Skip to content

Activiteiten

EXTRA zomerwebinars ‘Dematerialisatie - Elektronisch voorschrijven en afleveren'

EXTRA – EXTRA – EXTRA

Gezien de grote interesse en vele vragen, voorzien we 2 extra webinars rond dematerialisatie. Daarbij nemen we de relevante vragen en feedback uit de 2 vorige sessies mee. Deze vinden plaats op:  

 • Dinsdag 29 juni 20u-21u
 • Donderdag 19augustus 12u-13u 

 

VIVEL organiseert i.s.m. Recip-e 2 webinars rond de volledige dematerialisatie, zijnde de digitalisering van het proces van voorschrijven tot afleveren van het voorschrift. In dit webinar leggen we uit wat dematerialisatie is en wat het concreet voor jou als zorgverlener in de praktijk betekent.  ‘Waarom werd er gekozen voor 1 product per voorschrift?’ en ‘Wat is de VISI-Flag’? 

Vanaf 15/09/2021 wordt het mogelijk om ook zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift geneesmiddelen voor te schrijven door de voorschrijver en af te leveren in de apotheek (bij de apotheker kan een gedematerialiseerde aflevering al vanaf 01/06/2021). De patiënt heeft de vrije keuze om aan de voorschrijver een papieren bewijs van elektronisch voorschrift te vragen. 

Programma

 • Wat is dematerialisatie?
 • Hoe kan ik gedematerialiseerd voorschrijven als arts
 • Hoe kan ik gedematerialiseerd afleveren als apotheker
 • Wat is de VISI-Flag (confidentialiteit)?
 • Wat betekent 1 product per voorschrift voor jou?

Voor wie?

 • Deze opleiding rond dematerialisatie richt zich voornamelijk tot apothekers, huisartsen, specialisten, tandartsen en vroedvrouwen. Daarnaast staat ze ook open voor alle eerstelijns-professionals (en studenten) binnen de gezondheidszorg. 
 • Accreditatie is aangevraagd voor artsen en apothekers en een deelname-attest is achteraf beschikbaar.  

Webinar: ‘Het eHealth-certificaat en de eHealthBox: alle tips en tricks’ - 25 mei

VIVEL organiseert een webinar rond het gebruik van de eHealthBox en de aanvraag en installatie van het eHealth-certificaat.

Programma

Volgende zaken komen aan bod:

 • Wat is een eHealth-certificaat?
 • Waarvoor dient het eHealth-certificaat?
 • Live demo van een aanvraag.
 • Wat zijn de meest voorkomende problemen en wat kun je eraan doen?
 • Hoe gebruik je de eHealthBox?

Voor wie?

Deze opleiding richt zich naar alle eerstelijns-professionals (en studenten) binnen de gezondheidszorg die graag meer willen weten over eHealth-certificaten en de eHealthBox.

Accreditatie is aangevraagd voor artsen en apothekers en een deelname-attest is achteraf beschikbaar.

 

Op 25 mei van 12u30 tot 13u30 organiseren we een derde webinar.

Webinar: ‘Sociaal werk en de vaccinatiecampagne' - 27 april

In dit webinar, georganiseerd door VIVEL, SAM, het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede en VVSG, praten we je bij over de vaccinatiestrategie, jouw rol als sociaal werker, en de samenwerkingsmogelijkheden op het terrein.

Programma?

 • Inleidend woord: Henk Van Hootegem (Coördinator Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting)
 • Vaccinatiecampagne: Wie, wanneer, waarom? & hoe verloopt dit alles praktisch? Wouter Beke (Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding) & Tom de Boeck (Afdelingshoofd Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg, Agentschap Zorg en Gezondheid)
 • Vaccinatie van mensen in kwetsbare posities: Samenwerkingsmogelijkheden op het terrein. Phd Niki Ver Donck (stafmedewerker VIVEL) en dr. Ann-Marie Morel (populatiemanager)
 • Fake News’: tips & tricks & hoe in gesprek treden? Waar vind je juiste informatie? Dr. Marleen Finoulst (arts, journalist, auteur, hoofdredacteur BodyTalk (Knack) & Gezondheid & Wetenschap)
 • Wat is de rol van sociaal werkers in de vaccinatiecampagne & hoe deze concreet vormgeven? Cis Dewaele (Stafmedewerker outreachend werken en straathoekwerk – SAM vzw)
 • Moderatie door dr. Caroline Verlinde (directeur VIVEL).

Herbekijk het webinar: Motiverend communiceren met je patiënten/cliënten over vaccinatie -15 maart '21

Hoe versterk je motivatoren? Hoe verlaag je mogelijke drempels? Hoe ga je om met vaccinatietwijfel? Welke gesprekstechnieken kan je hierbij gebruiken? Belangrijke en doorslaggevende vragen, in deze fase van de coronacrisis. 

In het webinar ‘Motiverend communiceren met je patiënten/cliënten over vaccinatie’ worden deze vragen beantwoord aan de hand van concrete tips en praktijkgerichte voorbeelden.

Sprekers

 • Dr. Leen Van Brussel, Stafmedewerker gedragsinzichten en gezondheidsongelijkheid, Vlaams Instituut Gezond Leven
 • Luc Lipkens, expert motiverende gespreksvoering, Vlaams Instituut Gezond Leven

Wat is een webinar en een e-learning? Een woordje uitleg

E-learning

E-learning is een digitale leermethode op een moment dat je zelf kiest. Deze e-learning duurt een half uur. Een laptop/computer met goede internetverbinding en geluid volstaat om te kunnen deelnemen. U hoeft zich dus niet te verplaatsen.

Webinar

Wil je snel weten wat een webinar precies inhoudt? Klik dan hier voor een kort filmpje.

Attest van deelname

Op het einde van een webinar of een e-learning rond E-gezondheid is er voor elke deelnemer een attest van deelname voorzien.

Mantelzorg in tijden van COVID-19: bouwstenen voor ondersteuning

Bedankt voor jullie talrijke aanwezigheid op de webinar “mantelzorg in tijden van COVID-19: bouwstenen voor ondersteuning” die op 27 november doorging. We hopen dat je een inspirerende voormiddag had.

Aan hen die er niet konden bijzijn en voor de aanwezigen die alles nog eens rustig willen herbekijken en/of lezen, bezorgen we jullie onderstaand nog enkele linken:

Wil je meer weten over mantelzorgers of wat het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg (VEM) voor jou kan betekenen? Bekijk dan zeker deze PPT of surf naar www.mantelzorgers.be

Intervisie over 'Introductiepakket huisbezoekers' (Webinar) - Voor teamleiders

VIVEL organiseert – in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid- een intervisie  voor teamleiders van het COVID-19-team over het ‘Introductiepakket voor huisbezoekers’. Dit introductiepakket wordt ter beschikking gesteld op de website van VIVEL.
De nadruk tijdens deze intervisie ligt op uitwisseling van informatie, ervaringen, knelpunten en vragen. Na een korte introductie en verduidelijking wordt ingegaan op vragen en ervaringen uit de groep.

Voor wie?

Teamleiders van het COVID-19 team van de zorgraad.

Wanneer?

 • Woensdag 9 september, 15u30-17u00
 • Donderdag 10 september, 13u30-15u00
 • Vrijdag 11 september, 10u30-12u00
 • Donderdag 17 september, 10u30-12u00
 • Donderdag 17 september, 13u30-15u00

De webinars vinden plaats op 5 verschillende momenten. Het gaat telkens om dezelfde intervisie. De teamleider hoeft zich maar in één webinar in te schrijven. We voorzien max. anderhalf uur per webinar met max. 12 deelnemers.

Inschrijven kan enkel via de link die bezorgd werd aan de teamleiders of via het digitaal platform/community VIVEL.

Webinar 'Van data naar beleid' - Voor mSPOC en teamleiders

Domus Medica, ACHG en VIVEL organiseren -in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid- opleidingen over ‘Van data naar beleid’ voor teamleiders en mSPOCs van het COVID-19 team van de zorgraad.

Op de agenda staat:

 • Lokale werking contacttracing
 • Epidemiologie
 • Risicomanagement
 • Crisismanagement
 • Kwetsbaarheid
 • Populatiemanagement

Voor wie? Teamleiders van het COVID-19 team van de zorgraden
De mSPOCs ontvangen een inschrijvingsmail via Domus Medica.

Wanneer? Donderdagavond 10 september, 20u00-21u30

Kan je er niet bij zijn? De powerpointpresentatie en opname van de webinar zullen ter beschikking gesteld worden op het digitaal platform in het Team ‘Teamleiders, mSPOC en VIVEL’.

Webinar Opleiding medische SPOC en teamleider

Op 13 augustus 2020 organiseerden Domus Medica, VIVEL en het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde (ACHG) -in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid- een opleiding voor de functie medische SPOC en teamleider van het COVID-19 team van de zorgraden.

Op de agenda stond:

 • Kadering lokale contactopsporing en data-flows
 • Wie ziet welke data? Voorbeeld aan de hand van lokaal stappenplan
  • Hoe werken met de verschillende e-forms en data die binnenkomen?
  • Hoe werken met de controletoren?
  • Aandacht voor privacy
 • Wat is het uitbraakvolgsysteem?

Presentatie en opname van de webinar

Webinar Actieplan 2021 - Enkel toegankelijk voor zorgraden

Dit  najaar dienen alle zorgraden hun actieplan ter goedkeuring aan het Agentschap Zorg en Gezondheid te bezorgen (cfr. BVR van de zorgraden, Art. 14, 5°). Ondertussen werd de indiendatum via een nieuw BVR opgeschoven naar 15 november 2020.

Vanuit VIVEL willen we de zorgraden hierin ondersteunen en trachten we de werklast (na deze hectische maanden) hierrond te beperken. We reiken handvaten aan om –vertrekkend vanuit het beleidsplan en opgedane ervaringen tijdens de Corona crisis- een goed onderbouwd actieplan voor 2021 te ontwikkelen, binnen de eigen zorgraad. 

Presentatie en templates webinars

Hier kan je de presentatie en alle templates terugvinden die op de webinar worden toegelicht. Je kan ze downloaden en (laten) afdrukken. Opgelet, het formaat is soms te groot om op een A4 printer af te drukken. De instructiefilmpjes volgen nog.

Instructiefilmpjes- gebruik templates, Zoom en Miro

Gezien de het werken met het actieplan een participatief proces is, raden we sterk aan de ganse zorgraad hierbij te betrekken.
Bij voorkeur wordt fysiek samengekomen om met de templates aan de slag te gaan. Echter dienen we er rekening mee te houden dat dit niet altijd mogelijk is. Daarom geven we naast de templates ook instructies over zoom en Miro, zodat dit ook op een digitale manier kan. Deze filmpjes kan je rechts terugvinden.
Voor Zoom moet je beschikken over de betalende versie om te kunnen werken met de break-out rooms.  We hebben momenteel nog geen waardig alternatief gevonden voor organisatie en diensten die Zoom (nog) niet mogen gebruiken.  Suggesties hiervoor mogen gestuurd worden naar info@vivel.be.

Gelieve eerste het instructiefilmpje te bekijken voor je aan de slag gaat met Miro om te voorkomen dat de templates verplaatst of gewijzigd worden, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Alvast bedankt!

De link naar het  Miro-bord kan je hier terugvinden.

E-learning en Webinar - Patiëntenportalen

Patiënten krijgen meer toegang tot hun medische gegevens via patiëntenportalen. Je beschikt als professional vaak niet over deze toegang, waardoor je geen duidelijk beeld hebt van de informatie die patiënten ter beschikking hebben, en op welke termijn. Maar patiënten komen met hun vragen wel bij jou terecht. Wil jij leren welke medische informatie er wordt uitgewisseld tussen zorgverleners en patiënten en wie welke info kan zien? Dan kan je kiezen tussen e-learning of een webinar.

Met behulp van de e-learning kan je ook de basisbegrippen van eGezondheid in de context van de werking van patiëntenportalen op frissen of verdiepen.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich naar alle eerstelijns-professionals (en studenten) binnen zorg en welzijn die graag meer willen weten over patiëntenportalen en waar patiënten hun (medische) gegevens kunnen raadplegen.

Accreditatie is voorzien als je deze e-learning volgt via een erkend leerplatform (Medicampus Domus Medica, Meduca KAVA, IPSA), voor artsen (1 punt ethiek en economie) en apothekers (1 punt domein C).

Webinar "eHealth: back-to-basics"

eGezondheid neemt sinds een aantal jaren in omvang en belang binnen de gezondheidszorg alleen maar toe. De vele eGezondheidsdiensten betreffende elektronische facturatie, elektronisch voorschrijven, gedeelde medische gegevens via de regionale gezondheidsportalen en Vitalink, het medicatieschema, de eHealthBox, … kunnen er soms voor zorgen dat je door het bos de bomen niet meer ziet.

Na deze korte maar krachtige training, waar geen voorkennis vereist is, heb je een duidelijk beeld van alle eGezondheidsdiensten, wie ze kan gebruiken en hoe ze te gebruiken.

Doelgroep: Deze opleiding richt zich naar alle eerstelijns-professionals (en studenten) binnen zorg en welzijn.

Webinar "Het eHealth certificaat en de eHealthbox: alle tips en tricks"

Een eHealth-certificaat hebben is een essentiële voorwaarde om vlot met eGezondheidsdiensten te kunnen werken vanuit een elektronisch patiëntendossier. Zonder certificaat zul je geen gebruik kunnen maken van de elektronische facturatie, zul je gedeelde medische gegevens niet kunnen inkijken of straffer nog, geen berichten via de eHealthBox kunnen versturen of ontvangen. Maar hoe moet je zo’n certificaat nu eigenlijk aanvragen?  Waarop moet je letten en hoe kun je de meest voorkomende problemen vermijden?

Doelgroep: Deze opleiding richt zich naar alle eerstelijnszorgverstrekkers en studenten die gebruik maken van een e-healthbox en e-healthcertificaat

Webinar eGezondheidsdiensten: maak kennis met digitale gegevensdeling tussen zorgverstrekkers én patiënten

Door efficiënt gebruik te maken van eGezondheidsdiensten en met het oog op doelgerichte zorg, kunnen we de interdisciplinaire samenwerking (inclusief gegevensdeling) tussen de eerstelijnsactoren nog verbeteren.

We brengen in deze webinar een volledig overzicht welke eGezondheidsdiensten er tot op vandaag reeds bestaan en die ook voor jou als professional binnen de eerste lijn van belang zijn. Ook voor die beroepsgroepen die momenteel nog geen eGezondheidsdiensten beschikbaar hebben in hun softwarepakket of helemaal nog niet beschikken over een softwarepakket, zijn er tools die jullie op weg kunnen helpen om te communiceren.

Komt onder andere aan bod: geïnformeerde toestemming, SumEHR, CoZo, eHealthBox, Elektronisch voorschrijven (PARIS), Vaccinnet, …

Doelgroep: Deze opleiding richt zich naar alle eerstelijns-professionals (en studenten) binnen zorg en welzijn die graag meer willen weten over eGezondheidsdiensten.

Webinar Hoe werk je als apotheker vlot verder wanneer eHealth uitvalt?

Hoe werk je vlot verder wanneer eHealth uitvalt? Op die vraag krijg je tijdens de webinar een duidelijk antwoord.
We tonen hoe je alsnog vlot verder kan werken met recip-e, MyCareNet, Vitalink en GFD.
We geven heel wat handige tips & tricks.

Doelgroep: apothekers

E-learning en webinar - Elektronisch voorschrijven

Sinds 1 januari 2020 is het elektronisch voorschrijven verplicht. Wil jij nog meer te weten komen over wat elektronisch voorschrijven via Recip-e precies inhoudt, wie Recip-e kan gebruiken, wil je graag een duidelijk overzicht van wat er nu nieuw is aan de regelgeving en wat de impact is voor de praktijk? Bovendien komt ook de regelgeving omtrent het elektronisch voorschrift met behulp van oefeningen uitgebreid aan bod.

Wil jij graag al deze informatie rond elektronisch voorschrijven op een duidelijke en eenvoudige manier verzamelen? Dan kan je kiezen tussen e-learning of een webinar. 

Attest van deelname voor elke zorgverlener is voorzien aan het einde van e-learning.
Accreditatie is voorzien als je deze e-learning volgt via een erkend leerplatform (Medicampus Domus Medica, Meduca KAVA, IPSA), voor artsen (0.5 punt ethiek en economie) en apothekers (1 punt domein C).

Doelgroep

Huisartsen, tandartsen, vroedvrouwen, apothekers. Ook arts-specialisten kunnen deze opleiding volgen.

Webinar Kwetsbare groepen detecteren en bereiken in crisistijd

Mensen in kwetsbaarheid detecteren en bereiken: het vormt altijd een hele uitdaging, en in het bijzonder tijdens deze coronacrisis. Nog meer in de komende maanden, waarin een getrapte exit-strategie met wisselende boodschappen het niet altijd eenvoudiger maakt. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Onafhankelijk Leven hebben de handen in elkaar geslagen om de aandacht op deze doelgroep te vestigen. Ze kregen daarbij al snel de medewerking van diverse organisaties die actief zijn in de eerste lijn.
Aan de hand van een webinar wilden ze zo concreet en praktisch mogelijk aan de slag gaan met dit thema: Wat zijn goede praktijken? Wat zijn aandachtspunten? Welke tips kunnen ze meegeven? Welke organisaties kunnen lokaal ondersteunen?…

De webinar werd opgenomen. De link naar de opname en de presentaties vind je hier terug.

Kick Off VIVEL

Alle informatie rond de Kick-off dagen van het lerend netwerk van 19 november en 25 november 2019 kan je hier terugvinden.