten van de slido terug.