Skip to content

Rollen in de COVID-19-teams van de zorgraad

Binnen elke zorgraad worden verschillende COVID-19-teams samengesteld. Het COVID-19-team onderneemt initiatieven om uitbraken snel en efficiënt te beheersen en te analyseren, en het adviseert het lokale bestuur. De volledige beschrijving van de rollen en verantwoordelijkheden van het COVID-19-team vind je op pagina 6 van de leidraad van het Agentschap. 

Elk COVID-19-team heeft een teamleider en medische expertenBinnen de medische experten werd een medische SPOC (=Single Point Of Contact) aangeduid.  

Het overzicht van deze medische spocs en teamleiders vind je hier in een beveiligd Excel-bestand. De noodplanningscoördinator heeft het wachtwoord gekregen. Een lokaal bestuur kan het wachtwoord vragen via eerstelijn@vlaanderen.be.

Webinar ‘Opleiding medische SPOC en teamleider’

Op 13 augustus 2020 organiseerden Domus Medica, VIVEL en het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde (ACHG) in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid- een opleiding voor de functies medische SPOC en teamleider van het COVID-19 team van de zorgraden. 

(Her)bekijk deze webinar op onze pagina activiteiten. 

Teamleider 

Het COVID-19team wordt aangestuurd door de teamleider. De teamleider is de contactpersoon voor het team IZ, de lokale besturende federale gezondheidsinspecteurs en gouverneurs. Hij of zij coördineert, samen met de medische SPOC, de uitbraakpreventie en garandeert de noodzakelijke permanentie.  

Het regionaal aanspreekpunt kan een deel van de taken van de teamleider overnemen. 

Informatie-uitwisseling teamleider – centrale team Infectieziekten 

Lokale besturen die de besmettingen in hun gemeente zien stijgen, richten zich tot de medische expert en het COVID-19-team voor informatie over de besmettingen, en advies voor maatregelen zoals gerichte sensibilisatie, bronopsporing, ondersteuning van kwetsbare patiënten in quarantaine …   

Tegelijkertijd is er het centrale team Infectieziekten van Zorg en Gezondheid dat, vaak nadat een tweede alert-indicator op gemeenteniveau afgaat, ook uitbraken analyseert, naar de bron zoekt, en zich beraadt over eventuele maatregelen.    

Idealiter werken beide instanties samen, stemmen zij alle acties onderling af en houden zij elkaar op de hoogte van de situatie. Het uitbraakvolgsysteem is opgebouwd rond een eenvoudig logboek dat de COVID-19-teamleider toelaat om snel te rapporteren over de laatste stand van zaken naar lokale besturen, de provincie, federale gezondheidsinspecteur, de verantwoordelijke van team Infectieziekten. 

Huisbezoeken – introductiepakket

Heel wat lokale besturen hebben in overleg met het Covid-19 team beslist om een pool van huisbezoekers op te richten. Deze huisbezoekers worden ingezet om personen die extra ondersteuning nodig hebben op te zoeken, contacten in kaart te brengen en aan bronopsporing te doen. Indien nodig helpen de huisbezoekers ook met de organisatie van zorg- en hulpverlening.

Om de huisbezoeken te organiseren en vlot te laten verlopen werd een introductiepakket ontwikkeld voor de huisbezoekers. Dit kan hieronder gedownload worden.

Als ondersteuning voor de teamleiders worden regelmatig webinars georganiseerd. Deze worden gepubliceerd op de activiteitenpagina.

Medische SPOC  

De medische SPOC in het COVID-19-team van de zorgraad heeft toegang tot de individuele patiëntgegevens. Door die informatie kan de medische expert, samen met de teamleider en het COVID-19team, acties inplannen om de infecties in de eerstelijnszone in te dijken. Het spreekt voor zich dat deze gevoelige gegevens onderhevig zijn aan het beroepsgeheim.  

De medische expert kan de patiëntgegevens delen met andere zorgprofessionals met een medisch beroepsgeheim, zoals de psycholoog, de maatschappelijk werker of medische profielen vanuit het lokale bestuur. De medische expert mag deze gegevens niet structureel delen met bijv. een burgemeester. 

Klik hier meer voor info over de medische expert. 

Medische SPOCs kunnen bij Domus Medica terecht met hun vragen via corona@domusmedica.be. 

Opleidingen voor de medische SPOCS worden opgenomen op de activiteitenpagina.

Regionale aanspreekpunten

Het regionale aanspreekpunt is bedoeld als een aanspreekpersoon, iemand die een coördinerende rol opneemt. 

Maar een aantal aanspreekpunten zijn momenteel eerder virtueel: een gezamenlijk beheerde mailbox en een oproepnummer met een keuzemenu dat de beller rechtstreeks in contact brengt met de Eerstelijnszone die hij nodig heeft. 

Zorg en Gezondheid aanvaardt deze oplossing zolang elk van de onderliggende zorgraden aan de vooropgestelde permanentievereisten voldoet (7/7 van 8u tot 20u).