Skip to content

VIVEL

Activiteiten

Op www.vivelverbindt.be kunnen jullie goede praktijken in het kader van Corona delen.

Alle informatie rond de Kick-off dagen van het lerend netwerk van 19 november en 25 november 2019 vind je terug onder ‘Kick-off‘.

Webinar Kwetsbare groepen detecteren en bereiken in crisistijd

Mensen in kwetsbaarheid detecteren en bereiken: het vormt altijd een hele uitdaging, en in het bijzonder tijdens deze coronacrisis. Nog meer in de komende maanden, waarin een getrapte exit-strategie met wisselende boodschappen het niet altijd eenvoudiger maakt. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Onafhankelijk Leven hebben de handen in elkaar geslagen om de aandacht op deze doelgroep te vestigen. Ze kregen daarbij al snel de medewerking van diverse organisaties die actief zijn in de eerste lijn.
Aan de hand van een webinar wilden ze zo concreet en praktisch mogelijk aan de slag gaan met dit thema: Wat zijn goede praktijken? Wat zijn aandachtspunten? Welke tips kunnen ze meegeven? Welke organisaties kunnen lokaal ondersteunen?…

De webinar werd opgenomen. De link naar de opname vind je hier terug.

De presentaties van de webinar kan je hier downloaden

Webinar Hoe werk je als apotheker vlot verder wanneer eHealth uitvalt?

Hoe werk je vlot verder wanneer eHealth uitvalt? Op die vraag krijg je tijdens de webinar een duidelijk antwoord.
We tonen hoe je alsnog vlot verder kan werken met recip-e, MyCareNet, Vitalink en GFD.
We geven heel wat handige tips & tricks.

Doelgroep: apothekers

Webinar
Wil je snel weten wat een webinar precies inhoudt en wat de vereisten zijn om deel te nemen? Klik dan hier voor een kort filmpje.

E-learning en webinar - Elektronisch voorschrijven

Sinds 1 januari 2020 is het elektronisch voorschrijven verplicht. Wil jij nog meer te weten komen over wat elektronisch voorschrijven via Recip-e precies inhoudt, wie Recip-e kan gebruiken, wil je graag een duidelijk overzicht van wat er nu nieuw is aan de regelgeving en wat de impact is voor de praktijk? Bovendien komt ook de regelgeving omtrent het elektronisch voorschrift met behulp van oefeningen uitgebreid aan bod.

Wil jij graag al deze informatie rond elektronisch voorschrijven op een duidelijke en eenvoudige manier verzamelen? Dan kan je kiezen tussen e-learning of een webinar. 

 E-learning

E-learning is een digitale leermethode op een moment dat je zelf kiest. Deze e-learning duurt een half uurtje. Een laptop/computer met goede internetverbinding en geluid volstaat om te kunnen deelnemen. U hoeft zich dus niet te verplaatsen.

 Attest van deelname voor elke zorgverlener is voorzien aan het einde van e-learning.
Accreditatie is voorzien als je deze e-learning volgt via een erkend leerplatform (Medicampus Domus Medica, Meduca KAVA, IPSA), voor artsen (0.5 punt ethiek en economie) en apothekers (1 punt domein C).

Webinar
Wil je snel weten wat een webinar precies inhoudt en wat de vereisten zijn om deel te nemen? Klik dan hier voor een kort filmpje.

Accreditatie is voorzien voor artsen (1 punt ethiek en economie) en in aanvraag voor apothekers (1 punt domein C).

Deze e-learning en webinar richt zich naar volgende eerstelijnszorgverstrekkers:

  • Huisartsen
  • Tandartsen
  • Vroedvrouwen
  • Apothekers

Ook arts-specialisten kunnen deze opleiding volgen.

Webinar

Kan de patiënt echt zijn hele medisch en farmaceutisch dossier inkijken?

Mijngezondheid.belgië.be is een online gezondheidsportaal, ook wel “Personal Health Viewer” genoemd. In de applicatie “MyHealthViewer” kan elke burger zijn gezondheidszorggegevens bekijken en bewerken. Via de centrale toegangspoort  krijgt de burger zicht op verschillende persoonlijke gegevens over zijn gezondheid en over gezondheid in het algemeen.

Als professional binnen zorg en welzijn heb je er alle baat bij om hiervan goed op de hoogte te zijn. Je kan jouw patiënt eventueel begeleiden, antwoorden bij vragen en je weet ook welke gegevens al dan niet zichtbaar zijn.

Een webinar is een online opleiding. Een laptop/computer met goede internetverbinding en geluid volstaan om te kunnen deelnemen. U hoeft zich dus niet te verplaatsen.

Deze opleiding richt zich naar alle professionals binnen zorg en welzijn die graag meer willen weten over platformen waar patiënten hun (medische) gegevens kunnen raadplegen.

VIVEL

Een vraag of een goed idee?